Konfigurere importprocessen for avanceret bankafstemning

Med funktionen Avanceret bankafstemning kan du importere elektroniske bankkontoudtog og automatisk afstemme dem med banktransaktioner i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. I denne artikel beskrives, hvordan du konfigurerer importfunktionen for dine kontoudtog fra banken.

Konfigurationen for import af bankkontoudtog varierer afhængigt af formatet på dit elektroniske bankkontoudtog. Finance and Operations understøtter tre standardformater for bankkontoudtog: ISO20022, MT940 og BAI2.

Eksempelfiler

For alle tre formater skal du have filer, der oversætter det elektroniske bankkontoudtog fra det oprindelige format til et format, der kan bruges af Finance and Operations. Du kan finde de nødvendige ressourcefiler under noden Ressourcer i Application Explorer i Microsoft Visual Studio. Når du har fundet filerne, skal du kopiere dem til en enkelt kendt placering, så du nemmere kan overføre dem under konfigurationsprocessen.

Ressourcenavn Filnavn
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Eksempler på bankkontoudtogsformater og tekniske layout

Nedenfor vises eksempler på avancerede definitioner af teknisk layout for bankafstemnings importfil og tre relaterede eksempelfiler på bankkontoudtog: https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/AX/learning/documentation/how-to-articles/exofbankstfotechlayouts

Teknisk layoutdefinition Eksempelfil med bankkontoudtog
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

Konfigurere importen af ISO20022-bankkontoudtog

Først skal du definere behandlingsgruppen for bankkontoudtogsformatet for ISO20022-bankkontoudtog ved hjælp af dataenhedsstrukturen.

 1. Gå til Arbejdsområder > Datastyring.
 2. Klik på Importer.
 3. Angiv et navn for formatet, f.eks. ISO20022.
 4. Indstil feltet Kildedataformat til XML-element.
 5. Indstil feltet Enhedsnavn til Bankkontoudtog.
 6. Hvis du vil overføre importfiler, skal du klikke på Overfør, og derefter søge efter og vælge filen SampleBankCompositeEntity.xml, som du gemte tidligere.
 7. Når enheden Bankkontoudtog er blevet overført, og tilknytningen er fuldført, skal du klikke på handlingen Vis tilknytning for enheden.
 8. Enheden Bankkontoudtog er en sammensat enhed, der består af fire separate enheder. På listen skal du vælge BankStatementDocumentEntity, og derefter klikke på handlingen Vis tilknytning.
 9. Klik på Ny under fanen Transformationer.
 10. For løbenummer 1 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt, du gemte tidligere. Bemærk: Finance and Operations-transformationsfiler er udviklet til standardformatet. Da bankerne ofte afviger fra dette format, skal du muligvis opdatere transformationsfilen, som skal knyttes til dit bankkontoudtogsformat.
 11. Klik på Ny.
 12. For løbenummer 2 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen BankReconciliation-to-Composite.xslt, du gemte tidligere.
 13. Klik på Anvend transformeringer.

Når formatbehandlingsgruppen er oprettet, er næste trin at definere regler for bankkontoudtogsformatet for ISO20022-bankkontoudtog.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Konfiguration af avanceret bankafstemning > Bankkontoudtogsformat.
 2. Klik på Ny.
 3. Angiv et kontoudtogsformat, f.eks ISO20022.
 4. Angiv et navn til formatet.
 5. Indstil feltet Behandlingsgruppe til den gruppe, du definerede tidligere, f.eks. ISO20022.
 6. Marker afkrydsningsfeltet XML-fil.

Det sidste trin er at aktivere Avanceret bankafstemning og angive kontoudtogsformatet på bankkontoen.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti.
 2. Vælg bankkontoen, og åbn for at få vist detaljerne.
 3. På fanen Afstemning skal du vælge indstillingen Ja for Avanceret bankafstemning.
 4. Indstil feltet Kontoudtogsformat til det format, du oprettede tidligere, f.eks. ISO20022.

Konfigurere importen af MT940-bankkontoudtog

Først skal du definere behandlingsgruppen for bankkontoudtogsformatet for MT940-bankkontoudtog ved hjælp af dataenhedsstrukturen.

 1. Gå til Arbejdsområder > Datastyring.
 2. Klik på Importer.
 3. Angiv et navn for formatet, f.eks. MT940.
 4. Indstil feltet Kildedataformat til XML-element.
 5. Indstil feltet Enhedsnavn til Bankkontoudtog.
 6. Hvis du vil overføre importfiler, skal du klikke på Overfør, og derefter søge efter og vælge filen SampleBankCompositeEntity.xml, som du gemte tidligere.
 7. Når enheden Bankkontoudtog er blevet overført, og tilknytningen er fuldført, skal du klikke på handlingen Vis tilknytning for enheden.
 8. Enheden Bankkontoudtog er en sammensat enhed, der består af fire separate enheder. På listen skal du vælge BankStatementDocumentEntity, og derefter klikke på handlingen Vis tilknytning.
 9. Klik på Ny under fanen Transformationer.
 10. For løbenummer 1 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen MT940TXT-to-MT940XML.xslt, du gemte tidligere.
 11. Klik på Ny.
 12. For løbenummer 2 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen MT940XML-to-Reconciliation.xslt, du gemte tidligere. Bemærk: Finance and Operations-transformationsfiler er udviklet til standardformatet. Da bankerne ofte afviger fra dette format, skal du muligvis opdatere transformationsfilen, som skal knyttes til dit bankkontoudtogsformat.
 13. Klik på Ny.
 14. For løbenummer 3 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen BankReconciliation-to-Composite.xslt, du gemte tidligere.
 15. Klik på Anvend transformeringer.

Når formatbehandlingsgruppen er oprettet, er næste trin at definere regler for bankkontoudtogsformatet for MT940-bankkontoudtog.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Konfiguration af avanceret bankafstemning > Bankkontoudtogsformat.
 2. Klik på Ny.
 3. Angiv et kontoudtogsformat, f.eks MT940.
 4. Angiv et navn til formatet.
 5. Indstil feltet Behandlingsgruppe til den gruppe, du definerede tidligere, f.eks. MT940.
 6. Indstil feltet Filtype til txt.

Det sidste trin er at aktivere Avanceret bankafstemning og angive kontoudtogsformatet på bankkontoen.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti.
 2. Vælg bankkontoen, og åbn for at få vist detaljerne.
 3. På fanen Afstemning skal du vælge indstillingen Ja for Avanceret bankafstemning.
 4. Når du bliver bedt om at bekræfte dit valg og aktivere avanceret bankafstemning, skal du klikke på OK.
 5. Indstil feltet Kontoudtogsformat til det format, du oprettede tidligere, f.eks. MT940.

Konfigurere importen af BAI2-bankkontoudtog

Først skal du definere behandlingsgruppen for bankkontoudtogsformatet for BAI2-bankkontoudtog ved hjælp af dataenhedsstrukturen.

 1. Gå til Arbejdsområder > Datastyring.
 2. Klik på Importer.
 3. Angiv et navn for formatet, f.eks. BAI2.
 4. Indstil feltet Kildedataformat til XML-element.
 5. Indstil feltet Enhedsnavn til Bankkontoudtog.
 6. Hvis du vil overføre importfiler, skal du klikke på Overfør, og derefter søge efter og vælge filen SampleBankCompositeEntity.xml, som du gemte tidligere.
 7. Når enheden Bankkontoudtog er blevet overført, og tilknytningen er fuldført, skal du klikke på handlingen Vis tilknytning for enheden.
 8. Enheden Bankkontoudtog er en sammensat enhed, der består af fire separate enheder. På listen skal du vælge BankStatementDocumentEntity, og derefter klikke på handlingen Vis tilknytning.
 9. Klik på Ny under fanen Transformationer.
 10. For løbenummer skal du klikke på Overfør fil og vælge filen BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt, du gemte tidligere.
 11. Klik på Ny.
 12. For løbenummer 2 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen BAI2XML-to-Reconciliation.xslt, du gemte tidligere. Bemærk: Finance and Operations-transformationsfiler er udviklet til standardformatet. Da bankerne ofte afviger fra dette format, og du muligvis skal opdatere transformationsfilen, som skal knyttes til dit bankkontoudtogsformat.
 13. Klik på Ny.
 14. For løbenummer 3 skal du klikke på Overfør fil og vælge filen BankReconciliation-to-Composite.xslt, du gemte tidligere.
 15. Klik på Anvend transformeringer.

Når formatbehandlingsgruppen er oprettet, er næste trin at definere regler for bankkontoudtogsformatet for BAI2-bankkontoudtog.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Konfiguration af avanceret bankafstemning > Bankkontoudtogsformat.
 2. Klik på Ny.
 3. Angiv et kontoudtogsformat, f.eks BAI2.
 4. Angiv et navn til formatet.
 5. Indstil feltet Behandlingsgruppe til den gruppe, du definerede tidligere, f.eks. BAI2.
 6. Indstil feltet Filtype til txt.

Det sidste trin er at aktivere Avanceret bankafstemning og angive kontoudtogsformatet på bankkontoen.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti.
 2. Vælg bankkontoen, og åbn for at få vist detaljerne.
 3. På fanen Afstemning skal du vælge indstillingen Ja for Avanceret bankafstemning.
 4. Når du bliver bedt om at bekræfte dit valg og aktivere avanceret bankafstemning, skal du klikke på OK.
 5. Indstil feltet Kontoudtogsformat til det format, du oprettede tidligere, f.eks. BAI2.

Teste import af bankkontoudtog

Det sidste trin er at kontrollere, at du kan importere dine kontoudtog.

 1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti.
 2. Vælg den bankkonto, som funktionen Avanceret bankafstemning er aktiveret for.
 3. På fanen Afstem skal du klikke på Bankkontoudtog.
 4. På siden Bankkontoudtog skal du klikke på Importér kontoudtog.
 5. Indstil feltet Bankkonto til det valgte bankkonto. Feltet Kontoudtogsformat indstilles automatisk baseret på indstillingen på bankkontoen.
 6. Klik på Gennemse, og vælg din elektroniske bankkontofil.
 7. Klik på Overfør.
 8. Klik på OK.

Hvis importen gennemføres, modtager du en meddelelse om, at kontoudtoget blev importeret. Hvis importen ikke lykkes, skal du finde jobbet i arbejdsområdet Datastyring i Jobhistorik. Klik på Detaljer om udførelse for jobbet for at åbne siden Udførelsesoversigt, og klik derefter på Vis udførelseslog for at få vist importfejl.