Variantregler

Denne artikel indeholder generelle oplysninger om variantregler. Variantregler definerer relationer mellem elementer i en stykliste i styklisten for produkter, der bruger teknologien Dimensionsbaseret konfiguration.

Variantregler er tilgængelige, når du definerer modeller for dimensionsbaseret konfiguration. Variantregler anvendes til enten at gennemtvinge eller forbyde specifikke varekombinationer på en stykliste. Når en stykliste er blevet oprettet, og de pågældende varer er blevet tildelt til deres respektive variantgrupper, kan der defineres en eller flere variantregler. Hvis to varer hører sammen, bruges operatoren Vælg til at sikre medtagelse. Hvis to varer gensidigt udelukker hinanden, bruges operatoren Fravælg til at sikre udelukkelse.

Bemærk! Disse oplysninger gælder kun for produktmasters, der bruger teknologien til dimensionsbaseret konfiguration.

Eksisterende varianter påvirkes ikke af efterfølgende ændringer af variantreglerne. Men det er vigtigt, at du opretter reglerne, før du definerer en ny variant, og at du kontrollerer reglerne, hvis du tror, at de er ændret.

Bemærk! Metoden Vælg betyder, at den afledte variantgruppe, varenummer og variant vælges automatisk. Metoden Fravælg betyder, at den afledte variantgruppe, varenummer og variant ikke kan vælges.

Se også

Dimensionsbaseret produktkonfiguration