Vis økonomiske rapporter

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan se og undersøge økonomiske rapporter i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Artiklen indeholder oplysninger om de forskellige indstillinger, du kan anvende på økonomirapporter for at ændre deres udseende og de data, de indeholder.

Oversigt over økonomirapportering

Åbne en økonomisk rapport

Hvis du vil åbne en rapport, skal du vælge rapportnavnet. Første gang en rapport åbnes, genereres den automatisk for den foregående måned. For eksempel, hvis du åbner en rapport for første gang i august 2015, oprettes rapporten for 31. juli 2015. Når en rapport er åben, kan du begynde at udforske den ved at foretage detailudledning for bestemte data og ændre rapportindstillinger.

Foretage detailudledning for en økonomisk rapport

Økonomiske rapporter kan indeholde flere niveauer med detaljer. Det økonomiske niveau er det første niveau, du ser, når du åbner en økonomisk rapport. For at gå til kontoniveau skal du vælge de data, der skal foretages detaljeopløftning af. Hvis du for eksempel vil have vist kontooplysninger for salg, skal du vælge de salgsdata, du vil undersøge. Fra kontoniveau kan du foretage detailudledning for at få vist de posteringer, der indgår i kontosaldoen. Der er to måder at få vist posteringer på: rapporttransaktioner og bilagsposteringer.

  • Rapporttransaktioner – Transaktioner vises i en formateret visning, der indgår i den økonomiske rapport. For at få vist transaktionerne i den formaterede visning, skal du vælge dataene, der skal detaljeopløftes, og derefter klikke på Vis detaljer på rapportposteringsniveau.
  • Bilagsposteringer – En forespørgsel på bilagspostering åbnes, hvor du kan få vist posteringer. For at få vist transaktionerne i forespørgslen på bilagspostering skal du vælge dataene, der skal detaljeopløftes, og derefter klikke på Åbne kontotransaktioner.

Hvis dataene er budgetdata, kan du vælge at åbne budgetkontoposter. For at lukke et af niveauerne i rapporten og vende tilbage til det sted, hvor du startede, kan du enten trykke på Esc-tasten eller klikke på knappen Luk (X) i øverste højre hjørne.

Ændre rapportindstillinger

Du kan ændre rapportdato, anvende attribut- og dimensionsfiltre eller ændre budgetscenariet for en rapport af typen Faktisk vs. budget. Klik i handlingsruden på Rapportindstillinger, og følg derefter et eller flere af disse trin:

  • Hvis du vil ændre basisperioden og basisår i en rapport, skal du vælge basisperiode og et basisår og derefter klikke på OK.
  • Du kan anvende attributfiltre til en rapport ved at vælge Tilføj et attributfilter. Vælg attributten, skriv attributværdien, og klik derefter på OK. Hvis du f.eks. vælger attributten Kontokategori, skal du angive SALG som attributværdi. Hvis du vil fjerne et attributfilter, skal du klikke på Ryd.
  • Du kan anvende dimensionsfiltre på en rapport ved at vælge Tilføj et attributfilter. Vælg dimensionen, og derefter enten skriv dimension-ID'et, eller vælg dimensionen på listen. Hvis du vil fjerne et dimensionsfilter, skal du klikke på Ryd.
  • Hvis du vil ændre scenariet i en rapport af typen Faktisk vs. budget, Vælg et nyt scenario, og klik derefter på OK. Hvis det valgte scenarie er for et andet år, skal du sørge for at basisåret. Hvis det aktuelle scenario f.eks. er for FY2015, og du vælger et nyt scenario, der er for FY2016, skal du ændre basisåret til 2016.

Når du klikker på OK, anvendes alle de indstillinger, du har valgt til rapporten. Hvis du beslutter, at du ikke vil anvende de valgte indstillinger, skal du klikke på Annuller.

Opdatere en økonomisk rapport

Du kan opdatere en økonomisk rapport, så den viser de nyeste data for den periode og år, som rapporten blev oprettet for. Hvis du eksempelvis opdaterer en økonomisk rapport, der blev genereret for oktober 2015, afspejler rapporten eventuelle nye transaktioner, der er bogført for oktober 2015. Hvis du vil opdatere en økonomisk rapport i handlingsruden, skal du klikke på Opdater. En opdateret rapport er kun tilgængelig for den person, der har opdateret den. Hvis andre skal kunne se samme data, skal rapporten publiceres.

Publicere en økonomisk rapport

Når du opdaterer en økonomisk rapport, kan du publicere den. Andre personer i organisationen vil derefter kunne se den. Hvis du vil publicere en rapport i handlingsruden, skal du klikke på Publicer.

Få vist en økonomisk rapport i en anden valuta

En økonomisk rapport kan vises når som helst vises i enhver valuta. For at få vist en rapport i en anden valuta i handlingsruden skal du klikke på Valuta og derefter vælge en valuta. Rapporten er oversat til denne valuta, og resultaterne vises. Alle valutakoder eller -symboler, der er inkluderet som en del af rapportdesignet, opdateres for at afspejle den nye valuta. De valutaer, der vises på listen, er rapporteringsvalutaer, der er konfigureret i Finance and Operations.

Få vist en opsummeret oversigt over den økonomiske rapport

En økonomisk rapport kan indeholde detaljelinjerne og oversigtslinjer. Detaljelinjer er linjer, der indeholder hovedkontiene eller dimensionerne. Oversigts linjer er linjer til beskrivelse, total og beregning. For at få vist oversigtslinjerne i en rapport skal du klikke på Vis og derefter klikke på Kun oversigtslinjer. Rapporten er skjult og viser kun oversigtslinjerne. Klik for at se detaljelinjerne sammen med oversigtslinjerne, Klik på Vis, og klik derefter på Kun oversigtslinjer igen.

Åbne en økonomisk rapport fra forrige måned

Du kan få vist rapporter for den aktuelle måned eller foregående måneder uden at generere rapporten. Hvis du vil åbne rapporten for den foregående måned, skal du klikke på Vis og derefter klikke på Forrige rapporter. Der vises en liste over de tidligere måneder, som rapporten er genereret for. Udvid måneden, som rapporten skal vises for, vælg datoen, og klik derefter på OK. Rapportgen for den forrige måned vises. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle måneds rapport, skal du klikke på Annuller.

Hvis du vil udskrive en økonomisk rapport i handlingsruden, skal du klikke på Udskriv, og derefter følge en eller flere af disse trin for at angive udskriftsindstillingerne:

  • Når du vil medtage forskellige detaljeniveauer i den udskrevne rapport, skal du indstille skyderen til Ja eller Nej. Hvis en rapport bruger et rapporteringstræ, kan du vælge at medtage alle rapporteringsenheder eller blot den aktuelle rapporteringsenhed.
  • Vælg en sidestørrelse på listen for at angive sidestørrelsen.
  • Hvis du vil ændre sidelayout, skal du vælge et layout på listen. Hvis du vil have rapportens indhold til at passe til den bredde, du har valgt, kan du indstille skyderen til Ja.
  • Vil du indstille sidemargener, skal du skrive størrelsen på top, bund, venstre og højre margener i tommer.

Når du er færdig med at angive udskriftsindstillingerne, skal du klikke på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du beslutter, at du ikke vil udskrive rapporten, skal du i stedet klikke på Annuller. Der vises et eksempel på den udskrevne rapport. Du kan vælge den printer, som rapporten skal sendes til, og du kan også justere udskriftsindstillingerne.

Eksportere en økonomisk rapport

Hvis du vil eksportere en økonomisk rapport i handlingsruden, skal du klikke på Publicer. Rapporten eksporteres til Microsoft Excel, og browseren beder dig om at åbne eller gemme den eksporterede fil. De eksportindstillinger, der er defineret i rapportdesignet, anvendes til den eksporterede rapport.

Yderligere ressourcer

Økonomirapportering for Microsoft Dynamics AX