Bruge en debitorbetaling til at udligne flere fakturaer, der spænder over flere rabatperioder

Dette emne viser, hvordan flere fakturaer betales, når hver enkelt faktura er berettiget til en kasserabat. Scenarierne i dennes artikel fokuserer på, hvordan de kasserabatter, der anvendes, varierer, afhængigt af hvornår betalingen foretages.

Fabrikam sælger varer til debitor 4032. Fabrikam tilbyder en kasserabat på 1 procent, hvis fakturaen betales i løbet af 14 dage. Fabrikam tilbyder også kasserabatter på delvise indbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Fakturaer

Debitor 4032 har tre fakturaer på i alt 3,000.00:

 • Faktura FTI-10040 på 1.000,00 blev bogført d. 15. maj. Denne faktura er berettiget til en kasserabat på 1 %, hvis den betales inden 14 dage.
 • Faktura FTI-10041 på 1.000,00 blev bogført d. 25. juni. Denne faktura er berettiget til en kasserabat på 1 %, hvis den betales inden 14 dage.
 • Faktura FTI-10042 på 1.000,00 blev bogført d. 25. juni. Denne faktura er berettiget til en kasserabat på 2 %, hvis den betales inden fem dage, og en rabat på 1 %, hvis den betales inden 14 dage.

Udligne alle fakturaer d. 29 juni

Hvis Arnie opretter en betalingskladde for at udligne fakturaerne helt den 29. juni, er betalingen 2.970,00. Summen af alle rabatbeløb er 30,00. Arnie opretter en betaling for debitor 4032 og åbner derefter siden Udlign posteringer. På siden Udlign posteringer markerer Arnie alle tre fakturalinjer til udligning:

 • Betalingen for faktura FTI-10040 er 1.000,00. Der er ingen kasserabat.
 • Betalingen for faktura FTI-10041 er 990,00. En kasserabat på 1 %, eller 10,00, er medtaget.
 • Betalingen for faktura FTI-10042 er 980,00. En kasserabat på 2 %, eller 20,00, er medtaget.
Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10040 4032 15-5-2015 15-6-2015 10040 1.000,00 USD 1.000,00
Valgt Almindelig FTI 10041 4032 25-6-2015 25-7-2015 10041 1.000,00 USD 990,00
Markeret og fremhævet Almindelig FTI 10042 4032 25-6-2015 25-7-2015 10042 1.000,00 USD 980,00

Når betalingen er bogført, er debitorens saldo 0,00.

Udligne alle fakturaer d. 1 juli

Hvis Arnie opretter en betalingskladde for at udligne fakturaerne helt den 1. juli, er betalingen 2.980,00. Arnie opretter en betaling for debitor 4032 og åbner derefter siden Udlign posteringer. På siden Udlign posteringer markerer Arnie alle tre fakturalinjer til udligning:

 • Betalingen for faktura FTI-10040 er 1.000,00. Der er ingen kasserabat.
 • Betalingen for faktura FTI-10041 er 990,00. En kasserabat på 1 %, eller 10,00, er medtaget.
 • Betalingen for faktura FTI-10042 er 990,00. En kasserabat på 1 %, eller 10,00, er medtaget. Selvom d. 1. juli er efter perioden, der giver en rabat på 2 %, er det stadig i perioden for rabatten på 1 %.
Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10040 4032 15-5-2015 15-6-2015 10040 1.000,00 USD 1.000,00
Valgt Almindelig FTI 10041 4032 25-6-2015 25-7-2015 10041 1.000,00 USD 990,00
Markeret og fremhævet Almindelig FTI 10042 4032 25-6-2015 25-7-2015 10042 1.000,00 USD 990,00

Delvis betaling 29. juni

Debitor 4032 kan betale et delbeløb, f.eks. halvdelen af hver faktura. Arnie opretter en betaling for debitor 4032 og åbner derefter siden Udlign posteringer. På siden Udlign posteringer markerer Arnie alle tre fakturalinjer til udligning. På hver linje angiver han udligningsbeløbet, baseret på de anvisninger, som debitoren gav. Når Arnie vælger en linje, ser han rabatbeløbet for den pågældende linje og det kasserabatbeløb, der er medtaget. Da debitoren betaler halvdelen af fakturaen, kan Arnie se, at værdien i feltet Kasserabatbeløb for FTI-10042 er 20,00, men værdien i feltet Medtaget kasserabat er 10,00. Betalingsbeløbet er 1.485,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10040 4032 15-5-2015 15-6-2015 10040 1.000,00 USD 500,00
Valgt Almindelig FTI 10041 4032 25-6-2015 25-7-2015 10041 1.000,00 USD 495,00
Markeret og fremhævet Almindelig FTI 10042 4032 25-6-2015 25-7-2015 10042 1.000,00 USD 490,00

Arnie kan også manuelt angive betalingsbeløb på 1.485,00, før han åbner siden Udlign posteringer. Hvis han manuelt indtaster betalingsbeløbet og derefter markerer alle tre posteringer, men ikke justerer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes for hver postering, modtager han følgende meddelelse, når han lukker siden:

Totalbeløbet af markerede transaktioner er forskelligt fra kladdebeløbet. Vil du ændre kladdebeløbet?

Hvis Arnie ønsker, at betalingsbeløbet kun skal være 1.485,00, skal han klikke på Nej og derefter bogføre kladden. Posteringerne udlignes som følger:

 1. Faktura FTI-10040 udlignes helt for 1.000,00, da den blev indtastet d. 15. maj, og det er den ældste faktura. Der er ingen kasserabat. Det resterende beløb på betalingstransaktionen er 485,00.
 2. Faktura FTI-10041 udlignes ikke overhovedet. Fakturaer FTI-10041 og FTI 10042 blev indtastet på samme dato. Dog er der en rabat på 1 % for faktura FTI-10041, og rabat på 2 % for faktura FTI 10042. Da der ydes en større rabat på faktura FTI 10042, udlignes de resterende 485,00 med faktura FTI-10042.
 3. Faktura FTI-10042 udlignes med de resterende 485,00. Fabrikam tilbyder delrabatter. I så fald er rabatten 9,90 (= 485.00 ÷ 0,98 × 0,02). Beløbet (485,00) divideres med 0,98, fordi der er en rabat på 2 %, (så kunden betaler 98 % af fakturaen). Resultatet multipliceres derefter med rabatprocenten, eller 2 procent. Betalingen på 485,00 plus rabat på 9,90 er lig med 494,90. Beløbet på den oprindelige faktura var 1.000,00. Derfor har posteringen en balance på 505,10 (= 1.000,00-494,90).

Arnie kan se oplysningerne på siden Debitorposteringer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10040 Faktura 15-5-2015 10040 1.000,00 0,00 USD
FTI 10041 Faktura 25-6-2015 10041 1.000,00 1.000,00 USD
FTI 10042 Faktura 25-6-2015 10042 1.000,00 505,10 USD
ARP-10040 Betaling 29-6-2015 1.485,00 0,00 USD
DISC-10040 Kasserabat 29-6-2015 9,90 0,00 USD