Medtag fysisk værdi

Du skal bruge afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi i oversigtspanelet Lagermodel på siden Varemodelgrupper til at angive, om fysisk opdaterede transaktioner medtages, når varens løbende gennemsnitlige kostpris beregnes.

Afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi har følgende værdier.

Værdi Resultat
Markeret Både de fysisk opdaterede transaktioner og økonomisk opdaterede transaktioner bruges til at beregne den løbende gennemsnitskostpris.
Afstemt Kun de økonomisk opdaterede transaktioner bruges til at beregne den løbende gennemsnitskostpris.

Afkrydsningsfeltet har lidt forskellige effekter, afhængigt af hvilken lagermodel du bruger.

  • Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi, når du bruger lagermodellen FIFO (First in, first out), LIFO (Last in, first out) eller LIFO-dato, foretages der også reguleringer af fysisk opdaterede transaktioner ved lukning af lageret.
  • Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi, når du bruger disse lagermodeller, foretages der kun udligninger af økonomisk opdaterede transaktioner ved lukning af lager.
  • Når du bruger det vægtede gennemsnit eller lagermodellen for vægtet gennemsnitsdato, udlignes der kun økonomisk opdaterede transaktioner under lukning af lager, uanset om du markerer afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi eller ej.

Eksempel 1 Du har markeret afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi og modtager følgende indkøbsordrer:

  • En indkøbsordre på et antal på 2 og en kostpris på kr. 10,00, der er følgeseddelopdateret
  • En indkøbsordre på et antal på 3 og en kostpris på kr. 12,00, der er fakturaopdateret

I dette tilfælde er den løbende gennemsnitlige kostpris kr. 11,20, da både de fysisk og økonomisk opdaterede transaktioner bruges til at beregne kostprisen. Eksempel 2 Du har ikke markeret afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi, og kostprisen i vareopsætningen er kr. 10,00. Du modtager en indkøbsordre på et antal på 20 og en kostpris på kr. 12,00, der er følgeseddelopdateret. Når en salgsordre bogføres, bogføres kostbeløbet på kr. 10,00, da den løbende gennemsnitlige kostpris ikke inkluderer fysisk bogførte transaktioner. Bemærk! Til sammenligning: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag fysisk værdi for denne vare, når en salgsordre bogføres, er det bogførte kostbeløb kr. 12,00.