Konfigurere udvidede logonfunktioner for Cloud POS og MPOS

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail og Dynamics 365 for Finance and Operations.

Dette emne dækker dine muligheder for at konfigurere udvidet logon til Cloud POS og Retail Modern POS (MPOS).

Konfigurere udvidet logon

Du kan finde opsætningen af stregkodemasker på Detail > Konfiguration af kanal > POS-opsætning > POS-profiler > Funktionalitetsprofiler. Oversigtspanelet Funktioner indeholder følgende indstillinger, der er relateret til udvidet logon.

Logon med medarbejderstregkode

Når indstillingen Logon med medarbejderstregkode er aktiveret, kan medarbejdere, der har fået tildelt udvidet logon til deres POS-legitimationsoplysninger, logge på ved hjælp af en stregkode.

Medarbejderlogon med stregkode kræver adgangskode

Når indstillingen Medarbejderlogon med stregkode kræver adgangskode er aktiveret, vælger logon med medarbejderstregkode kun den medarbejder, der er tildelt til det udvidede logon, der vises. Medarbejdere skal stadig angive deres adgangskode, når denne indstilling er aktiveret.

Logon med medarbejderkort

Når indstillingen Logon med medarbejderkort er aktiveret, kan medarbejdere, der har fået tildelt udvidet logon til deres POS-legitimationsoplysninger, logge på ved hjælp af en magnetstribe.

Logon med medarbejderkort kræver adgangskode

Når indstillingen Logon med medarbejderkort kræver adgangskode er aktiveret, vælges ved logon med medarbejderkort kun den medarbejder, der er tildelt til det udvidede logon, der vises. Medarbejdere skal stadig angive deres adgangskode, når denne indstilling er aktiveret.

Tildele et udvidet logon

Som standard er det kun chefer, der kan tildele udvidet logon til medarbejdere. Hvis du vil tildele udvidet logon, skal du gå til Udvidet logon i POS. Søg derefter efter en medarbejder ved at angive hans eller hendes operatør-id i søgefeltet. Vælg medarbejderen, og klik derefter på Tildel. På næste side skal det udvidede logon stryges eller scannes for at tildele medarbejderen. Hvis strygningen eller scanning indlæses, bliver knappen OK tilgængelig. Klik på OK for at gemme det udvidede logon for den medarbejder.

Slette et udvidet logon

Hvis du vil slette det udvidede logon, der er tildelt til en medarbejder, søger du efter medarbejderen ved hjælp af handlingen Udvidet logon. Vælg medarbejderen, og klik derefter på Fjern tildeling. Alle udvidede logonoplysninger, som er knyttet til medarbejderen, er fjernet.

Udvide udvidet logon

Logontjenesten kan udvides til at understøtte yderligere enheder med udvidet logon, f.eks. håndfladescannere. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen om POS-udvidelsesmuligheder.

Brug af udvidet logon

Når Udvidet logon er konfigureret, og en medarbejder har fået tildelt en stregkode eller magnetstribe, skal medarbejderen har blot stryge eller scanne sit kort, mens POS-logonsiden vises. Hvis der også kræves en adgangskode, før logon kan fortsætte, kan medarbejderen indtaste sin adgangskode.