Budgetlægning i den offentlige sektor

Denne oversigt introducerer dig til de budgetteringsfunktioner, der er tilgængelige for den offentlige sektor. Dette omfatter budgetanalyse, foreløbige budgetter og fordelinger og bogføringsdefinitioner.

Hvad er forudsætningerne for opsætning af Budgetlægning i den offentlige sektor?

For at kunne bruge budgetstyring skal du konfigurere den grundlæggende budgettering. Med konfigurationen til offentlige institutioner konfigurerer du dette samtidig med, at du konfigurerer grundlæggende budgettering. Du skal også gøre følgende:

  • Konfigurere et nummereringssystem
  • Konfigurere Finans
  • Angive konti
  • Oprette økonomiske dimensioner
  • Oprette datointervaller

Hvad skal jeg gøre nu?

Du skal evt. angive følgende budgetteringsfunktioner:

Bemærk! Dette gælder også for Finans, Kreditor og Debitor.

Se også

Budgettering

Kreditorbetalinger i den offentlige sektor

Debitor i den offentlige sektor

Finans i den offentlige sektor

Oprette et foreløbigt budget

Oprette et oprindeligt budget og tilbageføre foreløbige budgetposter