Kanban-området for overførsel understøtter stregkodescannere

Kanban-områdetet understøtter scannerinput fra en widget stregkodescanner til at vælge, starte, udfylde og tømme et kanban-job.

Registreringstilstande

På oversigtspanelet Scanner registrering kan du vælge den registreringstilstand, der styrer handlingen, når du scanner et kanban-kortnummer eller manuelt skriver tallet i feltet med kanban-kortet.

Angiv registreringstilstand Beskrivelse
Igangsætning Registrerer et kanban-overførselsjob som igangværende.
Fuldført Registrerer et kanban-overførselsjob som fuldført.
Tom Registrerer den materialehåndteringsenhed, der refereres til på kanban-kortet, som tom.
Vælg Registrerer et kanban-kortnummer og vælger automatisk det job, der refereres til på kanban-listen.

Valg af registreringstilstand

Når du bruger en stregkodelæser til at vælge et job, ændres visningstilstanden for kanban-området. I denne tilstand gælder følgende betingelser:

 • Der vises kun det scannede kanban-job.
 • Detaljerne om det valgte job vises i oversigtspanelet Detaljer.
 • I oversigtspanelet Meddelelser vises der kun meddelelser for det valgte job.
 • Du kan ændre status for jobbet ved hjælp af funktioner, der er tilgængelige i handlingsruden. I kanban-overførselsområdet vises der fortsat kun et enkelt job i denne periode.
 • Du kan opdatere oplysningerne på listen over job manuelt ved at klikke på Opdater (Skift+F5) i handlingsruden. Når du har opdateret oplysningerne, vises de komplette resultater for jobfilteret igen.

Jobstatus og mulige handlinger

Status for det valgte job og status for udlignede job for hændelseskanbans bestemmer, om du kan behandle jobbet yderligere. I følgende tabel vises oplysninger om disse statusser og opgaver:

 • De statusser, der er tilgængelige for job eller for materialehåndteringsenheder, der henvises til af jobbene.
 • Hver opgave, du kan udføre for jobbet.
Jobtype Status for job eller status for materialehåndteringsenhed Opdater plukliste Igangsætning Opdater registrering Fuldført Tom Opret hændelseskanbans
Flytning
 • Ikke planlagt
 • Der er ingen udlignede job, eller udlignede job er fuldførte
Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Flytning
 • Ikke planlagt
 • Det udlignede job er ikke fuldført
Ja Nej Ja Nej Nej Nej
Flytning I gang Ja Nej Ja Ja Nej Nej
Flytning Gennemført Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Overførsel eller proces Tom Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Overførsel eller proces Der blev ikke fundet et kanban-kort Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Overførsel eller proces Der blev fundet et kanban-kort, men det er ikke tildelt til en kanban Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Behandl
 • Ikke planlagt
 • Forberedt
 • I gang
Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Behandl Gennemført Nej Nej Nej Nej Nej Nej