Værdiregulering af valuta i et konsolideret regnskab

Når du konsoliderer data fra én regnskabsvalutaen til en anden, skal du stadig køre værdiregulering af valuta, hvis der sker en ændring i valutakursen, så dine kontosaldi værdireguleres korrekt. Når du oprindeligt konsoliderer dataene, skal du bruge fanen Valutaomregning for at markere de første valutakurser til oversættelse under konsolideringsprocessen. Når en ny valutakurs er angivet (f.eks. i den næste måned), skal du værdiregulere kontosaldiene. Urealiserede gevinster eller tab opdateres derefter baseret på den nye valutakurs og dato. Følgende eksempel illustrerer regnskabsposterne, der er oprettet under processen.

Virksomhedsopsætning

  • Kilde/driftsregnskab (USMF) – USD bruges som regnskabs- og rapporteringsvaluta.
  • Konsolideret regnskab (CON) – EUR bruges som regnskabs- og rapporteringsvaluta.
    • Realiseret gevinst – Finanskonto 801500
    • Realiseret tab – Finanskonto 801600
    • Urealiseret gevinst – Finanskonto 801600
    • Urealiseret tab – Finanskonto 801400

Oprindelige posteringer

Indbetalingsposteringer i USMF

Dato Finanskonto Valuta Beløb
10/11/2015 110110 – Kontant USD 500
10/11/2015 130100 – Debitorer USD -500

Valutakurser

Fra valuta Til valuta Startdato Valutakurs
EUR USD 10/1/2015 200
EUR USD 11/1/2015 150
EUR USD 12/1/2012 100

Udføre konsolidering for oktober 2015

Saldiene i det konsoliderede regnskab

Finanskonto Valuta Beløb Kalkulation
110110 EUR 250 500 USD × 50 %
130100 EUR -250 -500 USD × 50 %

Udfør værdiregulering af valuta for konti fra 1. oktober 2015 til 30. november 2015

Saldiene i det konsoliderede regnskab

Finanskonto Valuta Beløb Kalkulation
110110 EUR 333,33 Oprindeligt beløb på 500 × 66,6667 %
130100 EUR -333,33 Oprindeligt beløb på -500 × 66,6667 %
801400 EUR 83,33 333,33-250
801600 EUR -83,33 -333,33 – (-250)

Du vil se flere posteringer for rapporteringsvalutabeløbene.

Udfør værdiregulering af valuta for konti fra 1. oktober 2015 til 31. december 2015

Saldiene i det konsoliderede regnskab

Finanskonto Valuta Beløb Kalkulation
110110 EUR 500,00 Oprindeligt beløb på 500 × 1 %
130100 EUR -500,00 Oprindeligt beløb på -500 × 1
801400 EUR 250 500-333,33 = 166,67 166,67 + 83,33 = 250
801600 EUR -250 -500 – (-333,33) = -166,67-166,67 + (-83,33) = -250