Afrund beløb til afskrivningsberegninger

I denne artikel beskrives det Afrund afskrivning-felt, der findes på sider med opsætning af en bog.

Afrunding af afskrivningsbeløb angives for hver bog. Afrunding af afskrivningsbeløb bruges i anlægsaktivets afskrivningsprofil, der viser den fremtidige afskrivning og værdi af anlægsaktivet samt i afskrivningsforslagene. Angiv laveste afskrivningsbeløb, der er tilladt i denne bog.

Afskrivningsbeløbet i den sidste afskrivningsperiode afrundes ikke, uanset den afrunding der er konfigureret. I slutningen af den sidste afskrivningsperiode skal værdien af anlægsaktivet være 0 (nul) eller scrapværdien, hvis der anvendes scrapværdi.

Eksempel

Afskrivning uden afrunding er beregnet til 2.444,44. Som følgende tabel viser afhænger det foreslåede beløb af, hvordan afrundingen konfigureres.

Afrundingsmetode Afskrivningsbeløb
Afrunding 0,1 2.444,40
Afrunding 1,00 2.444,00
Afrunding 10,00 2.440,00
Afrunding 100,00 2.400,00