Faktorafskrivning

Denne artikel indeholder en oversigt over faktorafskrivningsmetoden.

Faktorer er de procentsatser, der bruges til afskrivning på aktiver. Når du opretter en afskrivningsprofil for anlægsaktiver og vælger Faktor i feltet Metode på siden Afskrivningsprofiler, kan du oprette progressiv, degressiv eller lineær afskrivning:

  • Ved progressiv afskrivning øges afskrivningsbeløbet for hver afskrivningsperiode.
  • Ved degressiv afskrivning mindskes afskrivningsbeløbet for hver afskrivningsperiode.
  • Ved lineær afskrivning er afskrivningsbeløbet det samme i hver afskrivningsperiode.

Reglerne og eksemplerne, der følger nedenfor angiver, hvordan du kan oprette faktorer til de forskellige afskrivningstyper.

Bemærk

Når du vælger Faktor i feltet Metode, vises felterne Faktor og Interval.

Progressiv afskrivning

Værdien i feltet Faktor er større end 50.

Eksempel

Anskaffelsesprisen er 100.000, faktoren er 70, levetiden er 10 år, og afskrivningen starter 1. januar. Afskrivningsbeløbene og værdien af den bogførte nettoværdi vises kun for de første seks år af levetiden.

År Periode Afskrivningsbeløb Bogført nettoværdi – beløb
1 31. december 307,69 99.692,31
2 31. december 1.447,21 98.245,10
3 31. december 3.104,50 95.140,60
4 31. december 5.150,21 89.990,39
5 31. december 7.522,95 82.467,44
6 31. december 10.184,06 72.283,38

Degressiv afskrivning

Værdien i feltet Faktor er mindre end 50.

Eksempel

Anskaffelsesprisen er 100.000, faktoren er 20, levetiden er 10 år, og afskrivningen starter 1. januar. Afskrivningsbeløbene og værdien af den bogførte nettoværdi vises kun for de første seks år af levetiden.

År Periode Afskrivningsbeløb Bogført nettoværdi – beløb
1 31. december 56.080,43 43.919,57
2 31. december 10.665,70 33.253,87
3 31. december 7.156,22 26.097,65
4 31. december 5.538,06 20.559,59
5 31. december 4.579,89 15.979,70
6 31. december 3.937,36 12.042,34

Lineær afskrivning

Værdien i feltet Faktor er lig med 50. I dette tilfælde er afskrivningen den samme i hver periode, og derfor skal du overveje konsekvensen af de værdier, du har angivet i andre felter, som beskrevet i Lineær afskrivning for levetiden.