Konfigurere udligning

Hvordan og hvornår transaktioner udlignes, kan det være indviklede emner, så det er vigtigt, at du forstår og definerer korrekte parametre for at opfylde virksomhedens behov. I denne artikel beskrives de parametre, der bruges til udligning for både Kreditor og Debitor.

Følgende parametre påvirker den måde, udligninger behandles på i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Udligning er udligning af en faktura mod en betaling eller en kreditnota. Disse parametre er placeret i området Udligning på siderne Debitorparametre og Kreditorparametre.

 • Automatisk udligning – Angiv denne indstilling til Ja, hvis en transaktion automatisk skal udlignes mod andre åbne poster, når den bogføres. Hvis denne indstilling er angivet til Nej, kan brugerne manuelt kan udligne posteringer, når de angiver betalinger eller senere ved hjælp af siden Udligne transaktioner.
 • Håndtering af kasserabat – Angiv, hvordan et kasserabat håndteres, når en faktura er overbetalt. Kasserabatten for en overbetaling kan reduceres, den kan blive behandlet som en forskel, eller den kan forblive på kontoen for debitoren eller kreditoren.
  • Løs – Kasserabatbeløbet reduceres med overbetalingsbeløbet. Denne funktion bruges altid, uanset om overbetalingsbeløbet er over eller under det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling.
  • Præcis – Det for meget betalte beløb bogføres enten til en finanskonto til kasserabatdifference eller forbliver en saldo på debitorens eller kreditorens konto. Funktionen Præcis afhænger af, om det overbetalte beløb er mellem 0,00 og det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling, eller om det overbetalte beløb er mere end beløbet for Maksimal over- eller underbetaling.
 • Maksimal øredifference – Angiv den maksimalt tilladte øredifference for udlignede transaktioner. Hvis differencen er lig med eller mindre end den øredifference, der er angivet i dette felt, bogføres differencen automatisk på finanskontoen til øredifferencer, som angivet på siden Konti til automatisk posteringer.
 • Maksimal over- eller underbetaling – Angiv det beløb, der accepteres som overbetaling eller underbetaling. Hvis du vil beregne moms af overbetalinger eller underbetalinger, skal du på siden Økonomiparametre klikke på Moms og derefter indstillingen Moms af over- eller underbetaling.
  • Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en difference, der er mindre end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres øredifferencebeløbet på øredifferencekontoen.
  • Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en difference, der er større end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres differencebeløbet på den differencekonto, der er valgt for bogføringstypen Debitor, kasserabat eller Kreditor, kasserabat på siden Konti til automatisk posteringer.
 • Beregn kasserabatter for delbetalinger – Angiv denne indstilling til Ja for at aktivere kasserabatter til at blive beregnet automatisk for delbetalinger.
  • Effekten af denne indstilling afhænger af værdien i feltet Anvend kasserabat på siden Udlign transaktioner. Hvis denne indstilling er angivet til Ja, tages rabatten, når feltet Anvend kasserabat er angivet til Normal. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Altid, tages kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Aldrig, tages kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Ja, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes på siden Udlign transaktioner, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Nej, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes på siden Udlign transaktioner, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul).
 • Beregn kasserabatter for kreditnotaer – Angiv denne indstilling til Ja for automatisk at beregne en kasserabat for kreditnotaer. I Debitor er en kreditnotatransaktion en negativ transaktion, der har en værdi i feltet Faktura på siden Fritekstfaktura eller en returnering på siden Salgsordre.
  • Effekten af denne indstilling afhænger af værdien i feltet Anvend kasserabat på siden Udlign transaktioner. Hvis denne indstilling er indstillet til Ja, tages rabatten, når feltet *Anvend kasserabat* er angivet til Normal. Når feltet *Brug kasserabat* er indstillet til Altid, tages kasserabatten altid, uanset indstillingen i dette felt. Når feltet *Brug kasserabat* er indstillet til Aldrig, tages kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Ja, ,og en kreditnota er markeret på siden Udlign transaktioner, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Nej, og en kreditnota er markeret på siden Udlign transaktioner, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul).
 • Rabatmodkonti (kun AP) – Definer den finanskonto til kasserabat, der som standard skal bruges til kontoposten for kasserabatter.
  • Brug hovedkonto til kreditorrabatter – Kasserabatten bogføres til den hovedkonto, der er defineret på siden Opsætning af kasserabat.
  • Konti på fakturalinjer – Kasserabatten bogføres på finanskontiene på den oprindelige faktura.
 • Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer (kun AR) – Angiv denne indstilling til Ja for at aktivere knappen Markér fakturalinjer på siderne Angiv debitorbetalinger, Bilag i kladde for betaling og Udlign transaktioner. Denne knap gør det muligt for brugerne at markere individuelle linjer til udligning.
 • Prioriter udligning (kun AR) – Angiv denne indstilling til Ja for at aktivere knappen Markér efter prioritet på siderne Angiv debitorbetalinger og Udlign transaktioner. Med denne knap kan brugere tildele den foruddefinerede udligningsrækkefølge til transaktioner. Når udligningsrækkefølgen er anvendt på en postering, kan rækkefølgen og betalingsfordelingen ændres før bogføring.
 • Brug prioritet til automatiske udligninger – Angiv denne indstilling til Ja for at bruge den definerede prioritetsrækkefølge, når posteringer udlignes automatisk. Dette felt vises kun, hvis Prioriter udligning og Automatisk udligning er indstillet til Ja.