Power BI-indhold for oversigt over kontanter

Dette emne beskriver Microsoft Power BI-indhold for Oversigt over kontanter. Det beskrives, hvordan du får adgang til rapporter, der er inkluderet i indholdet, og indeholder oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdet.

Overblik

Power BI-indholdet for Oversigt over kontanter blev oprettet for personer, der er ansvarlige for kontanter i deres organisation. Oversigt over kontanter Power BI-indholdet giver indsigt i din likviditet. Det indeholder også budgetter, der kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger og derfor give en forbedret likviditetstilstand. Du kan analysere kontanter efter juridisk enhed, valuta og bankkonto for at få en bedre forståelse af overskud og mangler.

Adgang til Power BI-indhold

Rapporter fra Power BI-indholdet Oversigt over kontanter vises i arbejdsområderne Oversigt over kontanter og Bankstyring.

For at få vist rapporter over likviditetsbudgettering med data skal du først køre budgetteringsberegningsprocessen ved hjælp af funktionen Beregn likviditetsbudgetter fra området Likviditets- og bankstyring. Dette skal udføres for hvert regnskab, der er medtaget i budgettet. På siden Enhedslager skal du derefter opdatere den samlede LedgerCovLiquidityMeasurement-måling.

Til demonstrationsformål kan du tilføje demodata for likviditetsbudgettering ved hjælp af siden Generér data fra modulet Demodata. Dette script indsætter data i likviditetsbudgetteringstabeller for hurtig angivelse af oplysninger, der er nødvendige i rapporter. Dette modul er kun tilgængeligt, hvis demodatapakkemodellen er installeret i miljøet.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Følgende tabel indeholder oplysninger om de nøgletal, der findes på de enkelte rapportsider i Power BI-indholdet til Oversigt over kontanter.

Rapport Indhold
Oversigt over kontanter – alle firmaer
 • Indgående og udgående pengestrømme i systemvalutaen
 • Saldi for budgetteret valuta
 • Den samlede banksaldo i systemvalutaen
 • Saldo pr. juridisk enhed
 • Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
Oversigt over kontanter – aktuelt firma
 • Indgående og udgående pengestrømme i regnskabsvalutaen
 • Saldi for budgetteret valuta
 • Den samlede banksaldo i regnskabsvalutaen
 • Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
Likviditetsbudget – alle firmaer
 • Indgående og udgående pengestrømme i systemvalutaen
 • Daglig budgetoversigt
 • Budgetdetaljer
Likviditetsbudget – firmavaluta
 • Indgående og udgående pengestrømme i regnskabsvalutaen
 • Daglig budgetoversigt
 • Budgetdetaljer
Valutabudget
 • Saldi for budgetteret valuta
 • Daglig valutaoversigt
 • Budgetdetaljer
Banksaldi
 • Den samlede banksaldo i systemvalutaen
 • Saldo pr. juridisk enhed
 • Dagens faktisk vs. budgetteret saldo i bankkontoens valuta
 • Saldo pr. bankkonto
 • Saldo pr. valuta

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende tabel viser de enheder, som Power BI-indholdet for Oversigt over kontanter er baseret på.

Enhed Indhold
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Virksomheder, som rapporter kan filtreres efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Datoer, som rapporter kan filtreres efter
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Faktisk banksaldo i forhold til sidste budgetterede banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Budgetterede posteringsdetaljer
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Opsummeret indgående pengestrømme, udgående pengestrømme og saldo ved hjælp af regnskabsvalutaen for hvert regnskab
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Opsummeret indgående pengestrømme, udgående pengestrømme og saldo ved hjælp af systemvalutaen for alle regnskaber
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Opsummeret nettoposteringsbeløb og saldo for valutaer ved hjælp af transaktionsvalutaen