Konfigurere bedragerimeddelelser

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition og Dynamics 365 for Talent.

Dette emne forklarer, hvordan du opretter regler for at advare kundeservicemedarbejdere om potentielt falske oplysninger ved behandling af ordrer. Du kan definere bestemte koder, der skal bruges for automatisk eller manuelt at sætte mistænkelige ordrer på hold.

Før du konfigurerer og bruger regler til kontrol af bedrageri, skal du aktivere kontrol af bedrageri og definere de grundlæggende værdier for kontrol af bedrageri i parametrene for callcentret. Der findes to typer bedrageriregler:

  • Statiske regler bruger en bestemt værdi, f.eks. et telefonnummer, der er blevet blacklistet.
  • Dynamisk regler kan oprettes ud fra variabler og betingelser.

Før du kan oprette en dynamisk regel, skal du oprette de variabler og betingelser, der definerer, hvem reglen gælder for, og hvor reglen skal anvendes. Det kan f.eks. være, at du vil oprette en regel, der kræver, at en salgsordre, som debitor 1202 afgiver, og som har en værdi på 1.000,0 eller mere, skal sættes på hold, indtil debitorbetalingen kan kontrolleres. I dette tilfælde er variablerne debitor 1202 og en ordretotal på 1.000,00. Betingelsen angiver, at hvis debitor 1202 afgiver en ordre, og det samlede beløb på ordren er lig med eller mere end 1.000,00, skal salgsordren sættes på hold, indtil debitorbetalingen kan kontrolleres.