Politik for omkostningstotaler og beregning af fast omkostning

Med omkostningsregnskab kan du få indsigt i, hvordan omkostningsforløbet er relateret til de produkter og tjenester, der leveres i en organisation. For at få vist gennemsigtigheden for omkostninger er det vigtigt at opnå omkostningsfordeling mellem omkostningsobjekter baseret på et passende fordelingsgrundlag. Som standard opnås omkostningstildelingen for det primære omkostningselement, der er behov for i nogle situationer, men det har nogle konsekvenser, som bør overvejes.

  • Hjælpeomkostningsobjekter slutter med en saldo på nul for det primære omkostningselement efter beregning af faste omkostninger.

  • Omfanget af omkostningsposter, der er genereret ved beregning af faste omkostninger, kan være meget omfattende.

  • Det er ikke muligt at spore omkostningsforløbet mellem omkostningsobjekter.

For at undgå disse virkninger kan du i Omkostningsregnskab konfigurere omkostningstildeling, så det passer til din organisations ledelsesmæssige rapporteringskrav. I dette emne beskrives, hvordan du bestemmer det korrekte niveau af sekundære omkostningselementer og opretter regler for omkostningstotaler, der passer til organisationsrapportering og omkostningssporing.

Bemærk

Du kan ændre konfigurationer, hvis rapporteringskrav ændres.

Eksempel på opsætning af politik for omkostningstotaler

Forestil dig, at en organisation har følgende struktur med 4 bærere.

Eksempel på en organisationsstruktur

Dimension for omkostningsobjekt

Bærere Betegnelse
CC001 Personale
CC002 Finans
CC003 Samling
CC004 Emballage

Dimension for omkostningselement

Omkostningselementer Betegnelse Type
1001 Elektricitet Primær
1002 Lønninger Primær
1003 Annoncer Primær

Et dimensionshierarki, der opfylder de organisatoriske rapporteringskrav, kan konfigureres på følgende måde.

Detaljer om dimensionshierarki

Navn på dimensionshierarki Dimension Navn på dimensionshierarkitype Adgangslistehierarki
Organisation Bærere Klassifikationshierarki for dimension Nr.

Dimensionshierarki

Intervaller for dimensionsmedlemmer
Noder Fra dimensionsmedlem Til dimensionsmedlem
Organisation
  Administration
    Finans CC001 CC001
    Personale CC002 CC002
  Produktion
    Emballage CC003 CC003
    Samling CC004 CC004

Et dimensionshierarki, der opfylder kravene i politikken, kan konfigureres på følgende måde.

Detaljer om dimensionshierarki

Navn på dimensionshierarki Dimension Navn på dimensionshierarkitype
Driftsregnskab Omkostningselementer Klassifikationshierarki for dimension

Dimensionshierarki

Intervaller for dimensionsmedlemmer
Noder Fra dimensionsmedlem Til dimensionsmedlem
Driftsregnskab
    Primære omkostninger 10001 10003

Når finansposterne er behandlet, ser omkostningssaldoposten efter omkostningsobjekt sådan ud.

Omkostningsobjekt Sum
Omkostningselement CC001 CC002 CC003 CC004
1001 Elektricitet 100,00 200.00 6.000,00 2.000,00 8.300,00
1002 Lønninger 10.000,00 10.000,00 8.000,00 6.500,00 34.500,00
1003 Annoncer 0.00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00
10.100,00 14.200,00 14.000,00 8.500,00 46.800,00

Statistisk dimension

Statistiske elementer Betegnelse
SE-1 Personale-tjenester
SE-2 Finans-tjenester

Omkostningsobjektet CC001 personale bidrager med personaletjenester til flere omkostningsobjekter.

Personale-tjenester forbruges ud fra følgende distribution af størrelsesorden.

Omkostningsobjekt Betegnelse Personale-tjenester
CC002 Finans 35
CC003 Samling 55
CC004 Emballage 10

Omkostningsobjektet CC002 Finans bidrager til flere omkostningsobjekter.

Finans-tjenester forbruges ud fra følgende distribution af størrelsesorden.

Omkostningsobjekt Betegnelse Finans-tjenester
CC003 Samling 65
CC004 Emballage 35

Politikker for omkostningsfordeling kan konfigureres på følgende måde.

Navn på politik Betegnelse Dimensionshierarki for omkostningsobjekt Statistisk dimension Dimension for omkostningselement
2017 Omkostningstildeling Organisation Statistiske elementer Omkostningselementer

Regler for omkostningsfordeling kan konfigureres på følgende måde.

Dimensionshierarkinode for omkostningsobjekt Funktionalitet af omkostning Tildelingsgrundlag
CC001 Samlet Personale-tjenester
CC002 Samlet Finansielle tjenester


Hvordan omkostninger flyder mellem bærere

Hvis du vil vide, hvordan omkostninger flyder mellem bærerne i organisationen, kan du oprette omkostningselementer af typen Sekundær for hver bærer. Disse omkostningselementer kan derefter bruges til at overføre saldi mellem bærerne under beregningen af faste omkostninger.

Dimensionsmedlemmer for omkostningselement kan konfigureres på følgende måde.

Omkostningselementer Type
1001 Elektricitet Primær
1002 Lønninger Primær
1003 Annoncer Primær
SC-CC001 Personale Sekundære
SC-CC002 Finans Sekundære
SC-CC003 Samling Sekundære
SC-CC004 Emballage Sekundære

Dimensionshierarkiet Driftsregnskab skal opdateres med de nye dimensionsmedlemmer, så dimensionshierarkiet indeholder de korrekte data, der kan bruges til at definere rapportering og politikker.

Detaljer om dimensionshierarki

Navn på dimensionshierarki Dimension Navn på dimensionshierarkitype
Driftsregnskab Omkostningselementer Klassifikationshierarki for dimension

Dimensionshierarki

Intervaller for dimensionsmedlemmer
Noder Fra dimensionsmedlem Til dimensionsmedlem
Driftsregnskab
    Primære omkostninger 10001 10003
    Sekundære omkostninger SC-CC001 SC-CC004

Opret en Politik for omkostningstotaler, hvor hver bærer er knyttet til et tilsvarende omkostningselement af typen Sekundære.

Politikker for omkostningstotaler

Navn på politik Betegnelse Dimensionshierarki for omkostningsobjekt Dimensionshierarki for omkostningselement
2017 Omkostningsforløb Organisation Driftsregnskab

Regler for omkostningstotaler

Dimensionshierarkinode for omkostningsobjekt Dimensionshierarkinode for omkostningselement Sekundært omkostningselement
CC001 Driftsregnskab SC-CC001
CC002 Driftsregnskab SC-CC002
CC003 Driftsregnskab SC-CC003
CC004 Driftsregnskab SC-CC004

Udfør beregning af fast omkostning

Kladde

Kladden Kladdetype Regnskabskalenderperiode År Termin Version
00002 Kladde for omkostningsfordeling Regnskabsår 2017 1. Periode Beregning af fast omkostning / 02-01-2017 23:51:00 / Finans /2017 / periode 1

Systemet anvender nu Politik for omkostningstotaler, når det opretter Kladdeposteringer for omkostningsobjektsaldo.

Kladdeposteringer for omkostningsobjektsaldo

Regnskabsdato Omkostningsobjekt Betegnelse Omkostningselement Betegnelse Beløb
01-31-2017 CC001 Personale SC-CC001 Personale 10.100,00
01-31-2017 CC002 Finans SC-CC002 Finans 17.735,00
01-31-2017 CC003 Samling SC-CC003 Samling 31.082,75
01-31-2017 CC004 Emballage SC-CC004 Emballage 15.717,25

Bemærk

Kladdeposteringerne oprettes ud fra reglerne i Politik for omkostningstotaler, hvis der findes en politik. Saldoen, der vises, er saldoen for beregningen af faste omkostninger.

Siden Oplysninger om kladdepost for omkostningssaldo for omkostningsobjekt, der åbnes fra kladdeposteringerne, viser, hvordan saldoen opnås.

Eksempel: Kladdepostering for omkostningsobjekt CC002 Finans

Oplysninger om kladdepost for omkostningssaldo for omkostningsobjekt

Dimensionsmedlem for omkostningselement Betegnelse Beløb
1001 Elektricitet 200.00
1002 Lønninger 10.000,00
1003 Annoncer 4.000,00
SC-CC001 Personale 3.535,00

Omkostningsposter, der er genereret af beregningen af fast omkostning

Omkostningsobjekt Betegnelse Omkostningselement Betegnelse Beløb Regnskabsdato
CC001 Personale SC-CC001 Personale 10.100,00. - 01-31-2017
CC002 Finans SC-CC001 Personale 3.535,00 01-31-2017
CC003 Samling SC-CC001 Personale 5.555,00 01-31-2017
CC004 Emballage SC-CC001 Personale 1.010,00 01-31-2017
CC002 Finans SC-CC002 Finans 17.735,00. - 01-31-2017
CC003 Samling SC-CC002 Finans 11.527,75 01-31-2017
CC004 Emballage SC-CC002 Finans 6.207,25 01-31-2017

Når Beregning af fast omkostning er fuldført, kan du rapportere resultaterne ved hjælp af værktøjer som Microsoft SharePoint Workspace, Excel eller Power BI.

Vise rapportering i Excel

Dimensionshierarkierne gør det muligt at få vist data på forskellige aggregeringsniveauer.

Her er et eksempel på en Power Pivot-rapportering i Excel.

Driftsregnskab Omkostningsobjekt Sum
CC001 CC002 CC003 CC004
Primære omkostninger 10.100,00 14.200,00 14.000,00 8.500,00 46.800,00
1001.      100,00 200.00 6.000,00 2.000,00 8.300,00
1002.      10.000,00 10.000,00 8.000,00 6.500,00 34.500,00
1003.      0.00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00
Sekundære omkostninger -10.100,00 -14.200,00 17.082.75 7.217,25 0,00
    SC-CC001 10.100,00. - 3.535,00 5.555,00 1.010,00 0,00
    SC-CC002 0.00 17.735,00. - 11.527,75 6.207,25 0,00
    SC-CC003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    SC-CC004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sum 0,00 0,00 31.082,75 15.717,25 46.800,00

Ved hjælp af Politik for omkostningstotaler og Omkostningselementer af typen Sekundær kan du lade den primære omkostning pr. omkostningsobjekt til intern afrapportering være som den primære omkostning, der er tilbage efter Beregning af fast omkostning.

Hvis det samme eksempel var foretaget uden at oprette Politik for omkostningstotaler, ville være rapporteringsresultatet være som vist nedenfor. Omkostningen flyder korrekt, men sporbarhed og indsigt i, hvordan omkostningen forløber mellem bærerne, går tabt.

Driftsregnskab Omkostningsobjekt Sum
CC001 CC002 CC003 CC004
Primære omkostninger 0,00 0,00 31.082,75 15.717,25 46.800,00
1001.      0.00 0.00 6.207,75 2.092,25 8.300,00
1002.      0.00 0.00 22.275,00 12.225,00 34.500,00
1003.      0.00 0.00 2600,00 1.400,00 4.000,00
Sekundære omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     SC-CC001 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
     SC-CC002 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
     SC-CC003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     SC-CC004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sum 0,00 0,00 31.082,75 15.717,25 46.800,00

Afhængigt af krav til rapportering og sporbarhed i organisationen kan du bestemme det korrekte niveau af sekundære omkostningselementer og oprette regler for omkostningstotaler, der passer til dine behov.

Den klare adskillelse mellem Omkostningstildeling og Politikker for omkostningstotaler giver fleksibilitet til at foretage løbende opdateringer, uden at de påvirker hinanden.

Se også