Varedisponering og funktionen til flere lokationer

Den overordnede planlægning tager indretningen af stedet og lagerstedets og lagerets dimensioner i betragtning.

Dimensionen for lokation er obligatorisk, og du kan angive, at dimensionen for lagersted skal være obligatorisk.

Når en dimension er obligatorisk, skal der angives en dimensionsværdi på alle lagertransaktioner. Under overordnet planlægning er lokationen og lagerstedet for den første efterspørgsel derfor kendt. Dimensionen for lokation er også ensartet, så lokationsværdien ikke ændres ved udfoldning af efterspørgsel på lavere niveau.

Når lagerstedet ikke er indstillet til obligatorisk, kendes det muligvis ikke fra den første efterspørgsel. Planlægningssystemet skal afgøre, hvilket lagersted der skal bruges ud fra de indstillinger, der er defineret for varen, individuelle lagersteder og detaljerne i ordrelinjen.

Følgende emner beskriver, hvordan planlægningssystemet fungerer, når der defineres forskellige indstillinger for at afgøre, hvilket lagersted der skal bruges.

Overordnet planlægning – lokations- og lagerdisponering, lagersted er obligatorisk

Overordnet planlægning – lokalitetsdisponering, lagersted er obligatorisk

Overordnet planlægning – lokations- og lagerdisponering, lagersted er ikke obligatorisk

Overordnet planlægning – lokalitetsdisponering, lagersted er ikke obligatorisk

Overordnet planlægning – sådan bestemmes styklisteversionen