Remburser og importinkassoer

Denne artikel indeholder generelle oplysninger om remburser og importinkassoer. Begge typer bankdokumenter bruges ofte ved køb og salg af varer på tværs af internationale grænser.

Remburser

Remburser bruges i internationale transaktioner og er med til at garantere sikre betalinger. En remburs er en aftale, der udfærdiges af en bank, hvor banken accepterer at garantere betaling på vegne af en køber forudsat, at vilkårene i aftalen mellem køberen og sælgeren overholdes. En remburs også kaldes et akkreditiv.

I en importremburs er den juridiske enhed køberen eller ansøgeren til rembursen. I en eksportremburs er den juridiske enhed sælgeren eller beneficianten af rembursen. Følgende parter er involveret i en remburs:

  • Rekvirenten (køber), som har til hensigt at betale for varerne
  • Beneficianten (sælger), som skal modtage betalingen
  • Den udstedende bank, der udsteder rembursen
  • Den adviserende bank, der udfører transaktionen på vegne af rekvirenten

Rembursen indeholder en beskrivelse af varerne, evt. nødvendige dokumenter, afsendelsesdatoen og udløbsdatoen, efter hvilken betaling ikke vil blive foretaget. Den udstedende bank opkræver et depositum for rembursen.

En remburs kan enten være genkaldelig eller uigenkaldelig. Typen af en remburs kan være overdragelig, uoverdragelig eller revolverende. En remburs er typisk en uigenkaldelig og bekræftet aftale om, at betaling vil blive foretaget til en bestemt beneficiant ved fremsendelse af fuldstændig og korrekt forsendelsesdokumentation.

Importinkassoer

En importinkasso er en aftale mellem banken og eksportøren (sælger), hvor banken accepterer at levere forsendelsesdokumentationen til den internationale importør (køber). Banken forventes at levere forsendelsesdokumentationen ved modtagelse af betaling for de sendte varer i form af kontanter eller ved modtagelse af en underskrevet veksel til dækning af betalingen.

En importinkasso er med til at garantere, at sælger betales, når køberen afhenter forsendelsesdokumenterne for at tage imod levering af de importerede varer.