Genbrug produktkonfigurationer

Du kan angive, at du vil automatisk vil genbruge en eksisterende konfiguration for et produkt. Når en brugeren har fuldført en konfigurationssession, kontrollerer systemet, om der allerede findes en konfiguration, der svarer til brugerens valg. Hvis der findes en tilsvarende konfiguration, genbruges konfigurations-id, stykliste og rute.

Krav til genbrug af konfigurationer

Hvis du vil aktivere konfigurationer, der kan genbruges, skal du angive følgende oplysninger for komponenter og attributter på siden Oplysninger om produktkonfigurationsmodel:

  • Komponenter og underkomponenter – I oversigtspanelet Generelt skal du vælge Ja i feltet Genbrug konfigurationer.
  • Attributter – I Attributter-oversigtspanelet skal du vælge Medtag i genbrug-indstillingen. Denne indstilling vises kun, når den relaterede komponent er aktiveret til genbrug. Hvis du ikke vælger nogen attributter til genbrug, genbruges konfigurationen altid, uanset brugerens valg under en konfigurationssession. Attributværdierne i den eksisterende konfiguration skal svare til brugerens valg. Hvis brugeren f.eks. vælger farven Blå under en konfigurationssession, kontrollerer systemet, om en eksisterende konfiguration af den pågældende komponent har en attribut for blå farve.

Nulstilling af konfigurationsgenbrug

Når du nulstiller konfigurationsgenbrug, bruges tidligere oprettede konfigurationer ikke længere. Du kan nulstille konfigurationsgenbrug, hvis styklisten eller ruten er ændret, men ingen relaterede attributter blev ændret. Du nulstiller konfigurationsgenbrug i Generelt-oversigtspanelet for komponenten.