EU-postcertifikater

Denne artikel indeholder oplysninger om postcertifikater i den Europæiske Union (EU).

Du kan udføre følgende opgaver for et EU-posteringscertifikat:

 • Oprette og udstede et EU-posteringscertifikat sammen med en følgeseddel eller debitorfaktura for levering af varer eller tjenester til EU-lande/-regioner.
 • Modtage EU-posteringscertifikatet, der er signeret af en EU-kunde.
 • Overføre det signerede EU-posteringscertifikat, der er modtaget enten fra kunden eller fra en tredjepart, der er ansvarlig for levering af varer til kunden.
 • Tilknytte det overførte EU-posteringscertifikat med en debitorfaktura.
 • Opdatere status for det overførte EU-posteringscertifikat.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du starter.

Kategori Forudsætning
Land/område Den primære adresse for den juridiske skal enhed være i et EU-medlemsland.
Relaterede opsætningsopgaver
 • På siden Kreditorparametre skal du vælge indstillingerne Aktivér administration af indførselscertifikater og Aktivér udstedelse af indførselscertifikater.
 • På siden Kunder på oversigtspanelet Faktura og levering skal du vælge indstillingen Postcertifikat er påkrævet for at angive, at et EU-indførselscertifikat er obligatorisk for kunden. Vælg indstillingen Udsted indførselscertifikat for at udstede et EU-indførselscertifikat for den juridiske enhed for kunden.
 • På siden Debitorparametre skal du vælge en nummerseriekode for referencen Postcertifikat.
Relaterede transaktioner
 • Opret en debitorkonto.
 • Opret en salgsordre.

Oprettelse, registrering og overførsel af et EU-indførselscertifikat

Du kan oprette et EU-posteringscertifikat automatisk eller manuelt. Et EU-posteringscertifikat oprettes og udskrives automatisk, når du bogfører en følgeseddel eller en faktura for en kunde ved hjælp af siden Bogføring af følgeseddel eller Bogføring af faktura. Hvis du manuelt vil oprette eller udskrive et EU-indførselscertifikat til en debitorfaktura igen, skal du bruge siden Fakturajournal. Derudover kan du bruge siden Postcertifikatkladde til at angive oplysninger om et EU-indførselscertifikat, der er udstedt af en tredjepart.

Oprette et EU-indførselscertifikat automatisk eller manuelt

Kan du automatisk oprette et EU-indførselscertifikat ved hjælp af en følgeseddel på siden Alle salgsordrer eller ved hjælp af en faktura på siden Salgsordre. Hvis du vil oprette et EU-indførselscertifikat manuelt, kan du bruge en faktura på siden Fakturajournal. Før du manuelt opretter et EU-indførselscertifikat, skal du dog ændre status for certificering af fakturaen.

Registrere et EU-indførselscertifikat

Hvis registrering er påkrævet, kan du bruge siden Postcertifikatkladde til at registrere et EU-indførselscertifikat, der er udstedt af en tredjepart.

Overføre et modtaget EU-indførselscertifikat

Brug siden Bilag til at overføre et modtaget EU-indførselscertifikatet, der er signeret af en EU-kunde. Når certifikatet er overført, kan du knytte det til en faktura som bevis for, at varer er leveret. Denne dokumentation er påkrævet, hvis du skal udstede en faktura, der ikke indeholder moms, og den bruges også under revision.

Valgfrit: Opdatere status for certificering og udskrive status for en faktura

Du kan opdatere status for indførselscertificering og udskriftstatus for en debitorfaktura ved hjælp af siden Fakturajournal.

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre denne opgave, skal du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori Forudsætning
Sikkerhedsroller og programadgangsrettigheder Når du vil angive og oprette EU-posteringscertifikater for varer eller tjenester, skal du være medlem af en sikkerhedsrolle, der omfatter følgende opgaver:
 • Debitorassistent (CustInvoiceAccountsReceivableClerk)
 • Kundeservicerepræsentant (TradeCustomerServiceRepresentative)
 • Salgsassistent (TradeSalesClerk)
 • Shippingmedarbejder (InventShippingClerk)