Elimineringsregler

Dette emne indeholder oplysninger om elimineringsregler og de forskellige indstillinger for rapportering om elimineringer.

Der kræves elimineringsposteringer, når en juridisk enhed for et moderselskab har forretninger med en eller flere juridiske enheder for datterselskaber og bruger konsolideret regnskabsaflæggelse. Konsoliderede regnskaber må kun indeholde transaktioner, der opstår mellem den konsoliderede organisation og de andre enheder uden for de pågældende organisationer. Derfor skal transaktioner mellem de juridiske enheder, der er del af samme organisation, være fjernet, eller elimineret, fra Finans, så de ikke vises i regnskabsrapporter. Der er flere måder at rapportere om elimineringer på:

 • En elimineringsregel kan oprettes og behandles i et konsoliderings- eller elimineringsregnskab.
 • Regnskabsaflæggelse kan bruges til at vise elimineringskonti og -dimensioner for en bestemt række eller kolonne.
 • En særskilt juridisk enhed kan bruges til at bogføre manuelle transaktionsposter for at spore elimineringer.

I dette emne beskrives de elimineringsregler, der behandles i et konsolidering-s eller elimineringsregnskab. Du kan oprette elimineringsregler for at oprette elimineringsposteringer i en juridisk enhed, der er angivet som juridisk destinationsenhed for elimineringer. Denne juridiske destinationsenhed er kendt som juridisk enhed til elimineringen. Der kan oprettes elimineringskladder enten under konsolideringsprocessen eller ved hjælp af et elimineringskladdeforslag. Før du opretter elimineringsregler, skal du sætte dig ind i følgende begreber:

 • Juridisk kildeenhed – Den juridiske enhed, hvor de beløb, der elimineres, blev bogført.
 • Juridisk destinationsenhed – Den juridiske enhed, hvor elimineringsregler bogføres.
 • Juridisk elimineringsenhed – Den juridiske enhed, der er angivet som den juridiske destinationsenhed for elimineringer.
 • Konsolideret juridisk enhed – Den juridiske enhed, der er oprettet til at rapportere økonomiske resultater for en gruppe juridiske enheder. De økonomiske data fra de juridiske enheder er konsolideret i denne juridiske enhed, og derefter oprettes der en økonomisk rapport ved hjælp af de kombinerede data.

Følgende tabel viser de typer transaktioner, der måske skal elimineres.

Konteringstype Eksempel:
Salgsordrepost og fakturering (centraliseret behandling) Du sælger et produkt til en kunde på vegne af en anden juridisk enhed i organisationen.
Salgsordrepost (intern handel/ekstern handel) og fakturering Du sælger produkter mellem juridiske enheder i organisationen.
Indkøbsordrer (centraliseret behandling) Du køber lager, forsyninger, tjenester, anlægsaktiver og andre produkter fra en leverandør på vegne af en anden juridisk enhed i din organisation.
Lagerstyring (intern handel/ekstern handel)
 • Du kan overføre lageret fra én juridisk enhed til anlægsaktiver i en anden juridisk enhed i organisationen.
 • Du overfører én juridisk enheds lager til lageret i en anden juridisk enhed i organisationen.
Lagersporing i transit Du overfører varer mellem lagersteder i den samme juridiske enhed, men på tværs af forskellige geografiske områder.
Centraliseret fakturabehandling for kreditorer Du registrerer en faktura på vegne af en anden juridisk enhed i organisationen.
Centraliseret betalingsbehandling for kreditorer Du betaler en faktura på vegne af en anden juridisk enhed i organisationen.
Likviditetsstyring og aktier (centraliseret behandling)
 • Du behandler skattebetalinger, skatterefusioner, rentetillæg, lån, forskud, udbyttebetalinger og forudbetalte royalties eller provisioner.
 • Du betaler en udgift på vegne af en anden juridisk enhed i organisationen. Fakturaen angives i bøgerne for den juridiske destinationsenhed, og du skal udligne mellem juridiske enheder. En juridisk enhed betaler f.eks. udgiftsrapporten for en medarbejder i en anden juridisk enhed. I dette tilfælde har medarbejderens udgiftsrapport udgifter, der er relateret til en anden juridisk enhed.
 • Du overføre penge fra én juridisk enhed til en anden i organisationen.
Debitorer (centraliseret behandling) Du modtager kontanter for en anden juridisk enheds debitorfaktura, og du indsætter checken på den pågældende juridiske enheds bankkonto.
Løn (centraliseret behandling, intern handel/ekstern handel)
 • Du betaler løn for en anden juridisk enhed. En juridisk enhed betaler f.eks. egen løn for sine medarbejdere, men tilbagefører arbejde, som en medarbejder har udført for en anden juridisk enhed, under denne lønkørsel. Eller en medarbejder har arbejdet deltids for den juridiske enhed A og deltids for den juridiske enhed B, og frynsegoderne går på tværs af al løn. I disse tilfælde vil medarbejderens løn omfatte løn fra begge juridiske enheder. Ikke blot er lønnen bogført, men afgifter, frynsegoder, fradrag og periodiseret løn bogføres også.
 • Du overfører arbejdskraft fra én afdeling eller division til en anden.
Anlægsaktiver (intern handel/ekstern handel) Du overfører anlægsaktiver til en anden juridisk enheds anlægsaktiver eller lager.
Tildelinger (intern handel/ekstern handel) Du kan behandle virksomhedstildelinger. Tildelinger er aktiviteter på en hvilken som helst konto, der er tildelt, uanset hvilket modul de stammer fra.

Eksempel:

Din juridiske enhed, juridisk enhed A, sælger dimser til en anden juridisk enhed i organisationen, juridisk enhed B. Følgende eksempel viser, hvordan transaktioner, der forekommer mellem de to juridiske enheder, muligvis skal elimineres:

 • Juridisk enhed A en sælger en dims, der koster 10,00, til juridisk enhed B for 10,00.
 • Juridisk enhed A sælger en dims, der koster 10,00, til juridisk enhed B for 10,00 plus 2,00 i faktiske leveringsomkostninger.
 • Juridisk enhed A sælger en dims, der koster 10,00, til juridisk enhed B for 15,00 og opnår fortjeneste på salget.
 • Juridisk enhed A sælger en dims, der koster 10,00, til juridisk enhed B for 15,00 og registrerer halvdelen af fortjenesten på salget. Juridisk enhed B får den anden halvdel af fortjenesten på salget. Derfor deles indtægten. En delt indtægt fungerer som incitament for at bestille fra en anden juridisk enhed i organisationen i stedet for fra en ekstern organisation.

Alle disse transaktioner skaber interne transaktioner, der bogføres på skyldig til- og skyldig fra-konti. Derudover kan disse transaktioner omfatte avance- eller tabsbeløb, når beløbet for det interne salg ikke er lig med kostprisen for solgte varer

Konfigurere elimineringsregler

Når du opretter elimineringsregler i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, anbefales det, at du opretter en økonomisk dimension, specielt med henblik på eliminering. De fleste kunder navngiver den Samhandelspartner eller lignende. Hvis du beslutter ikke at bruge en økonomisk dimension, skal du have hovedkonti, der er specifikke for kun interne transaktioner.

Opsætningen for elimineringer findes i området Opsætning i modulet Konsolideringer. Når du angiver en beskrivelse af reglen, skal du vælge det regnskab, som elimineringskladden skal bogføres til. Det skal være et regnskab, hvor Brug til økonomisk eliminering er valgt i opsætningen af den juridiske enhed.

Du kan angive en dato, hvor elimineringsreglen træder i kraft, og også hvor den udløber, hvis det er nødvendigt. Du skal indstille Aktiv til Ja, hvis den skal være tilgængelig i elimineringsforslagsprocessen. Vælg et kladdenavn, der har en Eliminering-type.

Når du har defineret de grundlæggende elementer, du kan definere de faktiske behandlingsregler ved at klikke på Linjer. Der er to elimineringsmuligheder, eliminering af nettoændringsbeløbet eller definition af et fast beløb.

Vælg kildekontoen. Du kan bruge en stjerne (*) som jokertegn. For eksemplet vil 1* vælge alle konti, der starter med 1, som en datakilde til tildelingen.

Når du har valgt dine kildekonti, bestemmer Specifikation af regnskab den konto fra destinationsregnskabet, der bruges. Vælg Kilde, hvis du vil bruge den samme hovedkonto, der er defineret i Kilde-kontoen. Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du angive en destinationskonto.

Dimensionsspecifikationen fungerer på samme måde. Hvis du vælger Kilde, bruges de samme dimensioner i modtagervirksomheden som i kilderegnskabet. Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du angive dimensionerne i modtagervirksomheden ved at klikke på menupunktet Destinationsdimensioner.

Vælg de kildedimensioner og de økonomiske dimensioner og værdier, der bruges som kilde til elimineringen.

Anvend elimineringsposter

Der er to måder at behandle elimineringsposteringer på: under onlinekonsolideringsprocessen eller ved at oprette en elimineringskladde og køre elimineringsprocessen. I dette afsnit fokuseres på oprettelsen af kladden og kørsel af elimineringsprocessen.

Vælg Elimineringskladde i modulet Konsolideringer i en virksomhed, der er defineret som et elimineringsregnskab. Når du har valgt navnet på kladden, skal du klikke på Linjer. Du kan køre forslaget ved at vælge menuen Forslag og derefter vælge Elimineringsforslag.

Vælg det regnskab, der er kilden til de konsoliderede data, og vælg derefter den regel, du vil behandle. Angiv en startdato for at starte søgningen efter elimineringsbeløb og en slutdato, hvor søgningen efter elimineringsbeløb skal afsluttes. Feltet Finansposteringsdato er den dato, der bruges til bogføring af kladden i finans. Når du klikker på OK, kan du gennemse beløbene og bogføre kladden.