Oprette og administrere attributter

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail og Dynamics 365 for Finance and Operations.

I denne artikel beskrives attributter i Microsoft Dynamics 365 for Retail. Med attributter kan du beskrive et produkt og dets egenskaber via brugerdefinerede felter.

Med attributter kan du beskrive et produkt og dets egenskaber via brugerdefinerede felter. Du kan f.eks. angive produktets hukommelsesstørrelse og harddiskkapacitet og angive, om produktet er Energy star-kompatibel. Attributter kan være tilknyttet forskellige detailenheder, såsom produktkategorier og detailkanaler, og du kan angive standardværdier for dem. Produkter arver deres attributter og standardværdier for de attributter, når de er tilknyttet produktkategorier eller detailkanaler. Standardværdierne kan tilsidesættes på niveauet for hvert enkelt produkt i detailniveauet eller i et detailkataloget.

Eksempler

Kategori Egenskab Tilladte værdier Standardværdi
Tv og video Mærke Alle gyldige værdier for Mærke Ingen
Tv Skærmstørrelse 20"-80" Ingen
Tv Lodret opløsning 480i, 720p, 1080i eller 1080p 1080p
Tv Skærmens opdateringshastighed 60 Hz, 120 Hz eller 240 Hz 60 Hz
Tv HDMI-inputs 0-10 3
Tv DVI-inputs 0-10 1
Tv Sammensat inputs 0-10 2
Tv Komponent-inputs 0-10 1
LCD 3D-klar Ja eller Nej Ja
LCD 3D-aktiveret Ja eller Nej Nr.
Plasma Driftstemperatur fra 32-110 grader 32
Plasma Driftstemperatur til 32-110 grader 100
Projection Garanti på projektionsrør 6, 12 eller 18 måneder 12
Projection Nummer på projektionsrør 1-5 3

Attributtype

attributes-fixed-copy

Attributterne baseres på attributtyper. Attributtyper identificerer den type data, der kan angives for en bestemt attribut. Microsoft Dynamics 365 for Retail understøtter i øjeblikket følgende attributtyper:

  • Valuta – Denne attributtype understøtter valutaværdier. Den kan være afgrænset (dvs. den kan understøtte et interval), eller den kan være åben.
  • DateTime – Denne attributtype understøtter dato- og klokkeslætsværdier. Den kan være afgrænset (dvs. den kan understøtte et interval), eller den kan være åben.
  • Decimal – Denne attributtype understøtter numeriske værdier, der indeholder decimalpladser. Den understøtter også måleenheder. Den kan være afgrænset (dvs. den kan understøtte et interval), eller den kan være åben.
  • Heltal – Denne attributtype understøtter numeriske værdier. Den understøtter også måleenheder. Den kan være afgrænset (dvs. den kan understøtte et interval), eller den kan være åben.
  • Tekst – Denne attributtype understøtter tekstværdier. Den understøtter også et foruddefineret sæt af mulige værdier (fasttekst).
  • Boolesk – Denne attributtype understøtter binære værdier (sandt/falsk).
  • Reference.

Egenskab

createandmanageattribute-8 Ud over navn, brugervenligt navn, beskrivelse og hjælpetekst kan en eller flere af følgende type oplysninger hentes for en attribut:

  • Standardværdi
  • Attribut-metadata, f.eks metadata, der angiver, om attributten kan søges, raffineres eller sorteres

Egenskabsgruppe

createandmanageattribute-10 Når attributter er blevet defineret, kan de grupperes i attributgrupper. Attributgrupper indeholder grupperinger af individuelle attributter og kan tildeles detailkategorier eller detailkanaler.

Tildele attributgrupper til detailkategorier

createandmanageattribute-12 En eller flere attributgrupper kan knyttes til kategorinoder i detailproduktets kategorihierarki. Når produkter er kategoriseret, arver produkterne de attributter, der indgår i attributgrupper.

Tildele attributgrupper til detailbutikker

createandmanageattribute-13-1024x576 En eller flere attributgrupper kan knyttes til en eller flere detailbutikker i hierarkiet for detailbutikker. Når produkter er forbedret for specifikke detailbutikker, arver produkterne de attributter, der indgår i attributgrupper.

Tilsidesætte attributværdier

På produktniveau

createandmanageattribute-14-1024x576 Standardværdierne for attributter kan tilsidesættes på produktniveau (dvs. for individuelle produkter).

I et detailkatalog

createandmanageattribute-2 Standardværdierne for attributter kan tilsidesættes for individuelle produkter i specifikke kataloger, der er målrettet specifikke detailkanaler.

På detailkanalniveau

createandmanageattribute-1 Standardværdierne for attributter kan tilsidesættes for individuelle produkter i specifikke kataloger, der er målrettet specifikke detailkanaler.