Modtagelsesoversigt

Dette emne indeholder oplysninger om funktionen Modtagelsesoversigt. Siden Modtagelsesoversigt er en del af denne funktion og indeholder en oversigt over alle varer, der forventes at ankomme som indgående varer.

Siden Modtagelsesoversigt indeholder en oversigt over alle forventede indgående varer. Den viser også modtagelser, der kan initialiseres baseret på oversigten. I dette emne beskrives tilgangsprocessen.

Forretningsscenario

Overvej følgende scenario i de indgående processer.

Forretningsscenario

Claus, en medarbejder i modtagelsen, vil gerne vide, hvad der skal modtages på den aktuelle dag. På siden Modtagelsesoversigt kan Claus få et overblik over aktuelle opgaver og et overslag over antal, omfang, vægt, forskellige ordretyper og osv. Senere ankommer en levering i et af modtagelsesområderne, og Claus modtager en liste over leveringen. Claus kan udføre følgende opgaver på siden Modtagelsesoversigt:

 • Identificer den tilsvarende tilgangsordre, og registrer tilgangen som Igangværende. De linjer, der kræves til en registrering, oprettes automatisk, og modtagelsen kan overvåges, selvom posteringerne endnu ikke er bogført som Registreret.
 • Åbn den relevante reference til modtagelseskladden (dvs. Varemodtagelse-kladden eller Produktionsindlagring-kladden), og identificere de kladder, der er klar til en opdatering af produktkvittering.

Siden Modtagelsesoversigt

Åbn siden Modtagelsesoversigt ved at klikke på Lagerstyring > Indgående ordrer > Modtagelsesoversigt. Du kan få vist en liste over ordrer, der forventes at blive modtaget. Oversigten er opdelt i et sidehoved og linjer. Sidehovedoplysningerne er grupperet efter ordretype, forventet modtagelsesdato og leveringsdestination. Når der vælges en sidehovedlinje til modtagelse, vælges alle detaljelinjerne, der vedrører modtagelsesreferencen, på den del af siden, der indeholder linjedetaljer. Når alle relaterede kladdelinjer er bogført, vises disse oplysninger ikke.

Profiler for oversigt over modtagelse

Siden Modtagelsesoversigt indeholder en oversigt over varer, der forventes at ankomme, og den dato, hvor de forventes at ankomme. Som en del af modtagelsesprocessen kan der bruges flere sæt personlige indstillinger. Individuelle brugere kan definere deres personlige indstillinger på siden Profiler for oversigt over modtagelse.

Konfigurere varemodtagelse

I eksemplet vil Claus konfigurere en ny computer på et sted, der skal bruges til at modtage færdigvarer, der stammer fra produktion på Sted 1. På siden Profiler for oversigt over modtagelse opretter Claus en ny konfiguration, der hedder Sted 1 produktion og angiver følgende indstillinger.

 1. I oversigtspanelet Modtagelsesindstillinger i feltgruppen Afgrænsning skal du angive oplysninger om et dagsinterval og de lagersteder, der skal medtages i oversigten.
 2. I oversigtspanelet Modtagelsesindstillinger i feltgruppen Kladde skal du angive et tilgangslagersted, et sted og et kladdenavn (varemodtagelse/produktionsindlagring).
 3. I oversigtspanelet Oplysninger om modtagelsesforespørgsel i feltgruppen Sted skal du i feltet Begræns til sted angive et sted for at begrænse visningen i oversigtsområdet.
 4. I oversigtspanelet Oplysninger om modtagelsesforespørgsel i feltgruppen De viste posteringstyper skal du vælge Ja for indstillingen Produktionsordrer.
 5. I oversigtspanelet Oplysninger om modtagelsesforespørgsel i gruppen Diverse skal du vælge Ja for indstillingen Opdater ved opstart, hvis visningen skal opdateres automatisk ved start. Vælg Ja for indstillingen Opdater ved ændring af afgrænsning, hvis visningen skal opdateres automatisk, når områdeværdier ændres.

I dette eksempel er feltet Navn for profil for oversigt over modtagelse i oversigtspanelet Modtagelsesindstillinger på siden Modtagelsesoversigt indstillet til Sted 1 produktion.

Forudsætninger for modtagelseskladder

Hvis du automatisk vil oprette modtagelseskladder fra siden Modtagelsesoversigt, skal du definere relevante oplysninger i feltgruppen Kladde i oversigtspanelet Modtagelsesindstillinger.

 • Du skal angive et kladdenavn for at oprette en kladde.

Angivelse af et kladdenavn

 • Hvis du angiver værdier i felterne Lagersted og Placering, anvendes disse værdier på kladdelinjerne. Hvis du ikke angiver værdier, bruges værdierne fra den dimension, der er angivet af lagertransaktionerne.

Varer, der modtages fra én forventet kvitteringsordre

I oversigtspanelet Tilgange vælger Claus en linje og klikker derefter på Start modtagelse. Alle tilknyttede linjer, der er i det angivne område, og som har et antal at registrere, vælges automatisk. Der genereres en varemodtagelseskladde, der har et match mellem den forventede kvitteringsordre og kladden. Antallet initialiseres automatisk på alle linjer, der oprettes.

Varer, der modtages fra mere end én forventet kvitteringsordre

I oversigtspanelet Tilgange vælger Claus flere linjer og klikker derefter på Start modtagelse. Der genereres en varemodtagelseskladde, der har et match mellem alle forventede kvitteringsordrer og kladden. Alle linjer oprettes i én overskrift til varemodtagelseskladden, og antallet initialiseres automatisk.

Modtage varer fra én eller flere forventede kvitteringsordrer

Vis oplysninger

For at få et overblik over forventede tilgange i et datointerval angiver Claus følgende oplysninger i felterne i oversigtspanelet Modtagelsesindstillinger på siden Modtagelsesoversigt og klikker derefter på Opdater for at opdatere visningen:

 • Navn for profil for oversigt over modtagelse: Forespørgsel
 • Vis linjer: Alle
 • Dage tilbage: (Tom)
 • Dage frem: 0
 • Lagersteder: GL, HL

Claus kan se følgende oplysninger:

 • Alle relaterede kvitteringsordrer for systemdatoen og et ubegrænset antal dage tilbage fra den (InventTrans.StatusDate-intervallet) og tilgange til lagersteder GL og HL uanset status.
 • Detaljerede linjeoplysninger for mere end én ordre. Claus kan vælge flere overskriftslinjer i oversigten og derefter klikke på Vis alle valgte for at få vist alle de tilsvarende linjedetaljer for alle valgte ordrer.
 • Oplysninger om en bestemt indkøbsordre. For kun at få vist oplysninger, der er knyttet til et bestemt referencenummer i oversigten, kan Claus angive et kontonummer i feltet Kontonummer og et ordrenummer i feltet Referencenummer.
 • Der er oprettet en oversigt over de registreringsopgaver, der forfalder for de ordrelinjer, der er har en varemodtagelseskladde, men den endnu ikke er blevet bogført. For at få vist disse oplysninger kan Claus vælge Igangværende i feltet Vis linjer.

Opdatere kladder

For at registrere en eller flere ordrelinjer, der skal behandles, kan Claus vælge linjerne i oversigtsgitteret eller i linjegitteret og derefter klikke på Kladder > Vis modtagelser fra tilgange. Varemodtagelsesoverskrifter, der svarer til linjerne, vises. For at opdatere indkøbsordrens produktkvittering med de registrerede varer kan Claus gå ind på varemodtagelseskladdens overskrifter, der er klar til opdatering. For at få adgang til disse varemodtagelseskladders overskrifter, klikker han på Kladder > Kladder, der er klar til produktkvittering. Alle overskriftslinjer, der er klar til produktkvitteringsopdatering på det angivne lagerstedområde, vises. (De overskriftslinjer, der vises, er ikke relateret til dagsintervallet).

Starte en modtagelsesregistrering

Ved at vælge flere linjer på siden Modtagelsesoversigt kan Claus starte en modtagelse af mere end én tilgangsreference. Når han vælger en linje fra oversigten over tilgange, vælges de tilsvarende linjedetaljer. Hvis der findes et antal til registrering, er knappen Start modtagelse tilgængelig. Claus kan bruge to metoder til at starte modtagelsesregistreringen:

 • Han kan filtrere siden, så den kun viser de poster, der opfylder bestemte kriterier, ved i feltet Leverandørreference at scanne et referencenummer fra en leverandør, f.eks. stregkoden for en følgeseddel.
 • I oversigtsdelen eller detaljedelen af siden Modtagelsesoversigt kan han manuelt vælge eller fravælge poster til modtagelsesregistrering. Derefter, når Claus klikker på Start modtagelse, oprettes de valgte poster automatisk i en varemodtagelseskladde. Posterne indeholder linjeoplysningerne, og alle entydige feltoplysninger tildeles.

Opdatere oplysninger om modtagelse og behandle en produktkvittering

Når alle varer er registreret, kan lagerchefen eller indkøbschefen opdaterer varetilgangen med en produktkvittering for at tilføje fysiske omkostninger. Følg disse trin for at opdatere oplysninger om modtagelse og bogføre en produktkvittering.

 1. Klik på Lagerstyring > Indgående ordrer > Modtagelsesoversigt.
 2. På siden Modtagelsesoversigt skal du klikke på Kladder > Kladder, der er klar til produktkvittering for at få vist en liste over kladder, der er klar til produktkvitteringsopdatering.
 3. Vælg de kladder, der skal opdateres, og klik derefter på Funktioner > Produktkvittering.
 4. På siden Bogføring skal du angive produktkvitteringsnummer, hvis det ikke allerede findes på kladden, og derefter klikke på OK for at behandle produktkvitteringen.

Resume

Siden Modtagelsesoversigt kan hjælpe lagerchefen og lagermedarbejdere med at få et overblik over det forventede arbejde, der skal udføres som en del af en indgående proces. Siden kan også bruges til at starte varemodtagelsesprocessen for at sikre, at varerne spores ved den første registrering på lagerstedet.