Disponeringsindstillinger

Ved behovsplanlægning anvendes disponeringsindstillinger til at beregne varebehov.

Du kan angive disponeringsindstillinger på flere måder:

  • Angiv disponeringsindstillinger for en disponeringsgruppe. Du kan oprette en disponeringsgruppe, der indeholder alle produkter, der er knyttet til disponeringsgruppen. Klik på Varedisponering > Konfiguration > Disponering > Disponeringsgrupper for at oprette en disponeringsgruppe. Du kan sammenkæde en disponeringsgruppe til et produkt. Hvis sammenkædningen er specifik for et websted, et lagersted eller en produktdimension, skal du bruge feltet Disponeringsgruppe på siden Varedisponering. Hvis sammenkædningen er generisk, uanset produktdimensionerne, skal du bruge Disponeringsgruppe på oversigtspanelet Plan på siden Produktdetaljer. Hvis du ikke knytter en disponeringsgruppe til et produkt, bruger den overordnede planlægning som standard den standarddisponeringsgruppe, der er angivet på siden Varedisponeringsparametre.

  • Angiv disponeringsindstillinger for et produkt. Du kan oprette disponeringsindstillinger for et bestemt produkt. Klik på Administration af produktoplysninger > Produkter > Frigivne produkter. Vælg produktet, og klik på Varedisponering i gruppen Disponering under fanen Plan i handlingsruden for at åbne siden Varedisponering. Hvis produktet allerede er knyttet til en dispositionsgruppe, kan du tilsidesætte indstillingerne for dispositionsgruppen ved hjælp af feltet Tilsidesæt. Disponeringsindstillinger på siden Varedisponering har fortrinsret over indstillingerne på siden Dækningsgruppe.

  • Angiv disponeringsindstillinger for et produkt ved hjælp af en guide. Guiden giver dig en trinvis vejledning i at konfigurere de primære dispositionsparametre for varer. På siden Varedisponering skal du klikke på Guide at åbne Varedisponeringsguide.
  • Angiv disponeringsindstillinger for en dimensionsgruppe. Klik på Administration af produktoplysninger > Almindelige > Frigivne produkter. Klik på linket Lagringsdimensionsgruppe i gruppen Administration under fanen Generelt på siden Frigivne produktdetaljer. Vælg Lagringsdimensionsgruppe i feltet Disponer pr. dimension for at oprette dispositionsindstillinger for en dimension i lagringsdimensionsgruppen. Alle produktdimensioner, f.eks. konfiguration, farve, størrelse, typografi, skal have feltet Disponer pr. dimension markeret.

Yderligere ressourcer

Behovsplaner