Få vist omkostningsværdier for disponibel lagerbeholdning

Brug formularen Regulering af disponibel lagerbeholdning til at regulere kostværdien af det disponible lagerantal, efter at der er gennemført en lagerlukning.

Du kan bruge siden Regulering af disponibel lagerbeholdning til at regulere kostværdien af de disponible lagerantal, efter at der er gennemført en lagerlukning. Bemærk! Hvis du vil åbne siden Regulering af disponibel lagerbeholdning på siden Lukning og regulering, skal du vælge posten for en fuldført lagerlukningsproces og derefter klikke på Regulering > Disponibel. Eksempel: Du har følgende posteringer i februar:

    1. februar: en økonomisk lagertilgang for et antal på 2 til en kostpris af kr. 10,00
    1. februar: en økonomisk lagertilgang for et antal på 1 til en kostpris af kr. 13,00
    1. februar: en økonomisk lagerafgang for et antal på 1 til en løbende gennemsnitskostpris af kr. 11,00 pr. styk

Denne vare blev konfigureret med lagermodellen FIFO (First In, First Out), og lagerlukningen blev udført pr. 28. februar. Den økonomiske afgangspostering på kr. 11,00 udlignes mod den økonomiske tilgang, der er dateret 1. februar, og der udføres en regulering på kr. 1,00. Følgende lagertilgange indeholder åbne lagerantal:

    1. februar: en mængde på 1 til kr. 10,00
    1. februar: en mængde på 1 til kr. 13,00

Hvis du vil angive kostprisen for disse to varer til kr. 15,00, skal du bruge indstillingen Regulering af disponibel lagerbeholdning til at regulere de åbne disponible lagerantal med virkning fra den sidste lagerlukningsperiode. Bemærk! Bogføringsdatoen for reguleringen af den disponible lagerbeholdning vil være datoen for den sidste lagerlukning. Denne dato kan ikke redigeres.