Ordreindtastningsfrister

Denne artikel indeholder oplysninger om frister for ordreindtastning. En ordreindtastningsfrist er et cut-off-tidspunkt, der bestemmer, om en kundeordre skal behandles (og opfyldes), som om den blev modtaget på den aktuelle dag eller næste dag.

I mange firmaer er det kun salgsordrer, der modtages før et bestemt tidspunkt på dagen, der behandles som modtaget den pågældende dag. Alle ordrer, der modtages efter dette tidspunkt, behandles, som om de modtages den næste arbejdsdag. Dette skæringstidspunkt for ordrer kaldes ordreindtastningsfristen.

Ordreindtastningsfrister bruges som input for ordretilsagn. Derfor hjælper de dig med at administrere kundernes forventninger til levering af ordren. Kunderne kan for eksempel se, at hvis de afgiver en ordre hos dig inden et bestemt tidspunkt, giver du tilsagn om at levere varerne samme dag. Men hvis de misser denne frist, kan de først forvente levering den næste arbejdsdag. Du kan angive ordreindtastningsfrister baseret på din lagerkapacitet og fragtmandens kalender.

På siden Ordreindtastningsfrister kan du oprette ordreindtastningsfristerne for alle ugens dage. Hvis ordrer modtages efter det angivne tidspunkt, behandles de, som om de modtages den næste dag. Disse tider angives som standard til 23:59 (dvs. ét minut før midnat, inden den pågældende dag er gået). Du kan ændre standardtiderne, så de falder sammen med de faktiske tider for afsendelse eller tilgang.

Du kan definere en ordreindtastningsfrist for en specifik kundegruppe. Du ønsker f.eks., at en bestemt gruppe kunder har ordreindtastningsfrister, der er senere end fristerne for andre kunder. I dette tilfælde skal du først definere grupper for ordreindtastningsfrister på siden Ordreindtastningsfristgrupper. Du tildeler derefter grupperne til kunder på siden Kunder.

Hvis dit firma driver virksomhed fra flere adresser, kan du oprette ordreindtastningsfrister for de enkelte steder. Hvis disse steder er i forskellige tidszoner, oprettes ordreindtastningsfristerne i de enkelte steders tidszone. Men når du arbejder med salgsordrer og salgstilbud, omregnes ordreindtastningsfristen til din tidszone på siden Mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer.

På siden Aktiver kombinationer af ordreindtastningsfrister kan du definere kombinationer af steder og ordreindtastningsfristgrupper, der er tilladt.

Eksempel: Ordreindtastningsfrist

Ordreindtastningsfristen på tirsdage er indstillet til 16:00. På en bestemt tirsdag kl. 17:00 forsøger du at indstille den aktuelle dato som afsendelsesdato. (Bemærk, at der ikke er nogen gennemløbstid i dette eksempel). Hvis afkrydsningsfeltet Leveringsdatokontrol er markeret, modtager du en advarsel, der angiver, at datoen ikke er gyldig. Denne advarsel vises på siden Mulige afsendelses- og modtagelsesdatoer, hvor du kan vælge alternative datoer.

Eksempel: Forskellige ordreindtastningsfrister pr. sted

Dit firma udgøres af to steder. Stederne findes i forskellige tidszoner som vist i følgende tabel.

Sted A Sted B
Californien Florida
PST (Pacific, normaltid) EST (Eastern, normaltid)

Der er angivet følgende ordreindtastningsfrister for sted A og B.

Ugedag A: Ordreindtastningsfrister (PST) B: Ordreindtastningsfrister (EST)
Mandag 13:00 14:00
Tirsdag 13:00 14:00
Onsdag 13:00 14:00
Torsdag 13:00 14:00
Fredag 13:00 14:00

Det er din opgave at behandle ordren i Utah, hvor tidszonen er MST (Mountain, normaltid). Det betyder, at hvis du afgiver ordrer hos sted A før kl. 14:00 MST og hos sted B før kl. 12:00 MST, overholder du ordreindtastningsfristerne for begge steder.

I tabellen nedenfor vises, hvordan ordreindtastningsfristerne for sted A og B omregnet til MST-tidspunkter.

Sted A: PST Sted A: MST Sted B: EST Sted B: MST
13:00 14:00 14:00 12:00

Bemærk! Hvis det er sommertid, justeres ordreindtastningsfristerne tilsvarende.

Eksempel: Samme ordreregistreringsfrist pr. sted

Dit firma udgøres af to steder. Stederne findes i forskellige tidszoner som vist i følgende tabel.

Sted A Sted B
Californien Florida
PST (Pacific, normaltid) EST (Eastern, normaltid)

Der er angivet følgende ordreindtastningsfrister for sted A og B.

Ugedag PST og EST
Mandag 13:00
Tirsdag 13:00
Onsdag 13:00
Torsdag 13:00
Fredag 13:00

Det er din opgave at behandle ordren i Utah, hvor tidszonen er MST. Det betyder, at hvis du afgiver ordrer hos sted A før kl. 14:00 MST og hos sted B før kl. 11:00 MST, overholder du ordreindtastningsfristerne for begge steder.

I tabellen nedenfor vises, hvordan ordreindtastningsfristerne for sted A og B omregnet til MST-tidspunkter.

Sted A: PST Sted A: MST Sted B: EST Sted B: MST
13:00 14:00 13:00 11:00

Bemærk! Hvis det er sommertid, justeres ordreindtastningsfristerne tilsvarende.

Se også

Leveranceplaner