Konfigurere RFM-analyse

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition og Dynamics 365 for Talent.

Dette emne forklarer, hvordan du konfigurerer en RFM-analyse (Recency, Frequency, Monetary) af dine kunder.

En RFM-analyse ((Recency, Frequency, Monetary)) er et marketingværktøj, som din organisation kan bruge til at evaluere de data, der genereres ved debitors køb. Når du har konfigureret RFM-analysen, får debitorer tildelt et beregnet RFM-point, når de foretager indkøb. RFM-resultatet kan være en trecifret vurdering eller et samlet tal, afhængigt af hvordan organisationen har konfigureret RFM-analysen. Hvis din organisation bruger et trecifret vurdering af resultatet, er det første ciffer debitorens recency-vurdering (har debitoren for nyligt foretaget et køb fra organisationen). Det andet ciffer er debitorens frequency-vurdering (hvor ofte debitoren foretager køb fra din organisation). Det tredje ciffer er debitorens monetary-vurdering (hvor mange penge, debitoren bruger, når vedkommende foretager køb fra din organisation). Din organisation har f.eks. oprettet vurderingerne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste vurdering. I dette tilfælde fortæller en debitorvurdering på 535 dig følgende oplysninger om debitoren:

  • Recency-vurdering på 5 – Debitoren har foretaget et køb for nylig.
  • Frequency-vurdering på 3 – Debitoren køber produkter fra din organisation med moderat hyppighed.
  • Monetary-vurdering på 5 – Når debitoren foretager et køb, bruger vedkommende en betydelig mængde penge.

Hvis organisationen bruger en samlet tal for resultatet, lægges de enkelte vurderinger sammen. Debitoren har i samme eksempel en vurdering på 13 (5 + 3 + 5).