Produktionstilbagemelding

Denne artikel indeholder oplysninger om produktionstilbagemelding, som giver medarbejderne tilbagemeldinger om produktionsjob. Artiklen indeholder oplysninger om de forskellige måder, produktionstilbagemelding kan opdateres på.

Produktionstilbagemelding giver medarbejderne tilbagemeldinger om produktionsjob. Det registrerer tids- og materialeforbrug på produktionsordrer, operationsantallet og status samt fejl, der medfører, at et job eller en operation ikke lykkes. Produktionstilbagemelding kan opdateres i kladder, der er relateret til produktionsordrer. Kladderne Produktion - Jobkort og Produktion - Rutekort bruges til at rapportere tid og antal pr. job eller operation. I forbindelse med rapportering om sidste job eller operation, kan mængder af det færdige produkt færdigmeldes. Produktionstilbagemelding kan også opdateres på siderne Jobkortsterminal og Jobkortenhed. Disse sider gør det muligt at opdater produktionstilbagemelding om produktionen og er en del af funktionaliteten til produktionsudførelse i modulet Produktionsstyring. Siden Jobkortsterminal har en konfigurerbar grænseflade, der viser en liste over de job, der er udgivet, i en prioriteret rækkefølge for et valgt arbejdsområde. Den indeholder desuden avancerede funktioner som job i bundter og teamarbejde. Siden Jobkortenhed har en berøringsoptimeret brugergrænseflade. Produktionstilbagemelding på begge sider opdateres fra produktionskladderne.