Projektressourcer

Dette emne indeholder oplysninger om projektressourcer.

En udfordring for projektledere og ressourceledere under projektets planlægningsstadie er ressourceallokering, hvor de skal bestemme og reservere den rigtige ressource til at arbejde på et projekt. I Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition kan du med ressourcefunktioner for projekter definere roller, der behandles som midlertidige ressourcer, der kan reserveres til en bestemt opgave eller en del af en opgave. Med denne ressourcetype kan projektledere og ressourceledere udføre følgende opgaver:

 • Definere en rolle, der har de nødvendige kompetencer til at gøre det nemt at tilpasse ressourcerne.
 • Brug roller til at definere en indledende opgavetidsplan, der er baseret på reserverede ressourcer.
 • Anslå omkostninger udarbejde og et indledende budget baseret på tildelte roller og ressourcer til et projekt.
 • Bruge roller til at anslå antallet af ressourcetildelinger, der kræves for hver opgave.
 • Vurdere antallet af ressourcer, der kræves til hele livscyklussen for et projekt.
 • Udarbejde et udkast til et arbejdsopgavehierarki (WBS) ved hjælp af de oprindelige ressourcetildelinger.

Projektets livscyklus

Efterhånden som projektplanlægningen skrider frem, kan planlagte ressourcer erstattes med bemandingsressourcer. Projektlederen kan også gå tilbage og opdatere ressourcereservationerne under et hvilket som helst af projektstadierne.

Konfigurere projektressourcer

Du skal oprette en kalender og knytte den til en medarbejder eller en arbejder. Kalenderen bruges til at planlægge projektet og arbejdstiden for de ressourcer, der er reserveret til projektet. Projektledere kan udføre ressourceudjævning som en del af ressourceoptimering, når de konfigurerer kalenderen. Baseret på kalendertidsplanen kan der sættes begrænsninger på ressourcer. Du kan oprette en kalender på siden Kalendere.

Når du opretter en arbejder som en projektressource, kan du vælge mellem arbejdere, der arbejder i den virksomhed, som du opretter ressourcer for, eller du kan vælge arbejdere fra andre firmaer i organisationen. Disse er interne ressourcer. Nedenstående fremgangsmåder forklarer, hvordan du konfigurerer en arbejder som en projektgrupperessource i virksomheden, og hvordan du opretter en intern projektressource.

Konfigurere en arbejder som en projektressource

 1. På siden Arbejdere på listen Arbejdere skal du vælge den arbejder, som du vil tilføje som en projektressource, og åbne arbejderposten.
 2. I handlingsruden skal du klikke på Projekt > Konfiguration > Opsætning af projekt.
 3. Vælg en kalender, og luk derefter siden.

Du kan også angive standardprojekter for en ressource som en slags foreløbig tildeling. Foreløbige tildelinger kan bruges, når ressourcestyringen eller projektlederen i forvejen ved, hvilke projekter ressourcen skal arbejde på. Foreløbige tildelinger kan også være baseret på anmodning fra en projektsponsor eller kunde. Når du vil tildele et projekt foreløbigt, skal du vælge det relevante projekt på siden Tildel projekter under fanen Projekter på listen Resterende projekter.

Opret en intern ressource

Når du opretter en arbejder som en intern ressource, skal du fuldføre opsætningen i firmaet, der udlåner, og i firmaet, der låner.

I firmaet, der udlåner:

 1. I Finance and Operations skal du kontrollere, at firmaet, der låner, er markeret, og derefter skal du fuldføre ovenstående procedure, "Konfigurer en arbejder som en projektgrupperessource".
 2. Gå til Finans > Opsætning af bogføring > Mellemregning. Klik på Ny.
 3. I feltet Id for juridisk enhed skal du firmaet, der udlåner. Udfyld de resterende felter efter behov, og klik derefter på Gem.
 4. Gå til Projektstyring og regnskab> Opsætning > Priser> **Intern afregningspris.** **
 5. På formularen Intern afregningspris skal du klikke på Ny, og i feltet Udlånt til (juridisk enhed) skal du vælge det relevante firma.
 6. Hvis du kun vil låne firmaet, der låner, den ressource, du oprettede i starten af dette afsnit i feltet Ressource skal du vælge navnet på den ressource, du har oprettet. Hvis du vil gøre alle ressourcer i firmaet tilgængelige for firmaet, der låner, skal du lade feltet Ressource stå tomt.
 7. Gå til Projektstyring og regnskab > Opsætning > Parametre for projektstyring og regnskab og under fanen Intern skal du angive feltet Aktivér intern ressourceplanlægning og timesedler til Ja.

I firmaet, der låner:

 1. Gå til Projektstyring og regnskab > Projektressourcer > Ressourceliste.
 2. I søgefiltret skal du angive navnet på den ressource, du oprettede i forrige procedure for firmaet, der udlåner, for at kontrollere, at navnet er inkluderet på ressourcelisten for firmaet, der låner.

Administrere ressourcekompetencer

Ressourcekompetencer er en vigtig del af ressourcestyringen. Kompetencer kan grundlæggende bruges til at bestemme de ressourcer, der har den rigtige balance mellem færdigheder, uddannelse, certificering og projekterfaring. Du skal angive disse oplysninger for hver ressource og opdatere dem med jævne mellemrum. På denne måde kan du maksimere mulighederne, når bestemte ressourcekompetencer sammenlignes under tildeling af projektressourcer. Eksempler på færdigheder, certificeringer, uddannelse og projekterfaring

Følgende procedurer forklarer, hvordan du konfigurerer nogle kompetencer for en ressource.

Hvis du vil konfigurere kompetencer for en medarbejder, kan du bruge Arbejdere-listesiden i Personale eller Ressourcer-listesiden i Projektstyring og regnskab. I nedenstående fremgangsmåder bruger vi listesiden Arbejdere i Personale.

Konfigurere kompetencer: Certifikater

 1. Arbejdere-listesiden skal du vælge linjen for den arbejder, som du vil tilføje certifikatoplysninger for.
 2. I handlingsruden under fanen Arbejder i gruppen Kompetencer skal du klikke på Certifikater.
 3. Klik på Ny.
 4. I Certifikattype feltet skal du vælge PMP.
 5. I feltet Startdato skal du vælge 10/1/2015.
 6. Klik på Gem, og luk derefter siden.

Konfigurere kompetencer: Færdigheder

 1. På listesiden Arbejdere skal du sørge for, at den arbejder, som du brugte i den forrige procedure stadig er markeret. I handlingsruden under fanen Arbejder i gruppen Kompetencer skal du derefter klikke på Færdigheder.
 2. Klik på Ny.
 3. Vælg Projektstyring i feltet Færdighed.
 4. Vælg et niveau i feltet Niveau skal du vælge 5 Ekspert.
 5. I feltet Niveaudato skal du vælge 1-/14/2014.
 6. I feltet Års erfaring skal du angive 10.
 7. Klik på Gem, og luk derefter siden.

Opret et nyt projekt

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Arbejdsområder > Projektstyring.
 2. Klik på Nyt projekt, og angiv følgende værdier:
  • Projekttype – Tid og materialer
  • Projektnavn – XYZ-opgradering fase 2
  • Projektgruppe – TM_WIP
  • Projektkontrakt-id – 00000002
 3. Klik på Opret projekt.

Tildel en ressource til et projekt

 1. Klik på Personale > Arbejdere > Arbejdere.
 2. På listen Arbejdere skal du vælge posten for den arbejder, som du tidligere har konfigureret kompetencer for, og åbne arbejderposten.
 3. Klik på Tildel projekter i gruppen Konfiguration under fanen Projekt i handlingsruden.
 4. På siden Ressourcevalidering af projekttildelinger skal du klikke på siden Projekter.
 5. I Føj projektet til udvalgte projekter skal du filtrere på projektet XYZ-opgradering fase 2
 6. I ruden Resterende projekter skal du vælge et projekt og derefter klikke på pilen for at føje det til ruden Valgte projekter.
 7. Luk siden.

Hvis det er nødvendigt, kan du også tildele kategorier til en ressource. Kategoritypen er enten Omkostning eller Indtægter. Dette bestemmes af din organisation. Hvis der ikke er nogen tildelte kategorier for ressourcen, leder Finance and Operations efter standardkategorien på timepriser for omkostninger og indtægter.

Konfigurere projektressource- og rollekarakteristika

En projektleder kan bruge projektressourcefunktionaliteten til at oprette de roller, der er nødvendige for projektet. Roller kan bruges, når bekræftede ressourcer stadig er ukendte, når ressourcer reserveres. Roller kan midlertidigt reserveres som planlagte ressourcer, så du kan fortsætte med projektplanlægningsfaserne.

Eksempel på en rolle

Scenarie: Contoso blev ansat til at udføre et tids- og materialeprojekt, der har et godkendt projektcharter. Juniorprojektlederen er stadig ved at færdiggøre omfanget af projektet. Ressourcestyringen identificerer i øjeblikket bestemte ressourcer, der skal reserveres til arbejde på det nye projekt. En af de roller, projektsponsoren har anmodet om på grund af projektets kritiske natur, er seniorprojektlederen. Ressourcechefen skal anskaffe den nye ressource og definere rollen i systemet i tilfælde af, at juniorprojektlederen kræver ressourceoplysninger under projektplanlægningen.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan ressourcechefen kan konfigurere seniorprojektlederrollen og knytte ressourceegenskaber til den. Rollen kan senere bruges til at søge efter tilgængelige ressourcer, der svarer til de krævede ressourcekompetencer.

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Konfiguration > Ressourcer > Konfigurer roller.
 2. Klik på Ny, og angiv følgende værdier:
  • Rolle-id – Seniorprojektleder
  • Beskrivelse – Seniorprojektleder
 3. Klik på Opret.
 4. Vælg Seniorprojektleder-rollen, og klik derefter på Konfigurer egenskaber.
 5. Vælg Færdighed i feltet Karakteristikatype.
 6. I feltet Tilgængelige karakteristika skal du angive den færdighed, du søger efter.
 7. I Karakteristikatype feltet skal du vælge Certifikat.
 8. I feltet Tilgængelige karakteristika skal du angive den certifikattype, du søger efter.
 9. Klik på OK, og luk siden.

Tildele en projektressource til et projekt

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Fælles > Projekter > Alle projekter, og åbn projektet XYZ-opgradering fase 2.
 2. Under fanen Projektteam og planlægning skal du klikke på Tilføj.
 3. I feltet Rolle skal du vælge Teammedlem.
 4. Klik på Reservér fra kalender.
 5. På siden Ressourcetilgængelighed skal du klikke på Vis indstillinger.
 6. På siden Juster visningsindstillinger skal du angive følgende værdier:
  • Viser format for datoområde – Dag
  • Vis beskrivelser af tilgængelighed – Ja
  • Vis resterende kapacitet – Ja
 7. Vælg en ressource på listen over ressourcer.
 8. Klik på Definitiv reservation > Fuld kapacitet.
 9. Luk siden.

Tildele en ressource til en standardrolle

For at hjælpe projektledere eller ressourcechefer kan du rulle længere ned i de ressourcer, der kan reserveres til et projekt. Du kan knytte en standardrolle til en eksisterende ressource eller en nyligt erhvervet ressource. Da Daniel f.eks. blev ansat, havde han erfaring og kompetence til at udfylde rollen Forretningsanalytiker. Ressourcechefen tildelte denne rolle som Daniels standardrolle. Derfor tilføjede ressourcechefen Daniel til en pulje af forretningsanalytikere, der er tilgængelige til at arbejde på projekter.

Under ressourcereservationen kan projektledere filtrere de ressourceroller, der er tilgængelige for arbejde på projekter. De kan bruge disse oplysninger som et kriterium, når de foretager beslutningsanalyse med flere kriterier under ressourceopfyldelsen. De kan også føje andre ressourcekarakteristika til filteret for at søge efter ressourcer, som har særlige kvalifikationer, uddannelse og erfaringer med et givent projekt.

Scenarie: Et godkendt projekt er startet, og rollen som seniorprojektleder blev reserveret som en planlagt ressource i løbet af projektets planlægningsstadie. Ressourcestyringen har nu fået en ressource, der skal opfylde rollen som seniorprojektleder.

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Projektressourcer > Ressourceliste.
 2. Vælg Daniel Goldschmidt på listen Ressourcer.
 3. Klik på Projektressource > Vedligehold > Ressourcerolle.
 4. Klik på Ny, og angiv følgende værdier:
  • Gyldig fra – (den aktuelle dato)
  • Udløb – Aldrig
  • Rolle – Seniorprojektleder
 5. Klik på Gem, og luk derefter siden.
 6. Under fanen Kompetencer skal du tilføje færdigheden ProjectMgmt og PMP-certifikatet.

Konfigurere rollebaserede priser

Alle omkostninger, salg og overførselspriser kan indstilles for roller.

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Konfiguration > Priser > Salgspris (time).
 2. Klik på Ny.
 3. Angiv en ikrafttrædelsesdato.
 4. Vælg en rolle i kolonnen Rolle.
 5. I kolonnen Prissætning skal du angive en pris for den valgte ressourcerolle.

Opret et projektteam

Hvis en projektleder vil bruge de roller, der er tidligere angivet i et projekt, skal han eller hun knytte rollerne til projektet. Flere roller kan tildeles til et projekt, og Finance and Operations navngiver automatisk disse roller under reservationen for at forhindre forvirring. Hvis projektlederen f.eks. kræver tre softwareteknikere, oprettes der automatisk tre softwareteknikerroller, der navngives softwaretekniker 1, softwaretekniker 2 og softwaretekniker 3. Hvis rollekarakteristika tidligere var defineret for rollen, anvendes de som et filter under søgninger efter en ressource. Du kan tilføje yderligere karakteristika efter behov for at indsnævre søgningen yderligere.

Visningsindstillinger kan også tilpasses for at give et bedre overblik over ressourcetilgængelighed. Er der indstillinger, som kan vise tilgængelighed pr. time, dag, uge, måned, kvartal og år. Der er også en indstilling, som kan vise tilgængelig og resterende kapacitet for ressourcer. Denne indstilling er nyttig til tidsstyring, når du skal vurdere ledig tid til aktiviteter eller ressourcetilgængelighed.

Projektlederen kan vælge en rolle på siden, og hvis der er en tilgængelig ressource, der passer til behovet, kan han eller hun vælge at reservere en ressource, der kan udfylde rollen. Bemærk, at ressourcerne ikke behøver at være reserveret på dette tidspunkt i planlægningen. Når du opretter et arbejdsopgavehierarki, kan du erstatte roller med bemandingsressourcer til projektet. Hvis roller erstattes med bemandingsressourcer i arbejdsopgavehierarkiet, opdaterer ressourcekonfigurationen automatisk projektteamlisten og -planlægningen.

Projektteamliste, der omfatter både roller og faktiske ressourcer

Projektlederen har forskellige muligheder for reservation af en ressource til et projekt, f.eks. Resterende kapacitet, Fuld kapacitet, Kapacitetsprocent og Angiv timer. Disse reservationsindstillinger kan annulleres når som helst, hvis ressourcetildelinger ændres. Der findes to typer reservationer:

 • Definitiv reservation – Ressourcereservationen blev godkendt og bekræftet for arbejde på opgaven for den angivne varighed.
 • Foreløbig reservation – Ressourcereservationerne er foreløbig angivet til at arbejde på opgaven for den angivne varighed.

I følgende fremgangsmåde beskrives, hvordan et projektteam oprettes.

Oprette et projektteam

 1. Vælg et projekt på listesiden Alle projekter, og klik derefter på Rediger.
 2. Under fanen Projektteam og planlægning i feltet Planlæg slutdato skal du angive startdato for tidsplanen plus en måned. For eksempel hvis tidsplanens startdato er 24. juni 2017 (24/06/2017), skal du angive 24/07/2017.
 3. Klik på Tilføj.
 4. I ruden Føj roller til projektet i feltet Rolle skal du vælge Seniorprojektleder.
 5. Klik på Påkrævede kompetencer.
 6. På siden Vælg egenskaber er de karakteristika, som du tidligere har angivet for seniorprojektlederrollen markeret som standard. Klik på OK.
 7. På siden Føj roller til projekt i feltet Antal ressourcer skal du angive 1.
 8. I feltet Ressource viser opslaget alle ressourcer, der har de nødvendige kompetencer. Vælg Daniel Goldschmidt, og klik derefter på Opret.
 9. Klik på Tilføj på siden Projekt.
 10. I ruden Føj roller til projektet i feltet Rolle skal du vælge Teammedlem. Angiv 5 i feltet Antal ressourcer.
 11. Klik på Opret.
 12. På siden Projekter skal du klikke på Opfyld ressource.

Synkronisering af ressourcekapacitet

Processerne til ressourcesynkronisering hjælper med at sikre, at kalender- og basiskalenderoplysninger videreføres til ressourceplanlægning for projektet. Hvis kalenderen ændres, foretager processerne de nødvendige opdateringer af planlægningen af projektressourcerne. Processerne hjælper også med at forbedre performance, fordi kalenderens ressourceoplysninger er synkroniseret på forhånd, så opdateringer af ressourceplanlægningsoplysninger udføres hurtigere. Vi anbefaler, at du planlægger processerne som en batch i stedet for én ad gangen. Ellers er der risiko for, at nogen vil glemme inklusive-datoerne, hvor oplysningerne sidst blev synkroniseret. Hvis inklusive-datoer ikke bruges, kan der opstå mellemrum under synkronisering af datoer.

Kalendersynkronisering

Synkronisér ressourcekapacitet akkumuleringer

Synkroniseringsprocessen er designet til at synkronisere alle oplysninger i ressourcekalenderen. Disse oplysninger omfatter basiskalenderoplysninger om eventuelle ændringer af projektets tabel for ressourcekalenderkapacitet. Hvis der tilføjes nye ressourcer i projektet, hjælper synkroniseringen med at sikre, at de opdaterede kalenderoplysninger er tilgængelige. Denne synkronisering kan udføres når som helst.

Vi anbefaler, at du bruger en batch. Indstillingerne er tilgængelige i synkroniseringskapacitetsreservationer.

 • Klik på Projektstyring og regnskab > Periodisk > Kapacitetssynkronisering > Synkronisér ressourcekapacitet akkumuleringer.
Indstilling Betegnelse
Ja Synkroniser alle ressourcedata med kalender- og basiskalenderoplysninger, og erstat alle oplysninger i projektets ressourcekapacitetskalender.
Nej Synkroniser ressourcedata baseret på datointervalkoden og de angivne start- og slutdatoer. Denne indstilling fjerner ikke eksisterende data og opdaterer kun oplysninger for nyligt tilføjede ressourcer.

Synkroniseringsproces

Konfigurere roller i WBS-skabeloner

Projektledere kan konfigurere WBS-skabeloner, som de kan anvende, når de opretter et arbejdsopgavehierarki (WBS) til nye projekter. Projektledere kan tilføje roller, når de opretter en skabelon. Benyt følgende fremgangsmåde til at tildele en rolle til en WBS-skabelon.** **

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Konfiguration > Projekter > Skabeloner til arbejdsopgavehierarki.
 2. Klik på Detaljer for en valgt WBS-skabelon.
 3. Markér en opgave på listen, og vælg derefter en rolle, der skal tildeles opgaven, i feltet Rolle.

Arbejde med et WBS

Du kan oprette et nyt WBS, eller du kan kopiere et WBS fra en eksisterende WBS-skabelon. En projektleder kan nemt administrere ressourcerne ved at tildele roller til nye opgaver i WBS'et. Roller kan erstattes, når der er skaffet en ressource, eller når der er identificeret en bekræftet ressource til at arbejde på opgaven. Denne fleksibilitet gør det muligt for projektledere at udføre følgende opgaver:

 • Identificere det antal ressourcer, der kræves til WBS-arbejdspakker.
 • Forkalkulere projektomkostninger.
 • Bestemme et foreløbigt budget.
 • Anslå varighed af aktivitet, baseret på roller og ressourcer.
 • Udvikle nogle projektstyringsplaner, baseret på de tilgængelige projektoplysninger.

Yderligere indstillinger er tilføjet i WBS for at forbedre brugen af ressourcefunktionaliteten.

Indstilling Beskrivelse
Ressourcetildelinger Se de tildelte ressourcer, datoer, antallet af timer og reservationstypen for opgaver i WBS'et.
Generér team automatisk Tilføj automatisk planlagte ressourcer ved hjælp af roller, der er knyttet til en opgave. Finance and Operations foreslår automatisk planlagte ressourcer ved hjælp af beslutningsanalyse med flere kriterier, som er baseret på roller. Når roller og tidsforbrug (timer) er angivet for opgaverne i et WBS, og strukturen er blevet frigivet, skal du klikke på Generér team automatisk. Det nødvendige antal planlagte ressourcer føjes til WBS og fanen Projekt og teamplanlægning.
Ressource (rulleliste) På siden Start ressourcetildeling kan du vælge ressourcer, som skal reserveres definitivt eller foreløbigt, baseret på den angivne varighed. Du kan justere visningsindstillingerne og angive varigheden af ressourceaktiviteter. Du kan vælge og tildele ressourcer på arbejdspakkeniveau ved hjælp af følgende indstillinger:
 • Accepter – Bekræft ændringer af den ressource, der er tildelt en opgave.
 • Annuller – Annuller ændringer af den ressource, der er tildelt en opgave.
 • Tildel automatisk – Med denne indstilling vælges en tilgængelig bemandingsressource med en matchende rolle til den markerede opgave.
 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Projekter > Alle projekter.
 2. Vælg XYZ-opgradering fase 2-projektet på listen.
 3. Klik på Plan > Aktiviteter > Arbejdsopgavehierarki.
 4. Klik på Ny for at føje følgende aktiviteter på niveau et til WBS:

  • Initiering
  • Planlægning
  • Udfører
  • Overvågning og kontrol
  • Afslutning
 5. Angiv datoer og tidsforbrug (timer), som vist i følgende skærmbillede.Angivelse af datoer og tidsforbrug

 6. Vælg opgavelinjen Initiering, og vælg derefter Seniorprojektleder i feltet Rolle.
 7. Klik på Publicer.
 8. På samme linje i feltet Ressource skal du vælge Daniel Goldschmidt.
 9. Klik på Acceptér.
 10. Vælg opgavelinjen Planlægning, og vælg derefter Forretningsanalytiker i feltet Rolle.
 11. Klik på Publicer, og klik derefter på Generér team automatisk.
 12. Klik på Ja i den dialogboks, der åbnes.
 13. I feltet Ressource skal du kontrollere, at værdien er Forretningsanalytiker 1.
 14. For ressourcen Forretningsanalytiker 1 skal du åbne opslaget og klikke på Start ressourcetildelingsform.
 15. Vælg en arbejder til opgaven.
 16. Klik på Tildel foreløbigt > Fuld kapacitet.
 17. Klik på Gem, og luk siden.
Bemærk

Du modtager ikke en advarsel om, at den angivne ressource nu er 2, fordi antallet af ressourcer forbliver på 1.

 1. På siden Arbejdsopdelingsstruktur skal du validere ressourcetildelingen på WBS'et og derefter klikke på Gem.

Ressourceopfyldelse for planlagte ressourcer

En projektleder kan planlægge nødvendig ressourceroller for et projekt. Ressourcestyringen ser disse planlagte ressourcer som anmodninger på siden Opfyldelse af ressource og kan tildele faktiske ressourcer.

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Projekter > Alle projekter.
 2. Vælg XYZ-opgradering fase 2-projektet på listen.
 3. Klik på Projekt.
 4. Klik på Rediger.
 5. Under fanen Projektteam og planlægning skal du ** klikke på **Tilføj.
 6. I dialogboksen Tilføj roller skal du vælg rollen Softwareudvikler.
 7. Klik på Opret.
 8. Luk projektsiden.
 9. Klik på Projektstyring og regnskab > Projektressourcer > Opfyldelse af ressource.
 10. Vælg Softwareudvikler 1 XYZ-opgraderingsprojekt fase 2.
 11. Vælg en arbejder, og klik derefter på Tildel.
 12. Kontroller, at linjen for Softwareudvikler 1 er blevet fjernet for XYZ-opgraderingsprojekt fase 2.
 13. Under fanen Projektteam og planlægning for projektet XYZ-opgradering fase 2 skal du kontrollere, at den arbejder, som du valgte i trin 11, er blevet tilføjet som Softwareudvikler.

Anmodninger om projektressourcer

Planlægningsfunktionen Projektressource understøtter kun ressourcechefer i at distribuere bemandingsressourcer på opgaver eller projekter. Udfør følgende opgaver for at aktivere denne funktion, eller kontrollér, at de er blevet fuldført.

 • Konfigurer nummerserier.
 • Konfigurer arbejdsgange i Projektstyring og regnskab.
 • Aktivér arbejdsgang for ressourceanmodning.

Når du har kontrolleret eller fuldført ovenstående opgaver, kan du udføre følgende opgaver efter behov.

 • Opret en ressourceanmodning fra en midlertidigt reserveret bemandingsressource.
 • Overvåg ressourceanmodninger.
 • Opfyld ressourceanmodninger.
 • Anmod om en bemandingsressource fra WBS.
 • Reservér ressourcer til et projekt uden en anmodning om en bemandingsressource.

Overvåg projektteam

 1. Klik på Projektstyring og regnskab > Projekter > Alle projekter.
 2. På listen over projekter skal du klikke på linket Projekt-id for projektet XYZ-opgradering fase 2.
 3. På oversigtspanelet Projektteam og planlægning skal kontrollere, at projektets ressourcer er angivet korrekt.