Fjerne afvigende fra historiktransaktionsdata, når du beregner en efterspørgselsprognose

Denne artikel beskriver, hvordan du udelader afvigelser fra de historiske data, der bruges til at beregne en behovsprognose. Ved at udelukke afvigelser kan du forbedre prognosens nøjagtighed.

Du kan udelukke afvigelser for at forbedre prognosens nøjagtighed. Denne opgave er valgfri. Her er en oversigt over processen:

  1. Klik på Overordnet planlægning > Opsætning > Behovsprognose > Fjernelse af afvigelse for at åbne siden Fjernelse af afvigelse, hvor du kan bruge en forespørgsel til at vælge posteringerne, der skal udelades.
  2. Vælg det regnskab, som forespørgslen gælder for, og angiv derefter et navn og en beskrivelse. Feltet Forespørgselsdato angives automatisk til den aktuelle dato.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Aktiv for at udelukke de transaktioner, som forespørgslen finder fra de historiske data. Denne indstilling træder i kraft, når du opretter en oprindelig prognose.
  4. På siden Forespørgsel om fjernelse af afvigelse kan du tilføje, fjerne og vælge de kriterier, der definerer, hvilke transaktioner der udelades, når den oprindelige prognose beregnes. Du kan f.eks. vælge en bestemt vare eller ordretransaktion, der skal udelukkes.
  5. Klik på Vis posteringer. Siden Afvigelsestransaktioner viser de transaktioner, der opfylder de kriterier, du har defineret i forespørgslen, og som skal udelukkes fra de historiske data, når behovsprognosen beregnes.

Bemærk! Du kan også oprette en forespørgsel, der er baseret på en eksisterende forespørgsel. Vælg den forespørgsel, der skal kopieres, og klik derefter på Dupliker. Feltet Forespørgselsdato identificerer versionen. Du kan bruge forespørgslen, som den er, eller du kan klikke på Rediger forespørgsel for at ændre kriterierne. Du kan eventuelt ændre navnet og beskrivelsen for den nye forespørgsel.

Se også

Introduktion til behovsprognoser

Overvågning af prognosenøjagtighed