Forbrugsafskrivning

Denne artikel indeholder en oversigt over afskrivningsmetoden Forbrug.

Hvis du konfigurerer en afskrivningsprofil for anlægsaktiver og vælger Forbrug i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, tildeles anlægsaktiver til denne afskrivningsprofilen baseret på deres brug. Du behøver ikke at definere procenter og intervaller på siden Afskrivningsprofiler. Når du har oprettet en afskrivningsprofil, der bruger metoden Forbrug, kan du angive metoden på forskellige måder.

Definere og bruge forbrugsafskrivning

 1. Opret afskrivningsprofilen på siden Afskrivningsprofiler. I forbindelse med beregninger af forbrug skal afskrivningsprofilen have et id og et navn, og Forbrug skal være valgt i feltet Metode.

 2. På siden Forbrugsfaktorer skal du konfigurere forbrugsfaktorer. De enkelte forbrugsfaktorer skal have et id og et navn samt en forbrugsfaktor, der er angivet som enten en mængde eller procent.

 3. På siden Forbrugsenheder skal du konfigurere forbrugsenheder. Hver forbrugsenhed skal have et id og et navn. Afskrivningsenheder bruges til at beregne forbrugsafskrivning på siden Forbrugsafskrivning. En km (kilometer), et kg (kilogram) eller en time er eksempler på enheder.

 4. På siden Anlægsaktiver skal du definere individuelle anlægsaktiver. Til de enkelte anlægsaktiver skal du vælge værdimodeller og afskrivningsmodeller, der har afskrivningsprofiler. Du skal oprette værdimodeller eller afskrivningsmodeller til forbrugsafskrivning, hvis du har anlægsaktiver, der bruger afskrivningsprofiler, som er baseret på metoden Forbrug. Denne konfiguration udføres enten under fanen Afskrivning på siden Værdimodeller eller i oversigtspanelet Generelt på siden Afskrivningsprofil. Du kan bruge samme værdimodel til flere anlægsaktiver. Afskrivningsmetoder er del af den værdimodel eller afskrivningskladde, som du vælger til hvert anlægsaktiv. Du kan ikke tilføje eller redigere afskrivningsprofiler direkte på siden Anlægsaktiver. Du kan kun ændre afskrivningsprofilerne på siden Afskrivningsprofiler.

 5. På siden Værdimodeller eller siden Afskrivningsmodeller skal du i feltgruppen Forbrugsafskrivning angive oplysninger i følgende felter:

  • Forbrugsfaktor
  • Enhed
  • Enhedsafskrivning
  • Forventet forbrug

  I feltet Bogført forbrug vises forbrugsafskrivning i enheder, der allerede er bogført enten for kombinationen af anlægsaktiv og værdimodel eller for afskrivningsmodellen. Værdien i dette felt kan ikke opdateres manuelt.

Eksempler

Eksempel 1

Der er defineret følgende forbrugsfaktor pr. 31. januar:

 • Antallet er 1.000.
 • Den enhedsafskrivningspris, der er angivet for anlægsaktivet, er 1,5.

Afskrivningsforslaget den 31. januar er som følger: Antal × Enhedsafskrivning 1.000 × 1,5 = 1.500, hvis den faktor, der er angivet for anlægsaktivet, er en procentfaktor, den mængde, der anslås i feltet Forkalkuleret forbrug for værdimodellen for anlægsaktivet, ganges med den procentdel, der er angivet for den valgte slutdato. Resultatmængden foreslås derefter som afskrivningsmængden for perioden.

Eksempel 2

Der er defineret følgende faktorer for forbrugsafskrivning pr. 31. januar:

 • Procentsatsen er 10 procent.
 • Den enhedsafskrivningspris, der er angivet for anlægsaktivet, er 1,5.
 • Det forkalkulerede antal for anlægsaktivet er 2.000.

Afskrivningsforslaget den 31. januar er som følger: Anslået mængde × Procent × Enhedsafskrivning 2.000 × 0,10 × 1,5 = 300