Afskrivningsmetoder og -principper

Denne artikel indeholder en oversigt over afskrivningsprincipper og afskrivningsmetoder, der understøttes af Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Du kan vælge mellem forskellige afskrivningsmetoder og -principper. Formålet med metoderne er at fordele den værdi af et anlægsaktiv, der kan afskrives, på flere regnskabsperioder. Den værdi af et anlægsaktiv, der kan afskrives, er anskaffelsesprisen minus en eventuel scrapværdi.

Hvis du bruger afskrivningsprincipper, og du ændrer den seneste startdato for afskrivning på et aktiv, så der springes nogle afskrivninger over, kan afskrivningen for det sidste år blive større eller mindre end forventet. Afskrivningen reguleres med det antal afskrivningsperioder, der påvirkes af ændringen af den seneste startdato for afskrivning.

Hvis du f.eks. bruger afskrivningsprincippet Halvår over tre år, afskrives der normalt over 3½ år. Hvis du ændrer den seneste startdato for afskrivning i løbet af de 3½ år, flytter det sidste afskrivningsår uden for det antal perioder, der påvirkes. Hvis du flytter datoen tre måneder, er der ni måneder, hvor der kan afskrives i det sidste år, hvor det normalt ellers ville være seks måneder.

Du kan vælge mellem følgende afskrivningsprincipper.

 • Halvår
 • Hel måned
 • Midt i kvartal
 • Midt i måned (d. 1. i måneden)
 • Midt i måned (d. 15. i måneden)
 • Halvår (årsstart)
 • Halvår (næste år)

Du kan vælge mellem følgende afskrivningsmetoder.

 • Lineær afskrivning over servicelevetiden
 • Saldoværdi
 • Manuelt
 • Faktor
 • Forbrug
 • Lineær afskrivning for den resterende levetid
 • 200 % saldoværdi
 • 175 % saldoværdi
 • 150 % saldoværdi
 • 125 % saldoværdi

Se også

Afskrivning af anlægsaktiv

Lineær afskrivning for levetiden

Saldoafskrivning

Manuel afskrivning

Faktorafskrivning

Forbrugsafskrivning

Lineær afskrivning for den resterende levetid

125 % saldoafskrivning

150 % saldoafskrivning

175 % saldoafskrivning

200 % saldoafskrivning