Startside for anlægsaktiver

Anlægsaktiver er aktiver, som har en værdi, f.eks. bygninger, køretøjer, jord og udstyr, som ejes af en person eller organisation.

Du kan definere og angive anskaffelsesoplysninger vedrørende anlægsaktiver og derefter håndtere dem ved at afskrive dem og angive en grænse for kapitalisering, som fastlægger afskrivningen. Du kan beregne reguleringer af anlægsaktiverne, og du kan afhænde dem. Når du bruger finansmodulet sammen med Anlægsaktiver, kan du få vist den nuværende værdi af alle anlægsaktiver. Den måde, som anlægsaktiver håndteres på, skal opfylde både internationale regnskabsstandarder og regnskabslovgivningen i hvert land/område. Kravene kan omfatte regler for registrering af anskaffelses- og kassationsposteringer, afskrivning, levetider, opskrivninger og nedskrivninger af anlægsaktiver. Funktionerne for anlægsaktiver omfatter mange af disse standarder og regler.

Forretningsproces

Yderligere ressourcer

Nyheder og funktioner under udvikling

Gå til Microsoft Dynamics 365-oversigten for at se, hvilke nye funktioner der er blevet frigivet, og hvilke nye funktioner der er under udvikling.

Blogs

Du kan finde meninger, nyheder og andre oplysninger om Anlægsaktiver og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggen.

Der er mange opslag om Anlægsaktiver i Microsoft Dynamics AX-produktteambloggen. Selvom nogle af disse opslag er skrevet til den tidligere version af Kreditorer, gælder de samme begreber stadig, og procedurerne i den aktuelle version ligner også.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community-blog giver Microsoft Dynamics-partnere en samlet ressource, hvor de kan finde oplysninger om nye og populære tendenser i MBS Operations.

Opgaveguider

Yderligere hjælp er tilgængelig som opgavevejledninger i Finance and Operations. Du kan få adgang til opgaveguider ved at klikke på knapp​en Hjælp på en vilkårlig side.

Videoer

Se de Sådan-videoer, der er nu tilgængelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.