Deadline for fakturaudstedelse

Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer parametre for at beregne forfaldsdatoerne for udstedelse af debitorfakturaer og kreditorfakturaer i Den Europæiske Union (EU).

Den Europæiske Union (EU) direktiv 45/2010 og andre direktiver kræver, at forsendelser inden for EU (intra-EU-leverancer) skal faktureres på eller før den femtende dag i måneden, efter at leveringen har fundet sted. Hvert EU-land kan samtidig have forskellige faktureringsfrister for nationale leveringer. Funktionaliteten til forfaldsdato for fakturaudstedelse giver dig mulighed på at justere datointervallet efter type land/område. For alle forsendelse til og fra et land/område af en bestemt type til beregnes derefter forfaldsdato for fakturaudstedelse med brug af regler, der er angivet i det specificerede datointerval. Desuden kan du få alle følgesedler, der har en bestemt forfaldsdato for fakturaudstedelse, filtrere efter forfaldsdato for fakturaudstedelse under periodisk salgsfakturering og kontrollere udstedelsesdato for salgsfakturering under fakturabogføring. Du kan oprette en datointervalkode og derefter oprette en beregningsregel for fakturaudstedelsesdatoer ved at tildele datointervalkoden til en lande-/områdetype. Beregningsreglen bruges til at beregne forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaer for følgende transaktioner:

  • Intra-EU-leverancer
  • Indenlandske forsendelser inden for en EU-medlemsstat

Du kan også konfigurere datokontroller for at sikre, at debitorfakturaer og kreditnotaer for debitorposteringer genereres inden for det angivne tidsrum, når leveringen har fundet sted.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du kan bruge funktionaliteten til forfaldsdato for fakturaudstedelse.

Kategori Forudsætning
Land/område Den primære adresse for den juridiske skal enhed være i et EU-medlemsland.
Relaterede opsætningsopgaver På siden Datointervaller skal du definere et datointerval, der bruges til at beregne forfaldsdatoen for fakturaudstedelse. (Klik på Finans > Opsætning Finans > Datointervaller). På siden Udenrigshandelsparametre skal du konfigurere egenskaber for udenrigshandel for forskellige lande. (Klik på Moms > Opsætning > Udenrigshandel > Udenrigshandelsparametre).

Regel for beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse

Brug siden Konfigurer beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse til at konfigurere en beregningsregel for forfaldsdato for fakturaudstedelse ved at tildele en datointervalkode til en lande-/områdetype.

Datokontrolparametre for debitorfakturaer og kreditnotaer

Du kan også konfigurere datokontrolparametre for at sikre, at debitorfakturaer og kreditnotaer for debitorposteringer genereres inden for det angivne tidsrum, når leveringen har fundet sted. Du kan finde disse parametre i området Datokontrol for faktura på siden Debitorparametre.

Eksempel

Når du vil konfigurere Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations til at beregne forfaldsdatoer for fakturaudstedelse for Intrastat-EU-forsendelser den 15. i måneden efter leveringen, skal du oprette en datointervalkode og en beregningsregel, der har følgende indstillinger:

Datointervalkode

Felt Værdi
Datointervalkode 15-NM
Beskrivelse 15. dag i den næste måned
Før (i feltgruppen Til dato) Måned
Start/slut (i feltgruppen Til dato) Afslut
+/- (i feltgruppen Til dato) 15
Dage, måneder, år eller perioder (i feltgruppen Til dato) Dage

Regel for beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse

Felt Værdi
Lande-/områdetype EU
Startdato Angiv den dato, hvor den aktuelle linje for opsætning bliver gyldig.
Datointervalkode 15-NM

Næste trin

Når du er færdig med at konfigurere parametrene for at beregne forfaldsdatoer for fakturaudstedelse, kan du oprette og bogføre følgende transaktioner for automatisk at beregne og opdatere forfaldsdatoerne for fakturaudstedelse:

  • Salgsordrer – Når du opretter en salgsordre og bogfører en følgeseddel, beregnes og opdateres forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaen på følgesedlen. Forfaldsdatoen beregnes baseret på det datointerval, der er knyttet til det land/område, der er angivet i leveringsadressen på salgsordren. Når du bogfører følgesedlen, kan du kontrollere forfaldsdatoen for fakturaudstedelse i feltet Forfaldsdato for fakturaudstedelse på siden Følgeseddelkladde. (Klik på Salg og marketing > Salgsordre > Ordreforsendelse > Følgeseddel). Du kan få vist alle de følgesedler, der ikke er faktureret, og forfaldsdatoer for fakturaudstedelsen på siden Følgesedler, der ikke er faktureret. (Klik på Salg og marketing > Salgsordre > Ordreforsendelse > Følgesedler, der ikke er faktureret).
  • Indkøbsordrer – Når du opretter en indkøbsordre og bogfører en produktkvittering, beregnes og opdateres forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaen på produktkvitteringen. Forfaldsdatoen beregnes baseret på det datointerval, der er knyttet til det land/område, der er angivet som kreditors primære adresse. Når du bogfører produktkvitteringen, kan du kontrollere forfaldsdatoen for fakturaudstedelse i feltet Forfaldsdato for fakturaudstedelse på siden Produktkvitteringskladde. (Klik på Indkøb og forsyning > Indkøbsordrer > Modtage produkter > Produktkvittering). Du kan se alle de produktkvitteringer, der ikke er faktureret, og forfaldsdatoer for fakturaudstedelse, på siden Produktkvitteringer, der ikke er faktureret. (Klik på Indkøb og forsyning > Indkøbsordrer > Modtage produkter > Produktkvitteringer, der ikke er faktureret).

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, der bruges til at fuldføre opgaverne, som er nævnt i denne artikel, kan du kontakte din systemadministrator og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.

Kategori Forudsætning
Konfigurationsnøgler Klik på Systemadministration > Opsætning > Licensering > Licenskonfiguration. Klik på konfigurationsnøglen Finans.
Sikkerhedsroller og programadgangsrettigheder Hvis du vil udføre denne opgave, skal du være medlem af en sikkerhedsrolle, som omfatter følgende opgaver:
  • CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (Aktivere faktura- og kontantbeholdningsproces)
  • VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (Aktivere faktura- og betalingsproces)
Sikkerhedsroller og rettigheder Hvis du vil udføre denne opgave, skal du være medlem af en sikkerhedsrolle, som omfatter følgende rettigheder:
  • CustPackingSlipJournalView (Vise liste over følgesedler)
  • VendPackingSlipJournalView (Vise produktkvitteringskladde fra indkøbsordre)
  • LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (Beregne forfaldsdatoer for udstedelse af fakturaer)