Importér historiske data til behovsprognoser

For at garantere for nøjagtigheden af behovsprognoser skal du have så mange historiske behovsdata pr. vare eller en varefordelingsnøgle, som du kan få. Hvis du ikke allerede har importeret historiske behovsdata, kan du bruge dataenheden Historisk eksternt behov (ReqDemPlanHistoricalExternalDemandEntity) i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations til at importere dem.

I arbejdsområdet Datastyring, kan du se en oversigt over alle felterne i enheden.

 1. Åbn arbejdsområdet Datastyring.
 2. Klik på feltet Dataenheder.
 3. Søg i enhedslisten efter Historisk eksternt behov.
 4. Klik på Målfelter. Følgende enhedsfelter er obligatoriske: websted (DeliveringSiteId), dato (DemandDate), antal (DemandQuantity), og enten varenummer (ItemNumber) eller varefordelingsnøgle (ProductAllocationKeyId).

For at kunne bruge dataenheden skal du have en Microsoft Excel-fil eller kommaseparerede værdier (CSV), der indeholder de historiske behovsdata. Følgende eksempel viser, hvordan du importerer data fra en CSV-fil.

Eksempel

Du kan bruge følgende fil som et eksempel. Hent HistoricalDemandData. Denne fil indeholder de historiske behovsdata for vare D0001. Den indeholder kun følgende obligatoriske felter: websted, antal og behovsdatoen.

 1. Vælg det firma, du vil importere de historiske behovsdata til.
 2. Åbn arbejdsområdet Datastyring.
 3. Klik på feltet Importér.
 4. Angiv et navn til importprojektet, f.eks. Importér historiske behov for vare D0001.
 5. I feltet Kildedataformat skal du vælge formatet på den fil, du importerer. Hvis du vil importere filen HistoricalDemandData i dette eksempel, skal du vælge CSV.
 6. I feltet Enhedsnavn skal du vælge Historisk eksternt behov.
 7. Gem filen på computeren, og overfør den derefter.
 8. Klik på Importér.
 9. Siden Udførelsesoversigt åbnes automatisk. Kontrollér de importerede data på siden.

Når du har importeret de historiske behovsdata, kan du generere en behovsprognose.

Se også

Generere et statistisk budgetgrundlag