Håndtering af kasserabat i forbindelse med overbetalinger

Denne artikel indeholder scenarier, der viser, hvordan en betaling skal håndteres, når kunden skal have en kasserabat, men har betalt for meget.

En faktura anses for overbetalt, når betalingsbeløbet er større end fakturabeløbet minus kasserabatten. For at angive, hvordan en mulig kasserabatdifference håndteres, når en faktura er overbetalt skal du bruge felterne Håndtering af kasserabat og Maksimal over- eller underbetaling på siden Debitorparametre. I følgende eksempel har kunden betalt 0,50 for meget for fakturaen.

Fakturatotal Tilgængelig kasserabat Det beløb, der skal betales, indeholder kasserabatten Beløb, som kunden faktisk betaler
105,00 10,50 94,50 95,00

Håndtering af kasserabat = Specifik

Når Specifik er valgt i feltet Håndtering af kasserabat på siden Konti til automatisk posteringer, medtages den fulde kasserabat. Det overbetalte beløb bogføres enten til en finanskonto til kasserabatdifference eller forbliver en saldo på debitorens konto. Funktionen afhænger af, om det overbetalte beløb er mellem 0,00 og det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling, eller om det overbetalte beløb er mere end beløbet for Maksimal over- eller underbetaling.

Scenarie 1

I dette scenarie er det for meget betalte beløb mellem 0,00 og den maksimale over- eller underbetaling. Der angives en faktura for 105,00, og en kasserabat er tilgængelig, hvis fakturaen betales inden for syv dage.

Fakturatotal Tilgængelig kasserabat Det beløb, der skal betales, indeholder kasserabatten
105,00 10,50 94,50

Kunden indsender en betaling på 95,00 inden for kasserabatperioden. Betalingen udlignes i forhold til fakturaen på 105,00. Når fakturaen og betalingen er udlignet, oprettes følgende posteringer i Debitor.

Transaktion Beløb Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betaling -95,00 0,00
Kasserabat -10,50 0,00

Følgende regnskabsposter genereres for betalingen og udligningen. Betaling

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kontant 95,00
Debitor 95,00

Udligning

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kasserabatten (feltet Hovedkonto til debitorrabatter på siden Kasserabatter) 10,50
Debitor 10,50
Debitorkasserabat (feltet Debitor, kasserabat på siden Konti til automatisk posteringer) 0,50
Debitor 0,50

Scenarie 2

I dette scenarie overstiger det for meget betalte beløb det maksimale overbetalings eller underbetalingsbeløb. Der angives en faktura for 105,00, og en kasserabat er tilgængelig, hvis fakturaen betales inden for syv dage.

Fakturatotal Tilgængelig kasserabat Det beløb, der skal betales, indeholder kasserabatten
105,00 10,50 94,50

Kunden indsender en betaling på 95,00 inden for kasserabatperioden. Betalingen udlignes i forhold til fakturaen på 105,00. Når fakturaen og betalingen er udlignet, oprettes følgende posteringer i Debitor.

Transaktion Beløb Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betaling -95,00 -0,50
Kasserabat -10,50 0,00

Det for meget betalte beløb på 0,50 forbliver som en åben saldo for betalingen og kan udlignes mod en anden faktura. Følgende regnskabsposter genereres for betalingen og udligningen. Betaling

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kontant 95,00
Debitor 95,00

Udligning

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kasserabatten (feltet Hovedkonto til debitorrabatter på siden Kasserabatter) 10,50
Debitor 10,50

Håndtering af kasserabat = Uspecifik

Når Uspecifik er valgt i feltet Håndtering af kasserabat på siden Konti til automatisk posteringer, reduceres kasserabatbeløbet af overbetalingsbeløbet. Denne funktion gælder altid, uanset om overbetaling beløbet er over eller under det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling.

Scenarie 3

I dette scenarie angives en faktura for 105,00, og en kasserabat er tilgængelig, hvis fakturaen betales inden for syv dage.

Fakturatotal Tilgængelig kasserabat Det beløb, der skal betales, indeholder kasserabatten
105,00 10,50 94,50

Kunden indsender en betaling på 95,00 inden for kasserabatdatoen. Betalingen udlignes i forhold til fakturaen på 105,00. Når fakturaen og betalingen er udlignet, oprettes følgende posteringer i Debitor.

Transaktion Beløb Saldo
Faktura 105,00 0,00
Betaling -95,00 -0,00
Kasserabat -10,00 0,00

Kasserabatbeløbet reduceres fra 10,50 til 10,00. Betalingen og fakturaen anses for udlignet. Betaling

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kontant 95,00
Debitor 95,00

Udligning

Konto Debetbeløb Kreditbeløb
Kasserabatten (feltet Hovedkonto til debitorrabatter på siden Kasserabatter) 10,50
Debitor 10,50