Bogfør med afledte bøger

I denne artikel beskrives det, hvordan afledte bøger bruges.

Når du bogfører posteringerne for en bog, der indeholder afledte bøger, bogføres posteringerne for den afledte bog automatisk i kladder, indkøbsordrer eller fritekstfakturaer. Men, hvis du forbereder posteringerne for den primære bog i anlægsaktivkladden , kan du se og redigere beløbene for de afledte posteringer, før de bogføres.

  • Visse konti, f.eks. moms og debitor- eller kreditorkonti, opdateres kun én gang af posteringer i den primære bog. De afledte bogposteringer bogføres til de konti, der er defineret for den afledte bog på siden med posteringsprofiler for anlægsaktiver.
  • Anskaffelse bruges ofte som posteringstype for de afledte bøger. Du kan bruge dette, når bogen og den afledte bog skal anvendes på anlægsaktivet fra anlægsaktivets anskaffelsestidspunkt.
  • Der kan også anvendes andre værdier for posteringstypen. Hvis den primære bog og de afledte bøger f.eks. har de samme intervaller mht. salg og kassation, er alle posteringstyperne for anlægsaktiver tilgængelige ved oprettelse af en afledt bog.

Advarsel

De afskrivninger, der bogføres i den afledte bog, vil have samme beløb som dem, der blev bogført for den primære bog. Hvis afskrivningsmetoderne er forskellige fra bog til bog, bør du ikke generere afskrivningsposteringer ved hjælp af den afledte proces. |

Eksempel

I følgende oplysninger kan du finde en beskrivelse af, hvordan du definerer anskaffelsesposteringer med brug af funktionerne til den afledte bog.

  1. Opret bøgerne på siden Bøger.

    • Regnskabsbogen: VM 1, aktuelt posteringslag
    • Den skattemæssige bog: VM 2, skatteposteringslag
  2. Ved VM 1 skal du klikke på fanen Afledte bøger. Vælg VM 2 i feltet Bog og Anskaffelse i feltet Posteringstype.

Bøgerne kan derefter tilknyttes bestemte anlægsaktiver.

Når en anskaffelse bogføres som et anlægsaktiv med bog VM 1, bogføres anskaffelsen ikke kun for VM 1, men også for den afledte afskrivningsmodel VM 2. Status for begge anlægsaktivbøger opdateres til Åben.

Bemærk

Hvis du ikke bruger afledte afledte bøger, skal du bogføre anskaffelsen af anlægsaktivet for både bogen VM 1 og bogen VM 2.

Du kan finde flere oplysninger under Afledte bøger.