Varedisponering for lokalitetsdisponering, obligatorisk lagersted

I dette emne beskrives det, hvordan en vare med lokationen som disponeringsdimension bliver planlagt. Lagerstedet er en obligatorisk dimension.

Dette behovsplanlægningsscenario omfatter følgende forhold:

  • Lokationsdimensionen er angivet til obligatorisk og skal angives på behovsposteringen. Denne indstilling kan ikke redigeres.
  • Dimensionen for lagerstedet er angivet til tvungen og skal angives på behovsposteringen.
  • Dimensionen for lokationen er angivet til disponering. Der kan også angives andre dimensioner for disponering. De påvirkes dog ikke af funktionen til brug af flere lokationer.
  • Dimensionen for lagerstedet er ikke angivet til disponering. Udbud og efterspørgsel aggregeres derfor efter lokation og måske også andre disponerede dimensioner.

I følgende grafik vises, hvordan varedisponering forløber. De parametre, der henvises til i grafikken, og deres placering er følgende:

  • Der er defineret varedisponering for varen. Klik på Administration af produktoplysninger > Produkter > Frigivne produkter. Vælg varen, og klik derefter på Plan > Varedisponering.
  • Der er angivet påfyldningsrelationer for lagerstedet. Klik på Lagerstyring > Opsætning > Lageropdeling > Lagersteder. Se feltgruppen Hovedlagersted under fanen Overordnet planlægning.
  • Standardordretypen er indstillet til Produktion, Indkøbsordre eller Kanban. Klik på Administration af produktoplysninger > Produkter > Frigivne produkter. Vælg varen, og klik derefter på Plan > Standardindstillinger for ordre. I formen Standardindstillinger for ordre kan du se Standardordretype.

Efterspørgsel efter lokalitetsdisponering, lagersted obligatorisk

Yderligere ressourcer

Varedisponering og funktionen til flere lokationer

Overordnet planlægning – lokations- og lagerdisponering, lagersted er obligatorisk

Varedisponering – lokalitetsdisponering, lagersted er obligatorisk

Overordnet planlægning – lokations- og lagerdisponering, lagersted er ikke obligatorisk

Overordnet planlægning – sådan bestemmes styklisteversionen