Bogføringskonti for kassation af anlægsaktiv

I dette emne beskrives det, hvordan du konfigurerer finansbogføringskonti ved kassation af anlægsaktiver.

På siden Posteringsprofiler for anlægsaktiver i oversigtspanelet Finanskonti skal du vælge Kassation - salg og Kassation - spild for at konfigurere bogføring til Finans.

I forbindelse med begge posteringstyper krediteres finanskontoen med anlægsaktivets kassationsværdi. Debet bogføres på en modkonto, som f.eks. kan være en bankkonto. Hvis et anlægsaktiv sælges til en kunde, bruges debitorkontoen i stedet for modkontoen.

Klik på Kassation, klik på Salg eller Spil, og opret derefter detaljerede konti for at tilbageføre anlægsaktivets bogførte nettoværdi. Du kan også angive oplysninger i felterne Efter-værdi og Salgsværdi på siden Kassationsparametre.

Kassationsposteringen for et aktiv i en pulje for småaktiver reducerer kun den bogførte nettoværdi af puljen for småaktiver med det beløbet for kassationen. Hvis salget af aktivet overstiger den bogførte nettoværdi af puljen for småaktiver, nedskrives den bogførte nettoværdi til nul.