Udlign en delvis debitorbetaling før rabatdatoen, med en endelig betaling efter rabatdatoen

I denne artikel beskrives virkningen af afregning af betalinger til fakturaer for debitorer. Scenariet fokuserer på effekterne på reskontroen, ikke på Finans.

Fabrikam sælger varer til debitor 4027. Fabrikam tilbyder en kasserabat på 1 procent, hvis fakturaen betales i løbet af 14 dage. Fakturaer skal betales inden 30 dage. Fabrikam tilbyder også kasserabatter på delvise indbetalinger. Udligningsparametrene er placeret på siden Kreditorparametre.

Faktura

Den 25. juni indtaster og bogfører Arnie en faktura på 1.000,00 for debitor 4027. Arne kan få vist denne faktura ved hjælp af knappen Transaktioner på siden Debitorer.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 1.000,00 USD

Delvis betaling før kasserabatdatoen

Den 2. juli gennemfører debitor 4027 en delbetaling på 297,00 for fakturaen. Betalingen er berettiget til en kasserabat, fordi Fabrikam tilbyder kasserabatter på delbetalinger, og delbetalingen foretages før datoen for kasserabat. Derfor får debitor 4027 3,00 i kasserabat. Arnie registrerer betalingen for debitor 4027 ved hjælp af betalingskladden. Arnie åbner derefter siden Udlign posteringer, så han kan markere fakturaen til udligning.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10020 4027 25-6-2015 25-7-2015 10020 1.000,00 USD 297,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer. Hvis du ikke ændrer værdien Beløb, der skal udlignes til 297,00, vil værdierne Kasserabatbeløb, der vises, variere. 3,00 vil dog blive medtaget som kasserabatten, når betalingen bogføres, fordi udligningen automatisk justerer værdien Beløb, der skal udlignes for dig.

Kasserabatdato 09-07-2015
Kasserabatbeløb 10,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 0,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 3,00

Arnie bogfører betalingen. Fakturaen har nu en saldo på 700,00. Du kan se følgende transaktioner for kunden.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 700,00 USD
ARP-10020 Betaling 01-07-2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Kasserabat 01-07-2015 3,00 0,00 USD

Resterende betaling efter kasserabatdatoen

Den 11. juli, som er efter rabatperioden, betaler debitor 4027 resten af fakturaen. På siden Udlign transaktioner vises der ikke et rabatbeløb i feltet Forkalkuleret kasserabat, og værdien i feltet Kasserabatbeløb er 0,00. Når debitor 4027 betaler de resterende 700,00, ydes der ingen yderligere rabat.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Almindelig FTI 10020 4027 25-6-2015 25-7-2015 10020 700,00 USD 700,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 09-07-2015
Kasserabatbeløb 0,00
Anvend kasserabat Almindelig
Medtaget kasserabat 3,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 0,00

Hvis Arnie ændrer værdien i feltet Anvend kasserabat til Altid, tilsidesættes indstillingen Beregn kasserabatter for delvise betalinger, og kasserabatten anvendes. Betalingsbeløbet ændres til 693,00, og kasserabatten er de resterende 7,00.

Foretag afmærkning Anvend kasserabat Bilag Konto Dato Forfaldsdato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Valuta Beløb, der skal udlignes
Markeret Altid FTI 10020 4027 25-6-2015 25-7-2015 10020 700,00 USD 693,00

Rabatoplysninger vises nederst på siden Udlign åbne posteringer.

Kasserabatdato 09-07-2015
Kasserabatbeløb 7:00
Anvend kasserabat Altid
Medtaget kasserabat 3,00
Kasserabatbeløb, der skal medtages 7:00

Arnie ændrer værdien i feltet Anvend kasserabat tilbage til Normal, da han ikke vil lade denne kunde få den resterende kasserabat på 7,00. Derefter bogfører Arnie betalingen. Når Arnie åbner siden Kundetransaktioner, kan han se, at fakturaen har en saldo på 0,00. Han kan også se, at der er to betalinger. Én betaling på 297,00 med en kasserabat på 3,00, og en anden betaling på 700,00.

Bilag Transaktionstype Dato Faktura Beløb i transaktionsvalutadebet Beløb i transaktionsvalutakredit Saldo Valuta
FTI 10020 Faktura 25-6-2015 10020 1.000,00 0,00 USD
ARP-10020 01-07-2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 01-07-2015 3,00 0,00 USD
ARP-10021 11-07-2015 700,00 0,00 USD