Planlægge funktioner til den offentlige sektor

I denne artikel foreslås de første trin i opsætningen af funktioner til den offentlige sektor i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Hvad skal jeg først gøre?

Før du begynder at justere indstillingerne og angive dine data, bør du overveje, hvilke Finance and Operations-moduler du skal konfigurere til din offentlige organisation. Funktioner til den offentlige sektor er integreret med følgende Finance and Operations-moduler og Microsoft-produkter.

Kreditor

Forside til betalingsrapporten Indkøbsordrelinjebeløb

Debitor

Faktureringsklassifikationer Brugerdefinerede felter til faktureringskoder Faktureringskoder Brugerdefinerede felter til fritekstfakturalinje Rentelinjer Samhandelspartnerkoder

Budgetlægning

Budgetanalyse Budgetanalyse for reviderede budgetter Budgetanalyse for faktiske udgifter Budgetanalyse for behæftelser Budgetanalyse for budgetreservationer

Indstillinger for franske myndighedskrav

Bemærk! Du kan finde oplysninger om indstillinger for franske myndighedskrav i Kontering for den offentlige sektor i Frankrig. Følgende sider er kun tilgængelige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt.
  • Konfigurationsundernøglen Franske myndighedskrav er valgt.
  • Indstillingen Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor er valgt på siden Budgetparametre.

Saldooversigt Tilsagn Tilsagn lukket Vedligehold mandats de paiement Vedligehold titres de recette Købsaftale, afdelingsadgang Købsaftaletræ Forbrugsgrænser efter kategori Hold-historik for kreditorfakturabetaling

Finans

Avancerede finansposter Tilknyt afledte økonomiske hierarkier Afledte økonomiske hierarkier Filterresultater Finansieringskildetyper Midler Gennemse ultimofinanstransaktioner

Indkøb og forsyning

Certificeringstype Bekræfter IO-koder Beløb på indkøbsordrelinjer

Yderligere ressourcer

Funktioner til den offentlige sektor