Oversigt over bankkontoudtog og betalingsafstemning for EU

Dette emne indeholder en oversigt over de funktioner, du kan bruge til at afstemme betalingsoplysninger fra banker i formater, der bruges af europæiske lande.

Du kan importere posteringer fra banker i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition og udligner dem mod eksisterende poster. I Europa kan du gøre dette i følgende scenarier:

 • Ved import af bankkontoudtog
 • Ved import af betalinger
 • Ved import af returfiler.

Bankkontoudtog

Et bankkontoudtog eller kontoudtog er en oversigt over de finansielle transaktioner, der er sket i en given periode på en bankkonto, som indehaves af en virksomhed hos et pengeinstitut. Du kan importere et bankkontoudtog i Finance and Operations. Det er vigtigt at udligne importerede posteringer med eksisterende posteringer samt kontrollere start- og slutsaldi på bankkontiene. Følgende liste indeholder de understøttede formater i Europa.

Import- og returmeddelelser for debitor- og kreditorbetalinger

Ud over et bankkontoudtog kan banker levere bestemte meddelelser, der indeholder oplysninger om debitor- og kreditorbetalinger, som kan importeres i Finance and Operations og afstemmes med debitor-og kreditortransaktioner. Når en virksomhed skal modtage oplysninger om posteringer af indgående debitorbetalinger fra banken, kan importformaterne bruges. For virksomheder, der bruger direkte debitering og pengeoverførsel, kan returmeddelelser modtages til opdatering af status for betalinger, der blev eksporteret tidligere. Forskellen mellem importformater og returformater er, at formålet med returneringer primært er at opdatere allerede oprettede betalingskladdelinjer (de kan være oprettet, da direkte debitering eller kreditoverførsler blev startet) i stedet for at oprette nye linjer. Nogle komplekse importformater kan også omfatte returscenarier. Følgende eksempel viser, hvordan denne fordeling bør implementeres.

Importformater
 • ISO 20022 camt.054 bankmeddelelse
 • Nets importformat - Kompleks funktion til norske betalingsformater
 • Importere ESR-debitorbetalinger
 • Importbetalingsformater for Sverige - BankGirot Max og BankGirot OCR-formater
Returformater
 • ISO 20022 pain.002 betalingsstatusrapport
 • (DNK) BetalingsserviceBasis-returformat – Returformat for kundens Betalingsservice eksportformat
 • Importbetalingsformater for Sverige -Bankgirot Autogiro-returneringer
 • (SVENSK) BankGirot-returnering – Returformat for kreditorbetalinger, som svarer til eksportformatet Bankgirot