Indstillinger for beregning af hele beløbet og intervaller for momskoder

Bemærk

Dette emne gælder for både Dynamics 365 for Finance and Operations og Dynamics 365 for Retail.

I denne artikel beskrives indstillingerne for feltet Beregningsmåde for momskoder, og hvordan der beregnes moms for intervaller og hele beløb.

Du kan konfigurere, at en momskode skal beregnes på grundlag af hele beløbet eller et intervalbeløb. På siden Momskoder skal du bruge feltet Beregningsmåde på oversigtspanelet Beregning til at vælge, hvordan en momskode skal beregnes.

  • Hele beløb – En momssats anvendes på hele det momspligtige beløb.
  • Interval – Det momspligtige beløb er opdelt i dele, hvor hver del ligger inden for et beløbsinterval, der er underlagt en bestemt momssats. Den del af beløbet, der ligger inden for et bestemt interval, pålægges moms i henhold til momssatsen for dette interval. Momsen er summen af de momsbeløb, der beregnes for hvert beløbsinterval.

    Bemærk

    Indstillingen Interval er kun tilgængelig, når du vælger Linje i en feltet Beregningsmåde i området Moms på siden Finansparametre.

Du angiver Intervaller på siden Momskodeværdier ved at angive minimum- og maksimumgrænsebeløb pr. momssats. For moms, der skal beregnes af alle momspligtige beløb, uanset den valgte beregningsmetode, skal intervallerne overholde følgende regler:

  • Første interval skal have en minimumgrænse på nul.
  • Det sidste interval, der skal have en maksimumgrænse på nul, angiver uendeligt.
  • Maksimumgrænsen for alle intervaller er minimumgrænsen for det næste interval.

Hvis et beløb er maksimumgrænsen for det forrige interval og minimumgrænsen for det næste interval, gælder momssatsen for det første interval for beløbet. Hvis et beløb ligger uden for de intervaller, der er defineret af de øvre og nedre grænser, anvendes momssatsen 0.

Eksempel: Beregningsmåden er hele beløbet

På siden Momskodeværdier er momssatserne defineret i følgende intervaller i:

Minimumsgrænse Maksimumgrænse Momssats
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Momsen beregnes af hele det momspligtige beløb.

Momspligtigt beløb (pris) Kalkulation Moms
35,00 35,00 * 0,30 10,50
50,00 50,00 * 0,30 15,00
85,00 85,00 * 0,20 17,00
305,00 305,00 * 0,10 30,50

Eksempel: Beregningsmåde er interval

På siden Værdier er momssatserne defineret i følgende intervaller:

Minimumsgrænse Maksimumgrænse Momssats
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Momsen er summen af de momsbeløb, der beregnes for hvert beløbsinterval.

Momspligtigt beløb (pris) Kalkulation Moms
35,00 35,00 * 0,30 10,50
50,00 50,00 * 0,30 15,00
85,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (35,00 * 0,20 = 7,00) 22,00
305,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (50,00 * 0,20 = 10,00) + (205 * 0,10 = 20,50) 45,50

Du kan finde flere oplysninger i Bestemmelse af momssatser baseret på beregningsgrundlaget og felter for beregningsmåde.