Vise gebyrer for en produceret vare

En produceret vares konstante omkostninger afspejler opstillingstiderne for operationer og komponenter, der har et konstant antal eller et konstant skrotbeløb.

Det beregnede beløb for en vares gebyrer kan vises med varens enhedsomkostninger. Gebyrerne vises dog nogle gange som separate felter, og de medtages ikke i varens enhedsomkostninger. Når gebyrerne vises i separate felter, viser et felt det samlede gebyrbeløb, og et andet felt viser, hvilken lotstørrelse for efterkalkulationen der blev brugt til at amortisere beløbet. På siden Varepris vises f.eks. gebyrerne som to separate felter. På siden Fuldført vises dog varens samlede omkostninger pr. enhed, og de amortiserede omkostninger medtages i enhedsomkostningerne.

Gebyrerne for en produceret vare medtages altid i varens enhedsomkostning til brug i standardomkostninger. Hvis det ønskes, kan de medtages til brug i planlagte omkostninger. En politik i efterkalkulationsversionen gennemtvinger inkludering af gebyrer i en produceret vares omkostninger. Når du aktiverer en vares omkostningspost, opdaterer du gebyrerne for varens basisomkostningsoplysninger, som de vises på siden Varepris. Gebyrerne vises som to separate felter, og de medtages ikke i varens enhedsomkostning. Ved hver enkelt aktivering opdateres oplysningerne om varens basiskostpris, selvom aktiveringen afspejler forskellige lokationer. Derfor skal oplysninger om basiskostpris betragtes som referenceoplysninger.