Fordelingsgrundlag

Et fordelingsgrundlag er det grundlag, som omkostningsregnskabet fordeler faste omkostninger på. Et fordelingsgrundlag kan være et antal, som f.eks. maskintimer, der bruges, kilowatttimer (kWh), der forbruges eller areal, der er optaget. Fordelingsgrundlag bruges oftest til at tildele faste omkostninger til lager, der er produceret. F.eks. fordeler en IT-afdeling sine udgifter i overensstemmelse med antallet af computere, som hver afdeling bruger.

Der findes tre typer fordelingsgrundlag i omkostningsregnskab:

 • Foruddefinerede fordelingsbaser for dimensionsmedlem
 • Fordelingsbaser for hierarkier
 • Fordelingsbaser for formler

Foruddefinerede fordelingsbaser for dimensionsmedlem

De foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlemmer oprettes automatisk, når der oprettes et dimensionsmedlem af en af følgende typer:

 • Statistiske dimensionsmedlemmer
 • Dimensionsmedlemmer for omkostningselement

Bemærk

De foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlemmer, der er baseret på et dimensionsmedlem for omkostningselement overvejer kun værdierne fra udbyderen af datakilden, f.eks. finans eller budget.

Eksempel 1: Bruge et dimensionsmedlem for omkostningselement som fordelingsgrundlag

Dette eksempel viser, hvordan du opretter en regel for omkostningsfordeling for at fordele omkostningselement 10002 (medarbejderforsikring) til den saldo, der er registreret på omkostningselement 10001 (lønninger). Fordelingsreglen defineres baseret på forholdet mellem hver afdelings lønninger og de samlede lønninger. (Kræver gennemsyn!)

Kontoplanen defineres på følgende måde i de relevante finanskonti.

Kontoplan Hovedkonto Betegnelse Hovedkontotype
Delt 10001 Lønninger Udgift
Delt 10002 Medarbejderforsikring Udgift

Definer en omkostningselementdimension, og konfigurer dataconnectoren. Når dataene er importeret, oprettes følgende poster i omkostningsregnskabet.

Dimensionsmedlemmer for omkostningselement

Navn på dimension for omkostningselement Omkostningselement Betegnelse Type
Omkostningselementer 10001 Lønninger Primær
Omkostningselementer 10002 Medarbejderforsikring Primær

Foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlem

Navn Betegnelse Dimension for omkostningselement
10001 Lønninger Omkostningselementer
10002 Medarbejderforsikring Omkostningselementer

Følgende poster er blevet bogført i finansmodulet:

 • De poster, der viser Lønninger-hovedkontoen, stammer fra lønsystemet og bogføres i bærere.
 • Udgifterne for medarbejderforsikring bogføres manuelt til en standardbærer.
Regnskabsdato Bærer Betegnelse Hovedkonto Betegnelse Beløb i regnskabsvaluta
01-03-2017 CC001 Personale 10001 Lønninger 2.000,00
01-03-2017 CC002 FI 10001 Lønninger 5.000,00
01-03-2017 CC003 LO 10001 Lønninger 3.000,00
01-03-2017 CC099 Standardbærer 10002 Medarbejderforsikring 1.000,00

Når kildedataene for finansposter er behandlet, oprettes følgende poster i omkostningsregnskabet.

Omkostningsposter

Omkostningsobjekt Betegnelse Omkostningselement Betegnelse Funktionalitet af omkostning Beløb Regnskabsdato
CC001 Personale 10001 Lønninger Ikke-klassificerede 2.000,00 01-03-2017
CC002 FI 10001 Lønninger Ikke-klassificerede 5.000,00 01-03-2017
CC003 LO 10001 Lønninger Ikke-klassificerede 3.000,00 01-03-2017
CC099 Standardbærer 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede 1.000,00 01-03-2017

I dette forenklede eksempel er der oprettet en regel for omkostningsfordeling for at fordele omkostningselement 10002 (medarbejderforsikring) i forhold til den saldo, der er registreret på omkostningselement 10001 (lønninger).

Regel for omkostningsfordeling

Dimensionshierarkinode for omkostningsobjekt Dimensionshierarkinode for omkostningselement Funktionalitet af omkostning Tildelingsgrundlag
CC099 10002 Ikke-klassificerede 10001

Udfør beregning af fast omkostning

Når omkostningselementet 10001 (lønninger) anvendes som fordelingsbasis, er resultatet af beregningen af faste omkostninger følgende.

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden Fordelingsfaktor Beløb
CC001 Personale 2.000 (2.000 ÷ 10.000) × 1.000,00 200,00
CC002 FI 5.000 (5.000 ÷ 10.000) × 1.000,00 500,00
CC003 LO 3.000 (3.000 ÷ 10.000) × 1.000,00 300,00

Kladde

Kladden Kladdetype Regnskabskalenderperiode År Termin Version
00001 Beregningskladde for omkostningsfordeling Regnskabsår 2017 1. Periode Beregning af fast omkostning / 02-01-2017 23:51:00 / Finans /2017 / periode 1

Kladdeposteringer for omkostningsobjektsaldo

Regnskabsdato Omkostningsobjekt Betegnelse Omkostningselement Betegnelse Funktionalitet af omkostning Beløb
01-31-2017 CC099 Standardbærer 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede 1.000,00

Omkostningsposter

Omkostningsobjekt Betegnelse Omkostningselement Betegnelse Funktionalitet af omkostning Beløb Regnskabsdato
CC099 Standardbærer 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede -1.000,00 01-31-2017
CC001 Personale 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede 200,00 01-31-2017
CC002 FI 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede 500,00 01-31-2017
CC099 LO 10002 Medarbejderforsikring Ikke-klassificerede 300,00 01-31-2017

Eksempel 2: Bruge et statistisk dimensionsmedlem som fordelingsgrundlag

Statistiske dimensionsmedlemmer kan bruges som fordelingsgrundlag til at definere politikker eller ikke-pengemæssigt forbrug i en rapport af omkostningsobjekter. Du kan manuelt oprette statistiske dimensionsmedlemmer eller importere dem fra en fil ved hjælp af værktøjet til import/eksport i Datastyring.

Statistiske dimensionsmedlemmer

Navn på statistisk dimension Statistisk element Betegnelse Enhed
Statistiske elementer Fuldtidsansat Fuldtidsmedarbejdere Styk
Statistiske elementer Elektricitet Forbrug af elektricitet kWh

Når et statistisk dimensionsmedlem er gemt, oprettes der en tilsvarende post i det foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlem.

Foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlem

Navn Betegnelse Dimension for statistisk element
Fuldtidsansat Fuldtidsmedarbejdere Statistiske elementer
Elektricitet Forbrug af elektricitet Statistiske elementer

Statistiske målinger kan komme fra forskellige kilder:

 • Elforbrug kan måles af målere, der er installeret i forskellige områder af virksomheden.
 • Tabeller indeholder statistiske målinger. F.eks. indeholder HcmEmployment-tabellen en liste over alle medarbejdere og de bærere, de arbejder for.
Navn Bærer Betegnelse Medarbejdertype
Medarbejder A CC001 Personale Medarbejder
Medarbejder B CC002 FI Medarbejder
Medarbejder C CC002 FI Medarbejder
Medarbejder D CC003 LO Medarbejder
Medarbejder F CC003 LO Medarbejder

Bemærk

Alle de tabeller, der indeholder økonomiske dimensioner, kan bruges som kilder for statistiske målinger.

Omkostningsregnskabet understøtter en række statistiske målinger ved hjælp af følgende dataforbindelser:

 • Værktøj til import/eksport i Datastyring
 • Statistiske målinger

Når du vil udtrække statistiske målinger fra systemet, kræver det en skabelon til provider af statistisk målinger. Du kan finde flere oplysninger under Skabelon til providere af statistiske målinger. (Tilføjer et hyperlink, når dette emne er skrevet).

Skabeloner til providere af statistiske målinger

Navn Funktion Kildetabel Sumfelt Datofelt
Fuldtidsansatte Antal HcmEmployment Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Når kildedataene for statistiske målinger er behandlet, oprettes følgende poster i omkostningsregnskabet.

Statistiske poster

Omkostningsobjekt Betegnelse Regnskabsdato Statistisk dimensionsmedlem Betegnelse Størrelsesorden
CC001 Personale 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 1,00
CC002 FI 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 2.00
CC003 LO 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 2.00

Her er et eksempel på en regel til fordeling af omkostninger, hvis den foruddefinerede fordelingsbasis for dimensionsmedlem for Fuldtidsansatte er tildelt som fordelingsgrundlag i den.

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden Fordelingsfaktor
CC001 Personale 1,00 (1/5) × beløb
CC002 FI 2.00 (2/5) × beløb
CC003 LO 2.00 (2/5) × beløb

Du kan bruge dataobjektet Importerede statistiske målinger til at importere statistiske målinger til omkostningsregnskabet. Du kan også bruge værktøjet til import/eksport i Datastyring. I Excel registreres forbruget af elektricitet på følgende måde.

Regnskabsdato Dimensionsmedlem Størrelsesorden Kildeidentifikator
01-31-2017 CC001 2,450.00 Elektricitet
31-01-2017 CC002 4,100.00 Elektricitet
01-31-2017 CC003 15.000,00 Elektricitet

Når kildedataene for statistiske målinger er behandlet, oprettes følgende poster i omkostningsregnskabet.

Statistiske poster

Omkostningsobjekt Regnskabsdato Statistisk dimensionsmedlem Betegnelse Størrelsesorden
CC001 Personale 31-01-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 2,450.00
CC002 FI 31-01-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 4,100.00
CC003 LO 01-31-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 15.000,00

Her er et eksempel på en regel til fordeling af omkostninger, hvis den foruddefinerede fordelingsbasis for dimensionsmedlem for Elektricitet er tildelt som fordelingsgrundlag i den.

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden Fordelingsfaktor
CC001 Personale 2,450.00 (2.450 ÷ 21.550) × beløb
CC002 FI 4,100.00 (4.100 ÷ 21.550) × beløb
CC003 LO 15.000,00 (15.000 ÷ 21.550) × beløb

Fordelingsbaser for hierarkier

Bogholdere kan manuelt oprette hierarkiets fordelingsgrundlag ved at anvende en dimensionshierarkinode for et omkostningsobjekt på et eksisterende fordelingsgrundlag. På denne måde kan du begrænse omfanget af det oprindelige foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlem. Et foruddefineret fordelingsgrundlag for dimensionsmedlem kan bruges til at oprette flere fordelingsbaser for hierarkier. Områder kan vedligeholdes i det dimensionshierarki for omkostningsobjekt, der er tilknyttet fordelingsbaser for hierarkiet.

Eksempel: Fordelingsbaser for hierarki, der er baseret på fuldtidsmedarbejdere i organisationen

Her er et eksempel på et dimensionshierarki for omkostningsobjekt, der kan oprettes for at beskrive en forenklet organisation.

Hierarkinavn Nodeniveau 0 Nodeniveau 1 Nodeniveau 2 Dimensionsmedlemmer
Organisation Administrerende direktør Regnskabsdirektør FICO CC001
Organisation Administrerende direktør Regnskabsdirektør Personale CC002
Organisation Administrerende direktør Informationschef LO CC003

Det oprindelige foruddefinerede fordelingsgrundlag for dimensionsmedlemmer for Fuldtidsansatte, som blev oprettet i det forrige afsnit, indeholder følgende poster.

Statistiske poster

Omkostningsobjekt Betegnelse Regnskabsdato Statistisk dimensionsmedlem Betegnelse Størrelsesorden
CC001 Personale 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 1,00
CC002 FI 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 2.00
CC003 LO 01-31-2017 Fuldtidsansatte Fuldtidsmedarbejdere 2.00

En omkostning skal fordeles mellem bærere, der rapporterer til organisationens regnskabsdirektør. Det er almindeligt anerkendt, at det korrekte fordelingsforhold er antallet af fuldtidsansatte (fuldtidsmedarbejdere) pr. bærer.

Fordelingsbaser for hierarkier

Navn Tildelingsgrundlag Dimensionshierarki for omkostningsobjekt Dimensionshierarkinode for omkostningsobjekt
Antal fuldtidsansatte under Regnskabsdirektør Fuldtidsansatte Organisation Regnskabsdirektør

Med en eksempelfunktion kan du validere fordelingsbasis for det hierarki, der er oprettet, baseret på statistiske poster i systemet.

Oplysninger om fordelingsbasis

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden
CC001 Personale 1,00
CC002 FI 2.00

Her er et eksempel på en regel til fordeling af omkostninger, hvis fordelingsbasis i Antal fuldtidsansatte under Regnskabsdirektør er tildelt som fordelingsgrundlag i den.

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden Fordelingsfaktor
CC001 Personale 1,00 (1/3) × beløb
CC002 FI 2.00 (2/3) × beløb

Fordelingsbaser for formler

Med fordelingsbaser for formler kan du definere særlige formler for at opnå den korrekte fordelingsbasis. Du kan manuelt oprette fordelingsbaser for formler.

Når du opretter en fordelingsbase for en formel, kan du vælge, hvilken statistisk dimension og dimension for omkostningselement der skal være grundlag for formlen. Alle fordelingsbaser, som kommer fra de tidligere valgte dimensioner, kan bruges i en fordelingsbasis for formlen.

Bemærk

Tidligere definerede fordelingsbaser for formler kan bruges til at definere en ny fordelingsbasis for formlen.

I Fordelingsbasisfaktor for formel opretter du et alias og tilknytter det til enten en fordelingsbasis eller en konstant. Aliaserne bruges derefter til at definere formlen.

Du kan bruge følgende operatorer til at definere formlen.

Symboler Tekst
( ) Parenteser
< Mindre end
> Større end
+ Tilføjelse
Subtraktion
* Multiplikation

Traditionelle IF-sætninger understøttes ikke. Du kan dog oprette sætninger og kontrollere, om de er sande.

Sætning Validering Resultat
a > b Sand 1
a > b Falsk 0

Eksempel 1: En simpel formel

Elektricitetsregninger består ofte af to dele:

 • Et fast gebyr for at være forbundet med gitteret
 • En omkostning, der er knyttet til forbruget pr. kWh

Den foruddefinerede fordelingsbasis for dimensionsmedlem for Elektricitet er allerede defineret og indeholder disse værdier.

Statistiske poster

Omkostningsobjekt Navn Regnskabsdato Statistisk dimensionsmedlem Betegnelse Størrelsesorden
CC001 Personale 31-01-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 2,450.00
CC002 FI 31-01-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 4,100.00
CC003 LO 01-31-2017 Elektricitet Forbrug af elektricitet 15.000,00

Hvis det faste gebyr nu skal fordeles jævnt over omkostningsobjekter, der forbruger elektricitet, har du to muligheder for fordeling af omkostningerne:

 • Oprette en ny foruddefineret fordelingsbasis, elektricitet, der er fastsat, og derefter anvende en statistisk måling på 1,00 for hvert omkostningsobjekt, der har forbrugt elektricitet.
 • Oprette en fordelingsbasis for formlen, elektricitet, der er fastsat, som udnytter den foruddefinerede fordelingsbasis for Elektricitet, der allerede er defineret i systemet. Fordelen ved denne mulighed er, at data kun skal indlæses i omkostningsregnskabet for ét statistisk dimensionsmedlem for Elektricitet.

Fordelingsbasis for formel

Navn Dimension for omkostningselement Statistisk dimension Formel
Elektricitet, der er fastsat Statistiske elementer

Før feltet Formel kan udfyldes, skal du angive det alias, der skal bruges i formlen.

Fordelingsbasisfaktorer for formel

Alias Konstant Tildelingsgrundlag
a Elektricitet
b 0,01

Bemærk, at 0 (nul) ikke understøttes som en konstant.

Fordelingsbasis for formel

Navn Dimension for omkostningselement Statistisk dimension Formel
Elektricitet, der er fastsat Statistiske elementer a > b

Med en eksempelfunktion kan du validere den fordelingsbasis for formlen, der er oprettet, baseret på statistiske poster i systemet.

Oplysninger om fordelingsbasis

Omkostningsobjekt Betegnelse Formel Størrelsesorden
CC001 Personale 2.450,00 > 0,01 1,00
CC002 FI 4.100,00 > 0,01 1,00
CC003 LO 15.000,00 > 0,01 1,00

Her er et eksempel på en regel til fordeling af omkostninger, hvis fordelingsbasis for formlen for Elektricitet er tildelt som fordelingsgrundlag i den.

Fordelingsfaktor for størrelsesorden af omkostningsobjekt

Omkostningsobjekt Navn Størrelsesorden Fordelingsfaktor
CC001 Personale 1,00 (1/3) × beløb
CC002 FI 1,00 (1/3) × beløb
CC003 LO 1,00 (1/3) × beløb

Eksempel 2: En særlig formel

I dette eksempel skal prisen på elektricitet ikke blot følge den faktiske elektricitet, der forbruges i kWh. Ledelsen ønsker at inkorporere et incitament til at sænke forbruget af elektricitet.

Regel Kurs
a < = 10000,00 kWh 0.75
a > 10000,00 kWh 1.15

Der oprettes en ny fordelingsbasis for formlen, Forbrug af elektricitet.

Fordelingsbasis for formel

Navn Dimension for omkostningselement Statistisk dimension Formel
Forbrug af elektricitet Statistiske elementer

Før feltet Formel kan udfyldes, skal du angive det alias, der skal bruges i formlen.

Fordelingsbasisfaktorer for formel

Alias Konstant Tildelingsgrundlag
a Elektricitet
b 10.000,00
k 0.75
d 1.15

Fordelingsbasis for formel

Navn Dimension for omkostningselement Statistisk dimension Formel
Elektricitet, der er fastsat Statistiske elementer ((a > b) × ((b × c) + (a – b) × d)) + ((a <= b] × a × c)

Med en eksempelfunktion kan du validere den fordelingsbasis for formlen, der er oprettet, baseret på statistiske poster i systemet.

Oplysninger om fordelingsbasis

Omkostningsobjekt Formel Størrelsesorden
CC001 Personale ((2.450,00 > 10.000,00) × ((10.000,00 × 0,75) + (2.450,00 – 10.000,00) × 1,15)) + ((2.450,00 <= 10.000,00) × 2.450,00 × 0,75) 1,837.50
CC002 FI ((4.100,00 > 10,000,00) × ((10.000,00 × 0,75) + (4.100,00 – 10.000,00) × 1,15)) + ((4.100,00 <= 10.000,00) × 4.100,00 × 0,75) 3,075.00
CC003 LO ((15.000,00 > 10,000,00) × ((10.000,00 × 0,75) + (15.000,00 – 10.000,00) × 1,15)) + ((15.000,00 <= 10.000,00) × 15.000,00 × 0,75) 1,3250.00

Her kan du se nærmere på formlen for CC003 (LO):

((15.000,00 > 10.000,00) × ((10.000,00 × 0,75) + (15.000,00 – 10.000,00) × 1,15)) + ((15.000,00 <= 10.000,00) × 15.000,00 × 0,75) = 13.250,00

(1 × (7.500,00 + 5.000,00 × 1,15)) + (0 × 15.000,00 × 0,75)

1 × 7.500,00 + 5.750,00 + 0

Her er et eksempel på en regel til fordeling af omkostninger, hvis fordelingsbasis for formlen for Elektricitet, der er fastsat, er tildelt som fordelingsgrundlag i den.

Omkostningsobjekt Betegnelse Størrelsesorden Fordelingsfaktor
CC001 Personale 1,837.50 (1.837,50 ÷ 18.162,50) × beløb
CC002 FI 3,075.00 (3.075,00 ÷ 18.162,50) × beløb
CC003 LO 13,250.00 (13.250,00 ÷ 18.162,50) × beløb