Årsafslutningen i den offentlige sektor

Denne artikel indeholder oplysninger om årsafslutningen for organisationer i den offentlige sektor.

I dette emne beskrives de årsafslutningsfunktioner, som er tilgængelige for den offentlige sektor. Ved udgangen af regnskabsåret skal du generere ultimoposter og forberede alle konti til det næste regnskabsår. Kunder i den offentlige sektor har følgende muligheder:

  • Vælg konti efter midler for ultimo ved årsafslutning.
  • Luk midler til forskellige konti. For eksempel kan du lukke nominelle konti, der er knyttet til statslige midler til pengebalancer. Du kan også lukke nominelle konti, der er forbundet med egne midler til overførte resultater.
  • Angive ultimo ved årsafslutning for alle midler og ikke-midler. Ikke-midler har ikke dimensionen midler i kontostrukturen.
  • Konfigurere flere ultimoperioder for at adskille forskellige former for ultimoposter, f.eks. generel lukning i forbindelse med ultimo ved årsafslutning og revisionsjusteringer.

Kan årsafslutningsprocessen køres mere end én gang med de samme data?

Ja, årsafslutningsprocessen kan køres flere gange for det samme sæt af data. Typisk, hvis flere transaktioner skal behandles, når der er kørt en årsafslutningsproces for Finans, kan årsafslutningsprocessen køres igen for at lukke de nominelle konti og angive startsaldiene korrekt i det nye år.

Hvordan konfigurerer jeg midler til behandling af årsafslutning?

Behandling af årsafslutningen for finanskonti styres af konfigurationsindstillingerne for midler på to steder:

  • Årsafslutningsprocessen for ultimofinanssaldi i det gamle regnskabsår og oprettelse af startsaldi for det nye år sker ved hjælp af siden Primoposter side. Et enkelt middel eller en række af midler, der kræves til behandling.
  • Årsafslutningens behandlingsindstilling for behæftelser for indkøbsordrer angives på siden Proces for indkøbsordrers årsafslutning. Du kan tilsidesætte indstillingen for bestemte midler, forudsat at de finansparametrene er indstillet til at tillade tilsidesættelse. Hvis du vil vide mere om parameterindstillingerne, skal du se under Finans i den offentlige sektor.

Hvordan konfigurerer jeg hovedkonti til behandling af årsafslutning?

Du skal vælge en lukketype for hver konto i din kontoplan. Lukketypen bestemmer, hvordan årsafslutningsprocessen håndterer denne hovedkonto. Der findes fire lukketyper:

  • Real – Saldoen bruges til at etablere primosaldoer i det nye år.
  • Nominel – Kontoen lukkes af årsafslutningsprocessen.
  • Nominel – luk ikke – Kontoen administreres af andre processer til lukning, som behæftelseskonti for indkøbsordrelukning.
  • Ikke relevant – Kontoen medtages ikke i årsafslutningsprocessen.

Bogføringsdefinitioner styrer de regnskaber, der forekommer på ultimoposterne, og de hjælper også oprette primoposterne for det nye år. Hvis du vil vide mere, kan du se under Bogføringsdefinitioner i den offentlige sektor.