Indbetalingskortrapport for Europa

Dette emne indeholder oplysninger om indbetalingskortrapporter for Europa.

Funktionerne for indbetalingskortrapporter er tilgængelige for juridiske enheder, der har deres primære adresse i Danmark, Belgien, Norge, Schweiz eller Finland. Virksomheder vedhæfter ofte udskrevne indbetalingskort til fakturaer for at angive en betalingsreference til brug ved bogføring og betaling. Indbetalingskortet kan bruges til projekt- eller servicefakturaer, rykkere, rentenotaer og kontoopgørelser samt til salgsfakturaer og fritekstfakturaer.

Oprette et kreditor-id-nummer (kun Danmark)

Følg disse trin for at angive din virksomheds kreditoridentifikationsnummer (ID). Dit pengeinstitut leverer dette nummer. Nummeret bruges som reference, når der modtages debitorbetalinger gennem pengeinstitutter.

 1. Klik på Virksomhedsadministration > Organisationer > Organisation > Juridiske enheder.
 2. På oversigtspanelet Bankkontooplysninger i feltet FI-kreditor-ID skal du angive dit entydige otte-cifrede kreditor-id.
 3. Luk formen for at gemme ændringerne.

Oprette et formater for vedhæftning af indbetalingskort for fakturaer, rentenotaer, rykkere og kontoudtog

Følg disse trin for at oprette et format for indbetalingskort til vedhæftning til salgsfakturaer, fritekstfakturaer, rentenotaer, rykkere og kontoopgørelser.

 1. Klik på Debitor > Opsætning > Formularer > Formularopsætning.
 2. Under fanen Faktura i feltet Tilknyttet betalingsbilag på debitorfaktura skal du vælge formatet for vedhæftning af indbetalingskortet.
 3. Under fanerne Fritekstfaktura, Rentenota, Rykker og Kontoudtog skal du vælge et format for vedhæftning af indbetalingskort for hver dokumenttype.
 4. Luk formen for at gemme ændringerne.

Følg disse trin for at oprette et format for vedhæftning af indbetalingskort til projektfakturaer.

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Konfiguration > Formularer > Formularopsætning.
 2. I feltet Tilknyttet betalingsbilag skal du vælge formatet for vedhæftningen af indbetalingskortet.

Tildele et format for vedhæftning af indbetalingskort til en debitorkonto

Når du har oprettet formatet for et indbetalingskort til vedhæftning til salgsfakturaer, fritekstfakturaer, rentenotaer, rykkere, kontoopgørelser og projektfakturaer, kan du tildele specifikke formater til en udvalgt debitor.

 1. Klik på Debitor > Generelt > Kunder > Alle kunder.
 2. Opret en ny debitor, eller vælg en eksisterende debitor.
 3. I oversigtspanelet Faktura og levering i felterne På en debitorfaktura, På en fritekstfaktura, På en rentenota, På en rykker, På en projektfaktura og På en kontoopgørelse skal du vælge formatet for vedhæftning af indbetalingskort, der skal ledsage hver type dokument, der sendes til den valgte debitor.
 4. Luk formen for at gemme ændringerne.