Lagermærkatoptælling

Bemærk

Dette emne gælder for både Dynamics 365 for Finance and Operations og Dynamics 365 for Retail.

Denne artikel indeholder oplysninger om mærkatoptælling, som du kan bruge til at sammenligne det faktiske indhold af et lagersted med den disponible lagerbeholdning.

Ved at oprette linjer på siden Mærkatoptælling placerer du et mærkatnummer på hver lagervare, som et tal mellem 1 og 500. Under optællingen skal du angive varenummeret og antallet på et tilsvarende mærkat. Denne mærkat kan derefter bruges som grundlag for input i kladden til mærkatoptælling. Når du bogfører mærkatoptællingskladden, oprettes en ny optællingskladde på siden Optælling. Den nye kladde er baseret på de kladdelinjer til mærkatoptælling, du har oprettet Når du vil mærkatoptælle elementer efter en bestemt lagerdimension, kan du vælge dimensionen på siden Vis dimension, som vises, når du opretter kladden til mærkatoptælling. Hvis du f.eks. vil tælle varer på et bestemt lagersted, skal du markere afkrydsningsfeltet Lagersted. Hvis slideren Lås varer under optælling på siden Parametre til lager- og lokationsstyring er valgt på siden, kan varer ikke opdateres fysisk under optælling. Dog låses varer i mærkatoptællingskladder ikke under optælling. Der oprettes ikke lagertransaktioner, før mærkatoptællingslinjerne er bogført og overført til en optællingskladde. Hvis mærkaterne angives i vilkårlig rækkefølge, og du vil identificere de manglende mærkater, skal du klikke på kolonneoverskriften Mærkat.

Yderligere ressourcer

Cyklusoptælling