Produktionsparametre i Produktionsudførelse

Dette emne indeholder oplysninger om konfiguration af produktionsparametre i Produktionsudførelse.

Modulet Produktionsudførelse er primært beregnet til produktionsfirmaer. Det kan bruges til at registrere tids- og vareforbrug på produktionsjob eller projekter. Før du går i gang med at bruge modulet Produktionsudførelse til jobregistreringer, skal du konfigurere forskellige produktionsparametre, der definerer, hvordan og hvornår registreringer skal bogføres under produktionsprocessen. Indstillinger af produktionsparametre påvirker lagerstyring, produktionsstyring og omkostningsberegning.

Før arbejderne går i gang med at foretage registreringer på produktionsjob, skal du nøje overveje alle indstillinger på siden Produktionsordreparametre. Klik på Produktionsstyring > Opsætning > Produktionsudførelse > Produktionsordrestandarder. Hvis dit firma bruger funktionalitet med flere steder, skal du måske konfigurere forskellige produktionsparametre for hvert sted. Integrationsparametrene til modulet Produktion konfigureres under følgende faner på siden Produktionsparametre:

 • Generelt – Generelle parameterindstillinger for produktionsjob i Produktionsudførelse.
 • Start – Parametre, der bruges, når produktionsoperationerne er gået i gang.
 • Operationer – Parametre, der anvendes på produktionsoperationer og tilbagemeldinger om operationer i produktionsprocessen.
 • Færdigmeld – Parametre, der bruges, når varer færdigmeldes i den sidste operation for en produktionsordre.
 • Validering af antal – Parametre, der bruges til at validere start- og tilbagemeldingsantal på produktionsordrer.

Typer af produktionsjob

Under fanen Operationer skal du vælge, hvilke typer af produktionsjob, der kræver registrering på siden Jobregistrering.

Arbejderne foretager typisk registreringer på opstillingsjob og procesjob. Men hvis der anvendes finplanlægning, kan du vælge andre jobtyper, hvor arbejderne skal foretage registreringer for, hvornår produktionsordrer behandles. Du kan for eksempel kræve registreringer på transportjob.

Vigtigt

Sørg for at vælge alle relevante jobtyper. Ellers er job muligvis ikke tilgængelige til registrering på siden Jobregistrering. Dine valg skal svare til valgene i kolonnen Jobstyring under fanen Opsætning på siden Rutegrupper (Produktionsstyring > Opsætning > Ruter > Rutegrupper).

Hvis Jobstyring er valgt i rutegruppen, færdigmeldes denne jobtype på produktionsordren, når jobbet færdigmeldes i Produktionsudførelse. Når alle jobtyper, som Jobstyring er valgt for, er færdigmeldt for en operation, færdigmelder Produktionsudførelse operationen.

Bemærk

Visse jobtyper kan færdigmeldes manuelt via produktionskladder. I dette tilfælde skal du vælge Jobstyring for jobtypen, men ikke vælge jobtypen for registrering under fanen Operationer på siden Produktionsparametre i Produktionsudførelse.

Styklisteforbrug og pluklistekladder

En ensartet opsætning for styklisteforbrug er vigtig, fordi den hjælper med at sikre, at lagerstyringen bliver effektiv. Hvis parametrene for styklisteforbrug f.eks. ikke er konfigureret korrekt i Produktionsudførelse, kan materialer blive fratrukket fra lageret to gange eller slet ikke.

På siden Produktionsparametre konfigureres automatisk styklisteforbrug i tre stadier:

 • Ved starten af en produktion. Konfigurer dette stadie under fanen Start.
 • I produktionsprocessen, når en operation er fuldført. Konfigurer dette stadie under fanen Operationer.
 • Når en produktionsordre færdigmeldes. Konfigurer dette stadie under fanen Færdigmeld.

For hvert stadie kan du i feltet Auto-styklisteforbrug vælge en af tre metoder til pluk af varer til en produktionsordre:

 • Varetrækprincip – Denne indstilling bruges sammen med en indstilling, der er defineret for styklisten i modulet Produktion. Klik på Produktionsstyring > Almindelige > Produktionsordrer > Alle produktionsordrer. Vælg en produktionsordre i listen på siden Alle produktionsordrer, og klik derefter på Stykliste i handlingsruden. På siden Stykliste under fanen Opsætning skal du vælge i feltet Varetrækprincip vælge en af følgende indstillinger:

  • Igangsæt

  • Afslut

  • Manuel

  • Tom (der er ikke valgt nogen indstilling).

  • Disponibel på lokation

   I Produktionsudførelse, hvis Varetrækprincip er valgt i feltet Auto-styklisteforbrug under fanen Start, trækkes alle materialer, der er indstillet til Start i styklisten fra lageret, når operationen startes. Indstillingen Disponibel på lokation bruges til produkter, der er aktiveret til avancerede lagerprocesser. Hvis du vælger dette varetrækprincip, ryddes materialet, når lagerstedsarbejde til pluk af råmateriale er fuldført. Materiale ryddes også, når en styklistelinje, bruger dette varetrækprincip, frigives til lagerstedet, og materialet disponibelt på produktionsindlagringsstedet.

   Bemærk

   Hvis feltet Varetrækprincip er angivet under fanen Start i Produktionsudførelse, skal du vælge det samme princip under fanen Operationer eller under fanen Færdigmeld. Dette krav er med til at sikre, at materialer fratrækkes på lageret for de styklister, der bruger Afslut som varetrækprincip på produktionsordren. Hvis det samme varetrækprincip ikke er valgt under fanen Operationer eller fanen eller Færdigmeld, kan materialer blive trukket fra lageret to gange.

 • Altid – Hvis du vælger denne indstilling for et stadie, bliver materiale altid fratrukket på lager i dette stadie. Materiale til produktionen fratrækkes f.eks., når produktionsordren startes. Denne indstilling kræver, at Aldrig er markeret under fanen Operationer og fanen Færdigmeld. Dette krav er med til at forhindre, at varer bliver fratrukket to gange på lageret.

 • Aldrig – Hvis du vælger denne indstilling for et stadie, finder der intet styklisteforbrug sted i dette stadie. Hvis du f.eks. vælger Aldrig under alle tre faner (Start, Operationer og Færdigmeld), skal materialer fratrækkes manuelt på lageret.

Vigtigt

Overvej omhyggeligt konfigurationen af produktionsparametrene, og sørg for, at de parametre, der er valgt under forskellige faner på siden Produktionsparametre, ikke er indbyrdes modstridende.

I følgende eksempler vises nogle parameterindstillinger, der understøtter forskellige principper for styklisteforbrug. Parametrene indstilles på siden Produktionsparametre i Produktionsudførelse.

Eksempel 1: Varetræk ved operationer

Brug følgende indstillinger, hvis pluklistekladderne og forbruget af styklistevaren skal oprettes, når varer færdigmeldes i en operation.

Fane Felt Indstilling
Start Opdater igangsætning online Status eller Status + antal
Start Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Operations Automatisk styklisteforbrug Altid
Færdigmelding Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Opdater færdigmelding online Status + antal

Eksempel 2: Varetræk ved produktion

Brug følgende indstillinger, hvis pluklistekladderne og forbruget af styklistevaren skal oprettes, når varer færdigmeldes i produktionsordren.

Fane Felt Indstilling
Start Opdater igangsætning online Status eller Status + antal
Start Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Operations Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Automatisk styklisteforbrug Altid
Færdigmelding Opdater færdigmelding online Status + antal

Eksempel 3: Varetrækprincip

Brug følgende indstillinger, hvis pluklistekladder og forbruget af styklistevaren skal oprettes i henhold til det varetrækprincip, der er indstillet for styklistevarerne.

Fane Felt Indstilling
Start Opdater igangsætning online Status + antal
Start Automatisk styklisteforbrug Varetrækprincip
Operations Automatisk styklisteforbrug Varetrækprincip
Færdigmelding Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Opdater færdigmelding online Status + antal

Eksempel 4: Fratræk af materialer under start af en produktionsordre

Brug følgende indstillinger, hvis pluklistekladderne og forbruget af styklistevaren skal oprettes, når en produktion startes.

Fane Felt Indstilling
Start Opdater igangsætning online Status + antal
Start Automatisk styklisteforbrug Altid
Operations Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Opdater færdigmelding online Status eller Status + antal

Ud fra de valg, der er beskrevet tidligere i dette afsnit, bogføres pluklistekladder på forskellige stadier af produktionsordreprocessen:

 • Når en operation startes
 • Når antalstilbagemeldingen rapporteres for en operation
 • Når varer færdigmeldes i produktionsordren

Eksempel 5: Manuelt styklisteforbrug

Du kan bruge følgende indstillinger, hvis materiale altid skal fratrækkes lageret manuelt. I så fald bogføres ingen pluklistekladder.

Fane Felt Indstilling
Start Opdater igangsætning online Status
Start Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Operations Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Automatisk styklisteforbrug Aldrig
Færdigmelding Opdater færdigmelding online Status