Importér valutakurser

Hvis en juridisk enhed har modtaget fakturaer i fremmed valuta, er det nødvendigt at konvertere den udenlandske valuta til den lokale valuta. Det betyder, at der kræves opdaterede valutakurser for forskellige valutaer. Dette emne indeholder en oversigt over de nødvendige indstillinger og behandling for import af udenlandsk valutakursreferencer, der udgives via internettet af valutakursudbydere, som den Europæiske Centralbank og den russiske centralbank.

I følgende afsnit beskrives strømmen af oplysninger, der bruges til konfiguration og behandling af importen af udenlandske valutakurser.

Konfigurere en valutakursudbyder

Før du kan importere valutakurser, skal du angive de oplysninger, der kræves af de udbydere, som tilbyder valutakurserne. Brug siden Konfigurer valutakursudbydere til at vælge valutakursudbyderne. Nogle udbydere er inkluderet i demodataene i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Følgende tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne på denne side.

Felt Beskrivelse
Navn Navnet på valutakursudbyderen.
Nøgle Det entydige id for hver konfigurationsoplysning, der er krævet af udbyderen. Disse oplysninger føjes automatisk til hver valutakursudbyder, som du tilføjer, når du klikker på knappen Tilføj.
Værdi Oplysninger for hver nøgle. Disse oplysninger føjes til hver valutakursudbyder, som du tilføjer, når du klikker på knappen Tilføj.

Importér valutakurser

Du kan importere valutakurser fra valutakursudbyderkilden og konfigurere dem på siden Valutakurser. Brug siden Importer valutakurser side til at importere valutakurserne. Tabellen nedenfor indeholder beskrivelser af de felter, der er nødvendige for at fuldføre importprocessen.

Felt Beskrivelse
Valutakurstype En valutakurstype.
Valutakursudbyder En valutakursudbyder.
Importér fra og med Denne parameter styrer, om der skal importeres pr. dags dato eller et datointerval. Hvis du vil bruge et datointerval, skal du angive eller vælge start- og slutdatoer.
Opret de påkrævede valutapar Dette afkrydsningsfelt styrer den automatiske oprettelse af valutapar, hvis de valutapar, der importeres, ikke findes. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelige for alle udbydere.
Ignorer eksisterende valutakurser Dette afkrydsningsfelt styrer opdatering af den eksisterende valutakurs for et valutapar, når valutakursen for en bestemt dato allerede findes. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, bliver valutakursen for de bestemte datoer ikke importeret, hvis der allerede findes en anden valutakurs.
Undgå import på helligdag Dette afkrydsningsfelt styrer importen af valutakursen for en dato, der er en helligdag. For eksempel, hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og bruger den Europæiske Centralbank som valutakursudbyder, opdaterer systemet ikke valutakursen på en helligdag, der er relateret til den aktuelle juridiske enhed. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelige for alle udbydere.