Eksempler på bogføringsdefinitioner

Denne artikel indeholder eksempler på, hvordan bogføringsdefinitioner bruges for behæftelser i indkøbsordrer og budgetdisponeringer.

Inden du læser dette emne, skal du være fortrolig med bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner. Du kan finde flere oplysninger i Bogføringsdefinitioner. Følgende eksempler kan konfigureres på siden Bogføringsdefinitioner. Hvert eksempel indeholder følgende områder:

  • Bogføringsdefinition – søgekriterier
  • Bogføringsdefinition – genererede poster
  • Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb
  • Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Når der er en match mellem kontiene og dimensionsværdierne i ruden Sammenlign kriterier for bogføringsdefinitionen og dimensionsværdierne i posteringen, genereres der finansposter med udgangspunkt i ruden Genererede poster for bogføringsdefinitionen.

Bemærk

Knyt en bogføringsdefinition til en bestemt posteringstype ved brug af siden Definitioner af posteringsbogføring. Efter at du har knyttet en bogføringsdefinition til en posteringstype og valgt Brug bogføringsdefinitioner på siden Finansparametre, skal alle posteringer med den valgte posteringstype bruge bogføringsdefinitioner.

Eksempel: Behæftelser for indkøbsordrer

Når du aktiverer behandling af behæftelser ved at vælge Aktivér behæftelse på siden Finansparametre, skal der bruges bogføringsposteringer til registrering af behæftelser i finans for alle konti, der skal hensættes. I de fleste tilfælde hensættes alle udgiftskonti på balancen.

Bogføringsdefinitioner for behæftelser konfigureres for modulet Køb på siden Bogføringsdefinitioner. I området Køb på siden Definitioner af posteringsbogføring kan du derefter vælge den posteringstype for Indkøbsordre, der skal bruges for at knytte bogføringsdefinitionen til indkøbsordrer.

Alle bilagsposteringer for indkøbsordrebehæftelser skal være afstemt (dvs. debet skal være lig med kredit) inden for hver enkelt dimension på et bilag.

Bogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer Prioritet
Kontostruktur – drift * 1

En tom værdi i feltet *Sammenlign kontonummer betyder, at alle tilsvarende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i sammenholdningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 300143 - -(Behæftelseskonto) Samme
Saldo 300144 - -(Reservér til behæftelseskonto) Balancere

Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Konti og dimensionsværdier hentes enten fra de regnskabsfordelinger, som du angiver for en indkøbsordrelinje, eller de kommer fra de konti og dimensioner, som genereres automatisk på grundlag af standardindstillingerne for leverandører, varer, kategorier og dimensionsskabeloner.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
606400-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00

Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Genererede finansposter oprettes til registrering af behæftelserne.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
300143-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00
300144-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00

I dette eksempel matcher enhver konto, der er del af Kontostruktur – drift kriterierne for bogføringsdefinitionen. Når 606500-OU_1-OU_3566-Uddannelse evalueres, oprettes der derfor genererede poster for de konti, der er defineret for bogføringsdefinitionen i ruden Genererede poster.

Eksempel: Budgetdisponeringer

Når du aktiverer budgetdisponering ved at vælge Aktivér budgetdisponering på siden Finansparametre, skal bogføringsdefinitionerne bruges til registrering af budgetregisterposter i finans. Når der findes en aktiv budgetstyringskonfiguration, som er aktiveret, kan der bruges bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner som et led i registreringen af poster vedrørende disponering, revision, overførsel, projekt, anlægsaktiv samt udbuds- og efterspørgselsprognoser i finans.

Hvis du vil konfigurere en bogføringsdefinition for budgetregisterposter med budgettypen Oprindeligt budget, hvor der er aktiveret disponeringer, kan du vælge modulet Budget på siden Bogføringsdefinitioner. I området Budget på siden Definitioner af posteringsbogføring kan du derefter bruge budgetkoderne til at knytte bogføringsdefinitionen til budgetregisterposter med budgettypen Oprindeligt budget.

Når budgetdisponeringer og bogføringsdefinitioner er aktiveret, registreres budgetregisterposter for budgetstyring og i finans.

Bogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer Prioritet
Kontostruktur – drift * 1

En tom værdi i feltet *Sammenlign kontonummer betyder, at alle tilsvarende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i sammenholdningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur 300145 - (Forventet omsætningskonto) Samme
Kontostruktur 300146 - (Disponeringskonto) Balancere

Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Du kan angive konti, dimensionsværdier og beløb for budgetkontoposten på siden Budgetregisterpost.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
606400-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00

Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Genererede finansposter oprettes til registrering af de oprindelige budget i hver dimension.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
300145-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00
300146-OU_1-OU_3566-Uddannelse 250,00

I dette eksempel matcher enhver konto, der er del af Kontostruktur – drift kriterierne for bogføringsdefinitionen. Derfor oprettes de genererede finansposter, når 606400-OU_1-OU_3566-Uddannelse evalueres.